Musikalier

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 07 - side 270-274

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

• MUSIKALIER

HAYDN: Koncert i C-dur for klaver og strygere. Nagels Musik-Archiv.

Det er første gang, Haydns lille klaver-koncert i C-dur foreligger, udgivet på Nagel af Horst Heussner. Stilen i koncerten står på grænsen mellem intim kammermusik og den gængse upretentiøse underholdende koncertform, som Haydn netop dyrkere. Værket lader sig også udmærket udføre som klaverkvartet med et instrument på hver stemme, altså en 1. og en 2. violin samt cello. Der er ikke tale om et koncertnummer med virtuose passager i den klassiske koncertstil, velkendt fra Mozart. Det yndefulde lille værk fortjener afgjort at blive spillet også herhjemme, hvor interessen for Haydns ukendte værker er stor.

MATYÁŠ SEIBER: 4 Studies for 2 Violins. - Universal Edition 12795, 1958.

Etuder er den rette betegnelse for de fire korte stykker. Selv om de vel kan bære en koncertmæssig fremførelse, er det musikalske udsagn dog ikke af den dybde, man ville vente af et kammermusikværk fra Seibers hånd. Men de er kolossalt velegnede som studiemateriale, idet de i didaktisk form rendyrker vendinger, som erfaringsmæssigt volder problemer for de violinister, der på baggrund af en konservatorieuddannelse forsøger at nærme sig et nutidigt repertoire. Det drejer sig om 1) tætte intervaller i hurtig følge, 2) vide intervaller i en båren melodi, 3) arpeggio-figurer, der ikke følger de tonale treklange, og 4) kvartintervaller i passagespil. Den enkelte stemme kan godt tjene som selvstændig etude. De kan varmt anbefales alle violinister, der vil dygtiggøre sig til at beherske et nutidigt repertoire.

J. AL ALAN HODDINOTT: Sonate for klaver op. 17. Oxford University Press.

Englænderen Alan Hoddinotts klaversonate blev skrevet 1959 på bestilling til Cheltenham Festival of British contemporary music og fik sin uropførelse her samme år. Det er et ganske effektfuldt skrevet værk i tre overskuelige satser. Klaverbehandlingen er virkelig gennemarbejdet, dog kan den føles triviel, f. eks. i den hurtige anden sats, hvor der stadigt vendes tilbage til løbende unisono-motiver mellem højre og venstre hånd.

Smukkest er uden tvivl den tredje sats, en adagio, hvor den klangligt betonede, vegeterende sættemåde danner en velgørende kontrast til den anden og den sidste sats, hvor motiverne igen spadserer af sted i hurtige unisono-gange. ß j OLE SCHMIDT: Toccata for klaver Op. 56 (ifølge omslaget, i noderne Op. 6. — Wi Jh. Hansen, Kbh.

Ole Schmidt synes i sin klavertoccata at følge den gammel-barokke frie Toccata-type med dens hyppige skiften af motiver og satsteknik, og dermed viser han sig påvirket af Niels Viggo Bentzons tidlige klaverværk af samme titel. I øvrigt er stilen, ikke mindst klaverbehandlingen, stærkt præget af Bentzon, f. eks. de hurtige triolgrupper, den hyppige skiften mellem 6/4 og 4/4 dels takt. Endvidere tertsfordoblingerne i højt liggende akkorder. Selv om Ole Schmidt i dette værk må betragtes som én af Bentzon inspireret komponist, er Toccataen et udmærket klaverstykke, der trods alt røber en afgjort selvstændig behandling af stoffet. g j 9 Ny musik i radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - C F) betyder foredrag, (U) : uropførelse.

NOVEMBER
17. N. V. Bentzon: Fløjtekvintet.

18. Vor tids musik. P. Boulez: Pli selon pli.

Natkoncert. V. Legley: Strygerserenade.

22. Nutidig finsk og svensk kirkemusik.

Værker af A. Hermans on, B. Johansson, E. Sipila, G. Tbyrestam, S. E. Back og S. Salonen.

Dansk kammermusik. K. Roikjer: 2. kvartet for messingblæsere (U).

23. Torsdagskoncert. P. Rovs Jng Olsen: Symfoniske variationer.

24. Hilding Rosenberg: 12. strygekvartet.

26. Høst. Sv. S. Schultz' opera (TV).

29. Vor tids musik. M. Kagel: Strygersekstet - Transición I-II. - C. Cardeiv: Autumn 60.

30. Kammermusik. W. Portner: New Delhimusik.

• Nyt fra forlagene Kammermusik BACH: Sarabande from suite in c minor, ed. by Rosalyn Tureck f. piano solo (OUP) BRITTEN: Corpus Christi Carol (OUP) DAS WEIHNACHTSLIEDERBUCH, udg.: Siegfried Strohbach (B&H) HØFFDING: Kammermusik for sopran, obo og piano, op. 11 (Samfundet) LINDROTH: Vid Evighetens Brunnar, orgelkoral NM) PURCELL: Six Duets for high and low voices (Bo&Ha) S.TOSTAKOVITJ: String QUAKTET 8 (Bo&Ha) Korkompositioner BJERRE: Himpegimpe, kantate for børn og barnlige sjæle f. 3 lige st. og klaver (E&S) GEHRMANS trestemmige korsange nr. 85-94 (CG) KORKOMP. af Hernth-Grippe, Lille Bror Soderlund og Ahlén (NM) Litteratur ANDERBERG: Han mot en ljudkonst (BC) HAMBURGER: Musikkens historie -f eksempelsamling (ADF) INGERSLEV-JENSEN: Beaumarchais (NNF) LOWINSKY: Tonality and Atonality in Sixteenth Century Music (UCP) NEUMANN: Bach, en bil ledbiograf i (J&P) OEHLMANN: Die Musik des 20. Jahrhunderts (Wd G) SØRENSEN: Amatørdirigenten (MH) VALENTIN: Mozart, en billedbiografi (J&P) * Svensk tidskrift for musikforskning 1961 (Studier tillägnade Carl-Allan Moberg) tilsendt fra Svenska Samfundet for Musikforskning Orkestermusik Eulenburg-lommepartiturer: BACH: Sinfonía Concertante C-dur BRAHMS: Rhapsody op. 53 BRUCKNER: Der 150. Psalm HÄNDEL: Concerto grosso op. 3 no. l, 2, 3 og 4a JOSEPHS: Concerto Da Camera MOZART: Serenade no. 9 TSCHAIKOWSKY: Symphony no. 2 VIVALDI: Concerto per violino e due cori Z ADOR: Suite for brass instruments (EE) FRUMERIE: Konsert for trumpet och orkester (CG) HODDINOT: Concerto for piano, wind and percussion (OUP) PROKOFIEFF: Violin concerto no. 1 op. 19 (Bo&Ha) PROKOFIEFF: Violin concerto no. 2 op. 63 (Bo&Ha) WALTON: Gloria (OUP) WELLEJUS: Frihedsouverture op. 13 (Samfundet) Undervisningsmusik AL VAD OG ASMUSSEN: Chorus I (MF) EMBORG og HEYN: Spil rigtigt - uden noder, arbejdsmappe, arbejdshæfter l, 2, 3, 4, lærerens bog A og B (JG) HEILBUT: Die Lieder Fibel, Neue Klavierschule für Kinder (H&C) KARKOFF: 15 lätta pianostycken (CG) MUSIK I SKOLEN: A-serien nr. 7-16 B-serien nr. 6-17 C-serien nr. 4-11 L. Kayser: »Korøvelser« (MF) ORFF-SCHULWERK: »Danske børne- og folkesange«, udg. Minna Lange-Ronnefeld (BSS) THE OXFORD SCHOOL MUSIC BOOKS, Teacher's Manual, Beginners Book nr. l, 2, 3 i OUP) # ADF: Aschehoug Dansk Forlag, København BC: Bo Cavefors, Malmö B&H: Breitkopf & Härtel, Wiesbaden Bo&Ha: Boosey & Hawkes, London BSS: B. Schorfs Söhne, Mainz CG: Carl Gehrmans Musikforlag, Stockholm EE: Ernst Eulenburg, London £6-5: Engstrøm & Sødring, København H&C: Hug & Co., Zürich JG: Jul. Gjellerups Forlag, København J&P: Jespersen & Pió, København MF: Musikhøjskolens Forlag, København MH: Musikk-Huset, Oslo NM: Nordiska Musikforlaget, Stockholm NNF: Nyt Nordisk Forlag, København O UP: Oxford University Press, London SAMFUNDET til udgivelse af dansk musik, Kbh.

UCP: University of California Press, Calif.

Wd G: Walter de Gruyter, Berlin • DUTs koncerter NOVEMBER 24. Lomsiana Museet kl. 20,30 Danzi-kvintetten, Amsterdam Blæserkvintetter af Mozart, Reicha, Landre, Schat og Pijper 25. Gymnamusa Odd Fellow Palæets mindre sal kl. 16 N. V. Bentzon: Sonate f. 2 klaverer, Beethoven: Sonate op. 111, N. V.

Bentzon: Proposta nova f. 2 klaverer Medv.: N. V. Bentzon, Anker Bly m e 2o. Statens Museum for Kunst kl. 14 International ny musik, IV Danzi-kvintetten, Amsterdam Lutyens: Quintett, G. Berg: Trio danches, Schönberg: Bläser Quintett op. 26 29. T hor v aids ens Museum kl. 20 i samarbejde med Musik og Ungdom E. Szönyi: Due Sonetti Di Petrarca f. kor, harpe og klarinet (uropf.), Nono: Sara Dolce Tacere, canto per 8 solí, Nono: Liebeslied f. kor, harpe og slagtøj, Maegaard: »Lang eftermiddag« f. kor (uropf.), P. Gudmundsen-Holmgreen: La Terra Pax f. klarinet, harpe og slagtøj (uropf.) Medv. bl. a.: Hilmar Nielsen, Birthe Esbensen, Suzanne Ibstrup Christiansen, Poul J. Le er hø j og koret Cantilena, dir.: Tamas Veto DECEMBER 1. Louistana Museet kl. 20,30 Møde med komponisten Herm. D. Koppel Suite f. klaver op. 21 Samtale Sonate f. cello og klaver op. 62, Variationer f. klarinet og klaver (uropf.), Capriccio f. fløjte og klaver (uropf.) Medv.: Komponisten, Alf Andersen, Oslo, E. Blondal Bengtsson, Anders Koppel 3. Statens Alus e um for Kunst kl. 14 International ny musik, V Pianisten Alexander Kaul, Hamburg Henze: Sonata per pianoforte 1959 (i 2 versioner), Stockhausen: Klavierstück XI (i 2 versioner), værker af Berio, Phillipot, Nilsson og Donatoni 6. Den Hirscbsprungske Samling kl. 20 Japansk musik Værker af Kiyohiko Kijima, Makoto Moroi, Yoritsune Matsudaria, Akihiro Tsukatani Observer: Koncerten er udsat indtil videre Til koncerterne på Louisiana må billetter afhentes hos Wilh. Hansen i ugen forud for koncerterne. - Til de øvrige arrangementer giver medlemskortet adgang.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekreteer og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PÅ 7576.

Legatansøgninger (November og december, se DM nr. 5) JANUAR (1962) Inden 15/1: Direktør T h. Tbrane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Pjgenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : D an-mark-Arner ika-j ond et, Nytorv 9, Kbh. K.

Inden 31/1: Gehei?nekonferensraadinde Andrée's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstner j or enings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde l, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/1: Lna i-ig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR Inden 15/2: Andreas Arenboltz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Ar on Eibe schütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsessegade 30, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Livgarden.

- : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut Français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

- : Kobenhavns Musiker- og Orkesierforenings understotielsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49, Kbh. K.

- : Emmerich Jacob Müllers legat (kun for mænd).

Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K.

(Skema).

- : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse. Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

6. Musikforfatteren Richard Hove, 70 år - Fløjtisten Paul Hagemann, SO år 8. Koncertsangerinden Rosa Prahl, 60 år - Komponisten Erik Schiller, 50 år 13. Koncertsanger Volmer Holboll, 60 år Dødsfald Organist Knud Jensen, 2/3, 42 år Operasangerinde Vibeke Edmund, 4/8 Musiklærerinde Maria D. Petersen, 90 år Musikpædagog Julie Baumgarten, 9/8 Musikpædagog Astrid Wodstrup, 14/8 Orgelbygger Anders AL Christensen (begr. 20/8) Musiker Ejner K. P. Jorgensen (begr. 24/8) Operasanger Holger Christensen, 21/8 Organist, komponist Jonathan Petersen, 23/8, 80 år Musikpædagog, komponist Carl-Frederik Lieberkind (anm. 25/8), 90 år Koncertsangerinde Sofie Scharling (anm. 29/8) Musiklærerinde Laura L. H. N. Nielsen, f. Gille (anm. 1/9) Musiker Christen Mathiesen (anm. 2/9) Komponist Peter Tb. Wallin (anm. 7/9) Operasanger Richard Larsen, 8/9 Kapelmester Carl F. Racz, 8/9, 71 år Musiker Anders O. Larsen (anm. 9/9) Pianistinde Ingeborg Lany, 21/9, 60 år Pianistinde Adolfa Siemsen, f. Johnsson, 28/9, 94 år Musiklærerinde Anna Willeberg Andresen, 14/10, 71 år Musiker Einar Ræbild (anm. 20/10), 74 år Runde fødselsdage (November, se DM nr. 5 og 6) DECEMBER 2. Fhv. operasanger Ingvar Nielsen, 80 år 6. Sangpædagogen Dagny Moller, 70 år 11. Fhv. kgl. kapelmusikus Louis Hegner, 85 år 14. Kapelmester Walter Me y er-Rad on, 75 år 28. Kammersanger Holger Byrding, 70 år — Organist, violinist Edgar Preuss, 70 år JANUAR (1962) 5. Organist Emma Diderichsen, 85 år 7. Komponisten Flemming Geill, 70 år S. Musikdirigent Harald Merrild, 70 år 12. Klaverfabrikant Sophus Hornung, 85 år - Pianistinden Gudrun Seligmann, 75 år 15. Kapelmester Lavard Friisholm, 50 år 21. Kgl. kapelmusikus Hans Kassow, 60 år 28. Komponisten Carlos Tegner, 60 år FEBRUAR 3. Organist Richard V. Schmidt, 60 år 4. Kapelmester Eil er t Lindorf f-Larsen, 60 år