Grammofon

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 08 - side 303-311

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

• GRAMMOFON

BEETHOVEN: Symfoni nr. l og 2. Columbia Symphony Orchestra. Dir.: Bruno WALTER. - Philips ABL 3346 (også stereo).

Bruno Walter har for ikke så længe siden afsluttet sin indspilning af alle Beethovens symfonier. De to første af symfonierne er samlet på én plade, og de udføres med en klangskønhed, præcision og livfuldhed, som må vække begejstring. I den første symfoni er der hist og her nogle lidt mærkelige tempoforskydninger, og i den langsomme sats i den anden symfoni er kontrabasserne et sted kommet lidt ud af det, men det er småting.

Det udmærkede orkester spiller med megen hengivelse, og optagelsen er i fineste klasse.
G. S.

RICHARD STRAUSS: Elektra. Fuldstændig indspilning med kor og orkester fra Stats-Operaen i Dresden. Dir.: Karl BÖHM. Elektra: Inge Borkh, Klytämnestra: Jean Madeira, Chrysothemis: Marianne Scheck, Aejgisth: Fritz U hl, Orest: Dietrich Fischer-Dieskau. — Deutsche Grammophon LPM 18690-91 (også stereo).

Omsider kom da den længe ventede indspilning af Elektra, Strauss' største mesterværk.

Deutsche Grammophon har udsendt den, og den er i alt væsentligt særdeles tilfredsstillende; i det ledsagende hæfte udtaler dirigenten, Karl Böhm, at dette er den første eksisterende fuldstændige indspilning af operaen; det er imidlertid ikke rigtigt, idet der for en halv snes år siden publiceredes en indspilning af en opførelse ved festspillene i Firenze med Mitropoulos som dirigent og Anny Konetzni i titelrollen; den var dog af så ringe kvalitet både sangligt og teknisk, at den kun øgede savnet af en virkelig kvalitetsindspilning. Således kan man med rette betegne den nu foreliggende; Dresdener orkesteret, som i 1909 spillede til uropførelsen, og som ifølge Karl Böhm stadig har samme standard som i von Schuchs dage, spiller den hundesvære musik med teknisk overlegenhed, stor klangskønhed og tydelig indlevelse. Inge Borkh synger det umenneskeligt vanskelige og krævende hovedparti med stor dramatisk virkning og god klang. Som Elektras søster Chrysothemis høres Marianne Schech, som vel ikke yder det poetiske i rollen fuld retfærdighed (navnlig i begyndelsen synger hun meget taktfast og tungt), men hun har en ganske smuk stemme og forcerer ikke så meget, som hun plejer. Jean Madeira er helt vidunderlig som den skrækkelige dronning Klytämnestra, og Fritz Uhl giver i Aegisths korte scene et levende portræt af hendes modbydelige elsker. Elektras broder, Orest, synges af Fischer-Dieskau, der som altid leverer en kunstnerisk gennemarbejdet præstation; partiet kræver nok egentlig en noget mørkere og mere helteagtig stemme. Også de mange små biroller er godt udført, og koret synger sine få strofer udmærket. Karl Böhm, som ikke mindst fra sin tid som Generalmusikdirektor i Dresden er meget fortrolig med Strauss-stilen, dirigerer med megen sans for både det dramatiske og det rent musikalske og får orkesteret til at spille det komplicerede værk, så det lyder naturligt; der er både præcision og klarhed i spillet. Optagelsen er teknisk fuldt tilfredsstillende. G. S.

CARL NIELSEN: Symfoni nr. 2, »De fire temperamenter«. Radiosymfoniorkesteret. Dir.: Thomas JENSEN. - Odeon KDO 2013.

Odeon, som for ikke så længe siden bragte en oppudset udgave af Menuhins indspilning af Carl Nielsens violinkoncert på markedet, har atter udfoldet et prisværdigt initiativ ved på LP at udsende Thomas Jensens og Radioorkesterets omtrent 14 år gamle 78-indspilning af »De fire Temperamenter«. Selvfølgelig kan man høre, at det ikke er en ny optagelse, men dels er overførelsen og den tekniske opfriskning foretaget ganske fortrinligt (bedre end ved violinkoncerten), og dels er den musikalske udførelse så storartet, at den absolut har fortjent at blive bevaret for senere slægter i denne form. Thomas Jensen dirigerer med både overlegenhed og kærlighed denne musik, som han er helt i pagt med, og orkesteret spiller brillant og klangskønt. G. S.

CARL NIELSEN: Blæserkvintet op. 43. Johan BENTZON, Waldemar WOLSING, Poul Allin ERIKSEN, Ingbert MICHELSEN og Carl BLOCK.

CARL NIELSEN: Strygekvartet i F-dur, op. 44.

Erling BYOCH, Lavard FRIISHOLM, Hans KASSOW og Asger Lund CHRISTIANSEN. Odeon MOAK 30.004.

Atter en af de ældre, gode Carl Nielsenindspilninger overført til LP. Det drejer sig denne gang om blæserkvintetten og strygekvartetten i F-dur, som tidligere var udsendt af HMV og nu er overgået til Odeon. De to indtagende værker udføres fortrinligt af henholdsvis Blæserkvintetten af 1932 (hvis medlemmer alle sidder i Radioorkesteret) og Erling Bloch Kvartetten. Overførelsen er lykkedes ganske glimrende, klangen er naturlig og bærer ikke spor af kunstig opfriskning.

G. S.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekretär og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PÅ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teaíeríelefon: TRia 5144 forestillings dagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Medlemsaften Onsdag den 17. januar kl. 20 afholder DUT efter indbydelse fra A/S Philips en demonstrationsaften i Philips foredragssal, Prags Boulevard 80 (buslinie 37 fra Holmens Bro). Den tekniske udvikling, som har fundet sted på lydgengivelsens område, vil blive belyst gennem stereofoniske lyddemonstrationer og film, og der vil blive fremført musik på salens nye efterklangsanlæg.

Efter mødet er Philips vært ved en forfriskning, hvorfor tilmelding på forhånd må ske til DUT's kontor, gerne telefonisk i kontortiden.

Sidste frist er mandag d. 15. januar kl. 12. Gyldigt medlemskort giver i øvrigt gratis adgang.

OBS. DUT's kontor er lukket fra d. 18. dec. 1961 til d. 8. jan. 1962.

Ordinær generalforsamling fredag den 29. september 1961 kl. 16 Formanden byder velkommen og giver ordet til dirigenten, landsretssagfører Steffen Heering, der møder for selskabets juridiske konsulent, højesteretssagfører Eiv. Helsted.

Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og giver ordet til formanden under Pkt. l: Bestyrelsens beretning for sæsonen 19601961: Det unge Tonekunstnerselskabs virksomhed har i sæsonen 1960/61 omfattet følgende arrangementer: I fortsættelse af de foregående sæsoners »Musik blandt Malerier« på Statens Museum for Kunst var sæsonens serie »International ny Musik« planlagt og gennemført af Statens Museum for Kunst og DUT i fællesskab.

Seriens formål har været at fortsætte forrige års præsentation af den nyeste musik af unge komponister fra forskellige lande samt en gennemgang af Anton Webern's samtlige kammermusikværker under medvirken af danske og internationale kunstnere.

Seriens 8 koncerter omfattede: 16/10-60. Værker for strygekvartet af Webern og Alban Berg. Medvirkende: Kyndel-kvartetten, Stockholm.

30/10-60. Kammermusik af Jan Maegaard (uropf.), Ib Nørholm og Webern, hvis op. 11 for klaver og violoncel og op. 22 for tenorsax, violin, klarinet opførtes første gang i Danmark. Denne koncert vakte så stor interesse, at den måtte gentages den 6/11. Medvirkende var J. Fischer Larsen, Fr. Gürtler, B. Neuchs Sørensen og H. Michelsen.

13/11-60. Olivier Messiaens Amen-visioner for 2 klaverer fremførtes af Leif Kayser og Thoralf Norheim (Norge) med en orienterende indledning ved Leif Kayser.

20/11-60. David Tudor, Christoph Caskel og Karlheinz Stockhausen opførte for første gang i Danmark følgende værker: Behrmann: Duo for klaver og slagtøj, Wolff: For Piano, Stockhausen: Zyklus for slagtøj, Klavierstück XI og Refrain für drei Spieler.

27/11-60 opførtes Ejvin Andersen: Messe for soloviolin (uropf.), Webern: 4 stykker for violin og klaver og sats for strygetrio op. posth. under medvirken af Niels Nielsen, E. Andersen, J. Friisholm og Tamas Veto. Desuden opførtes elektronisk musik af Else Marie Pade (uropf.) og af Jørgen Plaetner.

5/2-61 opførtes klaverværker af Istvan Lang (første gang i Danmark) og Messiaen, Webern, 5 sange og A. Borup-Jørgensen: 5 sange (uropf.), N. V.

Bentzon: Sonate for violin og klaver (første gang i Danmark). Medvirkende var Helle Halding, Charles Senderovitz, N. V. Bentzon og Tamas Veto.

19/2-61. Ton Hartsuiker, Amsterdam, spillede klaverværker af Dallapiccola, Webern, Berio, Blacher, Castiglioni, P. Schat og Bo Nilsson, alle med undtagelse af Webern — førsteopførelser i Danmark.

19/3-61. Værker for strygekvartet af Flemming Weis (uropf.), Webern, Gudmundsen-Holmgreen (uropf.) og Tadeusz Baird (første gang i Danmark).

Medvirkende var Música vitalis-kvartetten.

Indforelse i vor tids musik i samarbejde med »Musik og Ungdom« og Danmarks Radio. Inden for denne serie på 3 koncerter, der var lagt til rette med henblik på Musik og Ungdom, har DUT båret det økonomiske ansvar for den første og den tredje mod at oppebære det til Musik og Ungdom indgåede abonnementskontingent, mens Danmarks Radio stod for koncerten den 21/11-60.

31/10-60 forevistes eksperimentalfilm med musik af Dissevelt, Beiderbecke, Badings, Shankar, Boulez og Fabr. Bjerre, tilrettelagt og kommenteret af Pelle Gudmundsen-Holmgreen.

21/11-60. Radiosymfoniorkesteret under ledelse af Michael Gielen spillede orkesterværker af Nono, Webern, Stockhausen, Boulez og Pousseur (det sidste for 3 orkestre og elektronisk lyd).

15/1-61. »Jazz og europæisk tradition«. 6 værker af Finn Savery (3 uropf.), desuden af Helmer Nørgaard (uropf.), Miles Davis, Erik Andersen (uropf.), Ole Schmidt (uropf.) og Gudmundsen Holmgreen (uropf.). De medvirkende var A. Botschinsky, Poul Hindberg, Finn Hansen, T. Mølgård, B. Penthien, Lars Black, Erik Moseholm, Jørn Elniff, Bjarne Rostvold og Finn Savery. Til denne koncert var tilstrømningen så enorm, at den måtte gentages den 29/1-61.

Koncerter på Thorvaldsens Museum Samarbejdet med Thorvaldsens Museum er blevet fortsat, og der har været afholdt følgende koncerter: 5/10-60 indledtes sæsonen med en koncert, udelukkende omfattende værker af Jørgen Bentzon. For opførelsen stod Koppel-kvartetten, Palle Nehammer, Aage Bredahl og Unge Akademikeres kor under ledelse af Svend G. Asmussen.

7/11-60. Uropførelser af Lennart Hedwall, Henning Christiansen, E. Bjerno, Folke Råbe, W. Zacharias, Knud Høgenhaven og Leif Thybo. Medvirkende var Helle Halding, Hanne Petri, Kanny Sambleben og Mogens Winkel Holm.

15/1-61. Den tidligere nævnte »Jazz og europæisk tradition« samt gentagelsen den 29/1-61.

Medlemsajten Den 13/1-61 afholdtes hos A/S Philips en demonstrationsaften for selskabets medlemmer omfattende gennemgang af den tekniske udvikling, demonstration af elektro-akustiske anlæg og orientering om elektronisk musik, illustreret af Henk Badings eksperimentalkomposition »Capriccio« for violin og 2 lydspor (solist: J. Vermeulen, første gang i Danmark) samt eksperimentalfilm med musik af bl. a.

Henk Badings og N. Schöf Ter og le Corbusiers »Poème électronique« (musik: E. Várese).

Lonisiana Museet, Humlebæk Også dette samarbejde er fortsat, og DUTs medlemmer har haft adgang til følgende arrangementer: 8/10-60. Værker for violoncel og klaver af G. Bucht, Ingvar Lidholm, K. Blomdahl og Beethoven, udført af Greta Ericsson og Claude Genetay, Stockholm.

15/10-61. Ny svensk og international musik fremført af Kyndel-kvartetten, Stockholm.

26/11-61. Møde med komponisten Niels Viggo Bentzon under medvirken af N. V. Bentzon, Anker Blyme, Poul Birkelund og Jørgen Friisholm.

1/4-61. Værker af Luigi Dallapiccola, Italien.

8/4-61. Værker af Goffredo Petrassi, Italien.

De 2 sidste koncerter fandt sted under overværelse af de 2 italienske komponister. Medvirkende var Esther Vagning, Fr. Gürtler, Ellen-Margrethe Edlers og Eskild Rask Nielsen samt medlemmer af Det kgl. Kapel.

I arrangementerne omkring Kirkemusikkredsens 10års jubilæum deltog DUT i koncerten den 19/10-60 i Radiohusets koncertsal, hvor Collegium Musicums kammerorkester under ledelse af Lavard Friisholm fremførte værker af Højby Nielsen (uropf.), Erik Jørgensen (uropf.) og Leif Thybo (uropf.). Solister var A. Mathiesen, Karen Heerup, Jørgen Berg og Kerstin Thybo I samarbejde med Danmarks Radio er et antal værker, alle udvalgte fra selskabets koncerter i den foregående sæson, blevet optaget til senere udsendelse. Følgende komponister er her repræsenteret: Jan Maegaard, Henning Christiansen, Knud Høgenhaven, Leif Thybo, Flemming Weis og Pelle Gudmundsen-Holmgreen.

Som følge af et samarbejde mellem Danmarks Radio, Studenterforeningen, Louisiana og DUT arrangeredes i dagene 19. til 27. november I960 en Avantgarde-uge.

19/11-60. Louisiana. Elektronisk musik samt kompositioner for klaver, slagtøj og syntetisk lyd af K. Stockhausen, M. Kagel, John Cage og fl., udført af David Tudor og Christoph Caskel og med henholdsvis K. Stockhausen og M. Kagel ved regipulten.

20/11-60. Statens Museum for Kunst. Den tidligere nævnte koncert i serien »International ny musik« under medvirken af Tudor, Caskel og Stockhausen.

21/11-60. Radiohusets koncertsal. Orkesterkoncert under ledelse af Michael Gielen. (Koncerten er omtalt under afsnittet »Indførelse i vor tids musik«, idet den indgik i denne serie).

22/11-60. Studenterforeningen. Den belgiske komponist Henri Pousseur fortalte om den nyeste musik med demonstrationer.

27/11-60. Statens Museum for Kunst. Den tidligere nævnte koncert i serien »International ny musik« med bl. a. elektroniske kompositioner af Else Marie Pade og Jørgen Plaetner.

Samarbejde med Den danske kammerkvartet DUT og Den danske kammerkvartet (Kjeld Mardahl, Jørgen Fischer Larsen, Jørgen Friisholm og Bengt Johnsson) arrangerede i fællesskab 4 koncerter, hvis grundtanke var at præsentere kammermusik fra forskellige lande, hver gang suppleret med dansk musik, fortrinsvis med værker af den lidt ældre komponistgeneration. Koncerterne fandt sted i Den Hirschsprungske Samling i Stockholmsgade, som hermed for første gang åbnede sine døre for et koncertpublikum. Programmerne havde følgende sammensætning.

16/11-60. Svensk-dansk. Værker af Herrn. D. Koppel, Karl-Birger Blomdahl, Ingvar Lidholm, Sven Erik Back og Vagn Holmboe.

7/12-60. Amerikansk-dansk. Værker af Jens Bjerre, Virgil Thomson, dello Joio (første gang), E. Várese, Ernst Bloch (første gang) og Jørgen Fischer Larsen.

18/1-61. Schweizisk-dansk. Værker af Knudåge Riisager, Willy Burkhard (første gang), A. Honegger, E. Staempfli (første gang) og Per Nørgård.

15/2-61. Hollandsk'-dansk. Værker af Flemming Weis, Henk Badings (første gang), Wim Frenken (første gang) og Jørgen Fischer Larsen (uropf.). Ved de to sidste koncerter medvirkede Lavard Friisholm (viola).

En planlagt femte koncert — tysk-dansk — måtte udsættes til den kommende sæson.

Foruden denne koncertserie afholdt DUT en koncert i Den Hirschsprungske Samling, idet den amerikanske pianist Leonard Stein, som er elev af Arnold Schönberg, den 5. april spillede samtlige Schönbergs stykker for klaversolo, op. 11, op. 19, op. 23, op. 25 og op. 33 a og b, den sidste opførtes herved for første gang i Danmark.

Som led i Den Danske Ballet- og Musik Festival stod selskabet for to af årets arrangementer.

20/5-61 opførtes dansk kammermusik af Jørgen Bentzon, Flemming Weis, Knudåge Riisager, Leif Thybo, A. Borup-Jørgensen og Ib Nørholm. Koncerten fandt sted i Den Hirschsprungske Samling og medvirkende var J. Friisholm, J. Fischer Larsen, B. Johnsson, Kj. Mardahl, Hanne Petri, Kanny Sambleben, Helle Halding, Fr. Gürtler og Tamas Veto.

27/5-61. »Jazz og europæisk tradition«, værker af Helmer Nørgaard, Roger Henrichsen, Gudmundsen-Holmgreen og Finn Savery. Koncerten fandt sted i Danmarks Radio under medvirken af A.

Botschinsky, P. Hindberg, F. Hansen, T. Mølgård, B. Penthien, L. Black, E. Moseholm, J. Elniff, B.

Rostvold — ledelse: Finn Savery, Gudmundsen Holmgreen og Helmer Nørgaard.

Ny musik i skolerne I ønsket om at interessere de unge for deres egen tids musik tog DUT i sæsonen 1959/60 initiativet til at invitere de ældre elever fra nogle gymnasier til to af selskabets koncerter i Statens Museum for Kunst, hvor der bl. a. blev opført musik af unge danske komponister. Under koncerten blev de danske værker optaget på bånd, og ved et møde mellem skolens sanglærer og komponisterne blev værkerne gennemgåede, således at læreren i en eller flere musiktimer kunne indføre eleverne i disse nye værker. Den afsluttende begivenhed foregik en formiddag i skolens aula, hvor musikerne og komponisterne kom til stede. I aulaen var forsamlet både de elever, som havde været med fra starten og samtlige klasser, som i musiktimerne havde fået værkerne gennemgået. Komponisterne kommenterede værkerne og eleverne hørte dem endnu engang som levende musik, hvorefter de havde lejlighed til at fremkomme med spørgsmål til komponisterne og de udøvende kunstnere, og der udspandt sig en meget levende og spændende diskussion.

Der er ved dette initiativ forsøgt at skabe et mangeleddet arrangement, som skulle betyde mere end en overfladisk præsentation af vor egen tids musik. — Koncerten - lærernes møde med komponisterne — gennemgangen og båndafspilningen i klasserne og endelig kunstnernes besøg på skolen med den levende opførelse og de unges spørgsmål til komponisterne eller de udøvende.

Da DUT modtog henvendelser fra en række gymnasier og seminarier både fra København og fra provinsen om at være med til et lignende arrangement i sæsonen 1960/61, indbød vi i oktober I960 repræsentanter fra de interesserede skoler til et møde, og som særlig indbudte var undervisningsinspektør for gymnasieskolerne Sigurd Højby, sanginspektør Ejnar Boesen og lektor, mag. art. Gunnar Heerup tilstede for en drøftelse af sagen. Konklusionen af mødet blev, at man i sæson 1960/61 ville gennemføre 6 koncerter på skoler og seminarier, Ingrid Jespersens Skole, Rødovre Statsskole, Blågård Seminarium, 2 koncerter på statsseminariet på Emdrupborg og Roskilde Katedralskole.

DUT påtager sig det første led i arrangementet (invitationen til en af selskabets koncerter, og, hvis tilslutningen kræver det, en gentagelse af koncerten.

Gymnasierne påtager sig omkostningerne ved det andet led (båndoptagelserne). For at gennemføre det tredje led (den afsluttende koncert på skolen resp.

seminariet) ansøgte DUT undervisningsministeriet om økonomisk støtte for at kunne gennemføre denne sidste og vigtige del af arbejdet, og vi har haft den glæde, at ministeriet i år har tildelt os kr. 3000,til dette formål, og vi takker det høje ministerium for værdifuld støtte i dette arbejde.

I samarbejde med Københavns kommunale aftenskole afholdtes den 22. marts 1961 koncert i Helligåndskirken for aftenskolens elever. Koncertens hovedværk var J. A. P. Schulz: Christi Død, desuden opførtes folkelige Brorson-melodier, arrangeret af Karl Clausen samt orgelværker af Buxtehude og Leif Thybo. Medvirkende var Else Brems, Christine Philipsen, J. Brunnich Henrichsen, Asley Nielsen, kor og orkester under direktion af Karl Clausen. Vi retter en tak til Københavns magistrat for 5.400 kr.

til dette formål og ligeledes en tak til aftenskolen, forstander Chr. Biilmann og lektor Karl Clausen for udmærket samarbejde ved tilrettelæggelsen af arbejdet.

Et statistisk resumé af koncerter og arrangementer i sæsonen 1960/61 viser en repræsentation af ny og nyere dansk musik ved 29 komponister med 52 værker, heraf 24 uropførelser. Desuden er 8 af disse værker gentaget én gang og 11 værker to gange.

39 nyere udenlandske komponister fordeler sig med 57 værker, heraf 30 førsteopførelser i Danmark.

I juni fandt ISCM's 35. internationale musikfest sted i Wien. Der blev i år ikke antaget noget dansk værk til opførelse under musikfesten af de 6, som DUT i sin egenskab af dansk sektion af ISCM havde indsendt til den internationale jury.

Næstformanden deltog som delegeret i møderne i Wien, ligesom formanden deltog i møderne. Vi takker undervisningsministeriet for tilsagn om 1000 kr.

til dækning af udgifter i forbindelse med den danske repræsentation ved delegeretmøderne.

DUT's studiekreds over musikalsk avant-garde for en gruppe unge komponister og teoretikere er blevet fortsat i sæsonens løb.

DUT har som sædvanlig ved formanden været repræsenteret i musikrådet.

Det kgl. Teater har som hidtil stillet fribilletter til rådighed for vore medlemmer til opera- og balletforestillinger, hvortil der ikke har været udsolgt. I sæsonen 1960/61 er der blevet udleveret billetter til 123 forestillinger.

Der har været en medlemsafgang på 33 og en tilgang på 54, således at medlemstallet for tiden er 463.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre, hvoraf de 4 er udsendt i Norge under titlen Nordisk Musikkultur med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende organisationer, dog således, at DUT har det fulde økonomiske ansvar for tidsskriftets drift. Det er med januar 1961 gået ind i sin 36. årgang. Vi takker redaktørerne Sigurd Berg og Vagn Jensen.

Vi takker undervisningsministeriet for tilskud på 2.500 kr. til tidsskriftets drift. Der skal også ved denne lejlighed lyde en tak til undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for de ydede tilskud til selskabets drift. Tak til KODA for tilskud og for fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementet af vore koncerter. Tak til Det kgl.

Teater for vore medlemmers adgang til fribilletter.

Til Danmarks Radio for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, til radioens musikafdeling og til musikchefen Vagn Kappel for hjælp og imødekommenhed.

Tak til Den Danske Ballet- og Musik Festival for godt samarbejde, det samme til Musikpædagogisk Forening, Musik og Ungdom og Gymnamusa. Tak til vor fortræffelige revisor H. C. Steen Hansen.

Og endelig en varm tak til vore kunstnere, som så fremragende har ydet en indsats for vor tids musik, og tak til alle, som på forskellig vis har hjulpet os med vore arrangementer, til Statens Museum for Kunst, direktør Rubow og inspektør Erik Fischer, til Thorvaldsens Museum, direktør Sigurd Schultz, til Louisiana Museet, direktør Knud W. Jensen og til Den Hirschsprungske Samling, direktør Eigil Brunniche. Tak for godt samarbejde.

* Derefter oplæser dirigenten et brev fra Johan Bentzon til formanden. Det indeholder to resolutionsforslag med begrundelser til samme: 1) Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen ved udvælgelse af kandidater til ledige bestyrelsespladser at tage større hensyn til, at de forskellige grupper af tonekunstnere bliver så ligeligt repræsenteret i bestyrelsen som muligt.

2) Idet generalforsamlingen beklager Vagn Jensens ønske om at fratræde redaktionen af Dansk Musiktidsskrift og takker ham for hans fortjenstfulde arbejde, henstiller den til bestyrelsen også i fremtiden - f. eks. ved at oprette en rubrik for læserbreve - at drage omsorg for, at alle synspunkter angående musiklivets aktuelle problemer kan komme til orde i bladet.

ad 1) Dirigenten udtaler — men kritiserer herfor af R.

Dahl Eriksen - at han ikke finder den valgte fremgangsmåde korrekt, idet han må mene, at et medlem der ønsker at have indflydelse på valg af bestyrelsesmedlemmer må gøre denne indflydelse gældende ved opstilling og indsendelse af valglister i overensstemmelse med lovene.

Formanden oplyser, at man altid tidligere havde en sanger i bestyrelsen, en tradition, som ikke mindst havde sin praktiske betydning i de år, hvor der afholdtes de såkaldte Unge Aftener, hvor der skulle tages stilling til sangernes kvalifikationer.

I øvrigt havde Eskild Rask Nielsen lovet at stå bestyrelsen bi når som helst vokal sagkundskab er påkrævet.

Formanden påpeger, at bestyrelsens sammensætning er alsidig, men understreger, at foreningens arbejde er vokset så meget i de senere år, at man må lægge vægt på at få aktive medlemmer i bestyrelsen.

Anbefaler, at man forkaster Johan Bentzons forslag.

Resolutionsforslaget forkastes, idet ingen stemmer for det.

ad 2) Formanden henstiller til generalforsamlingen ikke at vedtage Johan Bentzons forslag, idet bestyrelsen ganske vist har truffet beslutning om, hvordan den ønsker de redaktionelle forhold ordnet i fremtiden, men før en endelig afgørelse kan træffes, må sagen drøftes med de medudgivende foreninger. Det har man ikke haft anledning til endnu. Det er selvsagt ikke bestyrelsens mening at foreholde medlemmerne oplysninger om musiktidsskriftets redaktionelle forhold, og så snart disse er klarlagte, vil meddelelse herom blive optaget i tidsskriftet.

DM er naturligvis åbent for ethvert medlem, der ønsker at ytre sig, men alt indsendt stof underkastes redaktionens vurdering.

Efter nogen diskussion med deltagelse af Per Nørgård, Sigurd Berg og Flemming Weis forkastes resolutionsforslaget, idet ingen stemmer for det.

Bestyrelsens beretning godkendes.

Pkt. 2. I kassereren Kurt Zieners fravær fremlægger statsaut. revisor H. C. Steen Hansen regnskabet.

Ragnhild Nielsen mener, at gagerne burde sættes op. Formanden svarer, at de blev sat op i fjor.

Eskild Rask Nielsen takker under forsamlingens bifald formanden, fordi han hvert år overdrager sit formandshonorar som gave til DUT's jubilæumsfond.

Regnskabet godkendes, og decharge meddeles bestyrelsen.

Pkt. 3. Til formand genvælges Lavard Friisholm.

Pkt. 4. Til medlemmer af bestyrelsen genvælges Anker Blyme og Vagn Jensen og nyvælges Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Mogens Andersen.

Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer Eskild Rask Nielsen og Kurt Ziener for udmærket arbejde i bestyrelsen og meddeler, at Kurt Ziener vil fortsætte som forretningsfører for DUT og at grunden til, at han har ønsket at træde ud af bestyrelsen var, at han aldrig havde tid til at komme til bestyrelsesmøderne.

Han udtrykker derhos sin glæde over, at Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Mogens Andersen vil indtræde i bestyrelsen. De har begge i lang tid gjort et stort og meget værdifuldt aktivt arbejde for selskabet.

Pkt. 5. Til suppleanter genvælges Peter Weis og Rieh. Dahl Eriksen og nyvælges Finn Savery.

Pkt. 6. Til revisor genvælges statsaut. revisor H.

C. Steen Hansen.

Pkt. 7 udgår, fordi der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne inden for den i lovene fastsatte frist.

Pkt. 8. Ingen ønsker ordet under Eventuelt.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet kl. 17.00.

Formanden takker dirigenten for udmærket røgtelse af hans hverv.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Ib Norholm, næstformand.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen, kasserer.

Koncertudvalget: Per N or gård, Vagn Jensen og Mogens Andersen.

Censurudvalget: Per Nørgård, Pelle Gudmundsen Holmgreen og Finn Savery.

Følgende er desuden medlemmer af bestyrelsen: Jan Maegaard, Vagn Kappel, Poul Rovsing Olsen og Anker Blyme.

Suppleanter: Peter Weh, Richard Dahl Eriksen og Finn Savery.