Musikkalender

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 07 - side 265-266

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

• MUSIKKALENDER

Berlins nye operahus

Efterårets Berliner Festwochen markerede flytningen af vestsektorens hidtidige Städtische Oper fra Theater des Westens i Kantstrasse til Deutsche Oper i Bismarcksstrasse, en imponerende funktionalistisk formgivning af Fritz Bornemann. Samtidig afsluttede Carl Ebert sit intendantur med åbningsforestillingen »Don Giovanni«, hvorefter Gustav Rudolf Seltner præsenterede Giselher Klebes serielle bestillingsarbejde »Alkmene« efter modelibrettisten Kleist.

Mozart-forestillingen vil være kendt fra TV, og pladsen tillader ikke at gå nærmere ind på den anden åbningsforestilling. Men det bør noteres, at Klebes musikalske strukturer gav overraskende råderum for en dramatisk karakteristik, som Sellner i samarbejde med sin hofmaler Wilhelm Reinking levendegjorde i et vittigt moderne musikteater.

Det stærkeste drama oplevede man imidlertid med Wieland Wagners dystre opsætning af »Aïda«, der ikke just understregede forskellen på de to Ver. Forestillingerne, der dirigeredes af de faste kapelmestre Ferenc Fricsay, Heinrich Hollreiser og Karl Bohm, bød på festspilsangere, hvoriblandt også et par nye navne, der bringes rette vedkommende i erindring på forsiden.

Internationale musikkonkurrencer KOMPOSITION. Den italienske ISCM-sektion, som i forbindelse med verdensmusikfesten i Rom 1959 havde udskrevet en kompositionskonkurrence, indbyder atter til international Concorso di composizionef denne gang i samarbejde med universitetsgruppen Nuova Música i Palermo, den italienske statsradio, forlagene Theodor Presser, Suivini Zerboni og Universal Edition samt Teatro delle Novita i Bergamo og koncert- og operainstitutioner i Palermo. Tilsammen uddeles 3 millioner lire inden for kategorierne opera i én akt, kor og orkester, symfoniorkester med en eller flere solister, kammerorkester på indtil 36 instrumenter, kammerensembler på 6-11 medvirkende (instrumentale og/eller vokale) samt kammermusik for 1-5 medvirkende. Detailprospekt må rekvireres fra SIMC, Segreteria del Concorso, c/o Casa Musicale de Sabatis, Via del Corso, 506, Rom.

Indleverings frist 31- januar 1962.

SANG. Den belgiske musikinstitution Les Amis de Mozart indbyder til international konkurrence for sangere af begge kón i alderen 20-35 år med en samlet præmiesum på 400.000 belgiske frc. Yderligere er udsat en særlig Mozart-pris på 50.000 frc., hvilken uden hensyn til placering i den generelle konkurrence tilfalder den deltager, som synger i bedste Mozart-stil. Konkurrencen afholdes 7.25. maj 1962, tilmeldelse må hke inden 31- januar s. å. efter henvendelse til Secrétariat de Concours International du Chant, c/o B.I.S.

29, Rue Royale, Bruxelles I.

KLAVER. Honoring Van Cliburn indbyder til The F or t h Wort h Qnadrennial International Piano Compétition ultimo september 1962 i Texas, USA, for klaverspillere mellem 17 og 28 år. Nødvendig tilmeldelsesblanket må indhentes fra Mrs. Grâce Ward Lankford, Chairman of thé Compétition, 2211 West Magnolia Avenue, Fort Worth 10, Texas, USA, for returnering inden 1. maj 1962. Førsteprisen er $ 10.000, en koncert i Carnegie Hall foruden engagementer med symfoniorkestre.

KLAVER OG KOMPOSITION. Accademia Musicale Napoletana indbyder til den 6. internationale »A. Casella«-konkurrence i klaver og komposition. Klaverspillere mellem 15 og 32 år henvender sig til sekretariatet inden 31. marts 1962, komponister må samme tid og sted indlevere en trio for klaver, violin og cello. Konkurrencen finder sted i tiden 15.-23. april 1962, nærmere oplysninger fra sekretariatet for konkurrencen på Accademia Musicale, Via S. Pasquale a Chiaia, 62, Napoli, Italien. Samlet præmiesum 650.00 lire.

KLAVER, VIOLIN OG CELLO. Solister på nævnte instrumenter, født mellem 1. april 1945 og 1. april 1930, indbydes til den 2. internationale konkurrence i Moskva fra 2. april til 7. maj 1962. Tilmeldelse efter nærmere regler inden 31- december 1961, oplysninger lettest gennem Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, St. Kongensgade 92, Kbh. K.

Samlet præmiesum godt 13.000 rubler.

DIREKTION. Royal Liverpool Philharmonie Society indbyder til international konkurrence for dirigenter i alderen 18-35 år i tiden 25.

maj til 8. juni 1962. Hovedpræmierne er engagementer (også BBC-transmission), hvortil kommer kontanter. Nærmere oplysninger hos The General Manager, Royal Liverpool Philharmonie Society, Hope Street, Liverpool l, England. Skema retur inden 15. december 1961.

DIREKTION. Academia Nazionale di Santa Cecilia i Rom indbyder dirigenter, som 1. maj 1962 ikke er over 40 år, til international konkurrence om en 1. pris på 200.000 lire + en koncert i den følgende sæsons abonnementsserie med et honorar på 150.000. Skriftlig henvendelse til sekretariatet inden 31. januar 1962.