uden titel

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 07 - side 275-275

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Mp F indbyder til Demonstrationsaften hos A/S PHILIPS, Prags Boulevard 80, onsdag den 29. november kl. 19.30 Efter anmodning fra Mp F arrangerer PHILIPS A/S en demonstrationsaften for foreningens medlemmer i PHILIPS' film- og foredragssal.

Den tekniske udvikling, som har fundet sted på lydgengivelsens område, vil blive belyst gennem stereofoniske lyddemonstrationer og film, og der vil blive fremført musik på salens nye efterklangsanlæg.

Efter demonstrationerne inviterer firmaet på et traktement, hvorfor medlemmer, der ønsker at deltage i mødet, anmodes om at melde sig til foreningens kontor senest fredag den 24. november.

Der er i dag næppe mange musikpædagoger, som ikke under en eller anden form har taget den mekaniske musikgengivelse i deres tjeneste, det være sig grammofon eller båndoptager. Det må derfor være i vor interesse at holde os à jour med udviklingen også på disse områder, og bestyrelsen håber således på stor tilslutning til denne aften.

Vel mødt den 29. november kl. 19.30 - og busk venligst at tilmelde Dem i forvejen.

ALETTE GARDE'S NMPU-kongresforedrag »Sangtekniske Problemer« vil udkomme på Norsk Musikforlag i nær fremtid. Det vil glæde alle, der på kongressen hørte A lette Garde's værdifulde indlæg, at hendes på lang erfaring og megen menneskekundskab baserede betragtninger nu bliver tilgængelige på tryk - ikke mindst fordi det derved bliver muligt for de der ikke var med i Oslo også at kunne drage nytte af Alette Garde's rige erfaring.

Medlemsmøde Sangen i den moderne musik med Jolanda Rodio, onsdag den 13. december kl. 20.00, N. Zahles Seminarium, Nørrevoldgade 5 Diskussionsmødet i oktober viste klart det ønskelige 1, at problemerne omkring vor tids musik og musikpædagogikken belyses fra så mange sider som muligt.

Som et nyt led i bestræbelserne på at skabe klarhed på dette område, arrangeres et medlemsmøde den 13. december, hvor Jolanda Rodio, hvis indsigt og engagement i den nye musik er velkendt, vil tale om »Sangen i den moderne musik«.

Jolanda Rodio har noget at sige os alle! det bør altså ikke udelukkende være hendes fagfæller, sangerne, som møder frem denne aften. Vi håber at se så mange faggrupper som muligt repræsenteret. Kender vi Jolanda Rodio ret, bliver aftenen i hvert fald ikke kedelig.

Musikpædagogisk eksamen Til eksamen i november-december har indstillet sig 20 kandidater: 12 i klaver, 2 i violin, 2 i sang, 2 i korledelse og hørelære ved folkemusikskoler, l i guitar og l i blokfløjte.

Eksamen finder sted på Det kgl. danske Musikkonservatorium i dagene 27. november til 2. december. Cirkulære med nærmere oplysninger om de musikpædagogiske eksaminer kan rekvireres fra Mp Fs kontor.