uden titel

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 06 - side 253-253

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Mp F indbyder til møder i oktober Søndag den 15. oktober kl. 20 N. Zahles Seminariums festsal, Nørrevoldgade 5, K 1** Diskussionsmøde : Den moderne musik i musikpædagogikken og i skolen Indledere: komponisten Per Nørgård pianisten Peter Weis adjunkt Jens Østergaard Ordstyrer: Harald Bjerg Emborg Mødet arrangeres i samarbejde med Det Unge Tonekunstnerselskab, Danmarks Sanglærer forening, Gymnasieskolernes Sanglærerforening og Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening Fredag den 27. oktober kl. 20 2 N. Zahles Seminariums festsal, Nørrevoldgade 5, K ___* Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Minimumshonoraret. Bestyrelsen foreslår minimumshonoraret hævet til kr. 12,- i Storkøbenhavn og kr. 11,- i provinsen.

Medlemmer, der ikke er personligt nærværende ved generalforsamlingen, kan skriftligt inden denne tilsende sekretæren deres stemmeafgivning for eller imod dette forslag. Sådan stemmeafgivning må være sekretæren i hænde senest dagen fór generalforsamlingen. Sekretærens adresse er: Mp Fs kontor, Frederiksborggade 50, København K.

3 Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes ___* Diskussionsmøde om sommerferiehonorarer på baggrund dels af Ilse Meyers forslag fremført i Musikpædagogen's juni-nummer og dels af de betragtninger, der er gengivet i dette nummer af Musikpædagogen.