Indhold

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 08 - side 316-316

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

musikpædagogen Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 16. årgang 1961 Udgivet af bestyrelsen for Mp F Redaktionsudvalg: Randi Teglbjærg (jan.-febr.), Bellis Stedstrup (marts- dec.), Harald Bjerg Emborg og Henning Bro Rasmussen (ansv.)

INDHOLD NR. l JANUAR (8 sider) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 21. febr.

Erling Block: Lykønskning til Thorvald Nielsen Claus Bang: Jolanda Rodio i Århus (referat) Debatten om blokfløjten Indlæg af Kr. }Y/einholt Petersen, Inger Londrnp og Povl F l edelilts Mp F-regnskaber Stemmeseddel Korte meddelelser vedrørende møder og koncert i København NR. 2 FEBRUAR (2 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. l, s. 25-26 Harald Bjerg Emborg: Hørelæren / musikopdragelsen / gehörsutbildningen og NMPU-kongressen i Oslo 1961 Margrethe Levinsen: Mindeord om Edith Norrie Nr. 3 MARTS (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2, s. 69-72 Hørelæreundersøgelsen under NMPU Korte meddelelser vedrørende kurser og kongresser i sommeren 1961 Vagn Hedemann: Tale og sang (referat) E. S.: Usædvanlig koncert i Århus (koncertanmeldelse) Nye statsprøvede musikpædagoger i I960 Formandens årsberetning på generalforsamlingen Legater NR. 6 SEPTEMBER (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 5, s. 205-207 Henning Bro Rasmussen: Kongres- og kursussommeren 1961 Ilse Meyer: Copenhagen Summer Seminar 1961 (referat) Niels Bak: Blokfløjtekursus ved Helsingør (referat) Korte meddelelser vedrørende Indmeldelsesblanketter Danmarks Hørelære-Forening Årskursus Í sang, spil og bevægelse Elevkoncerter i Propaganda-ugen NR. 7 OKTOBER (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6, s. 253-256 Indbydelse til Mp F-møder: Diskussionsmøde 15. oktober: Den moderne musik i musikpædagogikken og i skolen Ekstraordinær generalforsamling 27. oktober Diskussionsmøde samme aften om sommerferiehonorarer Friedrich Gürtler og Henning Bro Rasmussen: Honorarer og procentsatser Alex. Stoffregen: Mindeord om Astrid Wodstrup Den ny musik og pædagogerne Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds 1962 Korte meddelelser vedrørende Musikpædagogisk Eksamen Valg af bestyrelsessuppleant i Fynskredsen NR. 4 MAJ (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 3, s. 133-136 Tag med på musikpædagogisk kongres i Oslo Mp F indbyder til årsfest 25. maj Formandens årsberetning på generalforsamlingen afsluttet Meddelelser vedrørende Elevkoncert i Tivoli til september Sommerkursus på Vapnagaard 29. juni-5. juli Fortegnelse over skoleorkestermusik Nye bestyrelsesmedlemmer NR. 5 JUNI (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 4, s. 181-184 Københavns kommunale skolevæsen meddeler Ilse Meyer: Sommerferiehonorar Generalforsamlingsreferat Knud Leopold Nielsen: Margrethe Dahl f Vagn Hedemann: Mp F's årsfest (referat) Henning Bro Rasmussen: Eksamenskommissionen Korte meddelelser vedrørende Generalprøvekort til torsdagskoncerterne Tivolikoncerten NR. 8 NOVEMBER (2 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 7, s. 275-276 Indbydelser til medlemsmøder: 29. november: Demonstrationsaften hos A/S Philips 13. december: Sangen i den moderne musik med Jolanda Rodio Ellen Lilian Damgaard: Tivolikoncerten blev en succes (referat) H. V.: Masser af talent (koncertanmeldelse) Han s Voigt: Det er smart at gå til spil (avisartikel) NR. 9 DECEMBER (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s. 313-316 Til ministeriet for kulturelle anliggender Ekstraordinær generalforsamling Henning Bro Rasmussen: Nutidig musik og musikpædagogerne (referat) Nye statsprøvede musikpædagoger 1961 Blokfløjtestudiekredsen Musikpædagogen: Indhold af 16. årgang