Musikkalender

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 08 - side 297-298

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

En vennetjeneste

Brev til Bernhard Lewkovitch

Komponisten Bernhard Lewkovitch! Lad mig begynde med det sidste: De slutter omtalen af nyudgaven af min Musikens Historie med følgende ord: Skulle Povl Hamburger mod forventning komme til at tvivle på, at vor argumentation bygger på andet og mere end hans egne ræsonnementer, vil enhver misforståelse blive henvejret, såfremt forfatteren, ligesom undertegnede, kan skrive under på de berømte ord af den hellige Bernhard af Clairvaux: 'Hellere slås af en ven, end kysses af en fjende'.« Med behag har jeg noteret mig den sprogligt yndefulde, helt igennem ukrukkede og upretentiøse måde, hvorpå De her har udtrykt Dem, og jeg kan glæde Dem med, at jeg principielt står ganske på linie med såvel Dem som Deres hellige navnefætter, hvad de citerede »berømte« ord angår. Kun må jeg til min skam bekende, at jeg slet ikke kan huske, hvornår De og jeg, som praktisk taget ikke kender hinanden, er blevet venner, men forholdet er måske det, at jeg - mig selv uafvidende og ganske ufortjent - har vundet en god og pålidelig ven i Dem. Efter de »stikprøver« at dømme, som har dannet grundlaget for Deres sympatiske omtale af min bog, nærer jeg da heller ikke mindste tvivl om, af hvem jeg er blevet »slået«.

Noget defensorat for min bog agter jeg ikke at føre her, alene fordi jeg overhovedet ikke føler mig rustet til at møde Dem på så ophøjet et plan som det, hvorpå De har anbragt Dem selv. Kun et eneste lille spørgsmål kan jeg ikke dy mig for at stille Dem.

De anker stærkt over mine »mere eller mindre uklare fremstillingsmetoder«, der krænker Dem i Deres egenskab af »kræsen« læser, men tilføjer: »I mange tilfælde drejer det sig ganske vist om et spil om ord, men det gør sådan set hele Hamburgers musikhistorie«. De får tilgive, men her er det mig, der ikke fatter meningen. Hvis meningen er den, at det er Deres indvendinger, der i mange tilfælde er »spil om ord« - hvilket vel da bliver ensbetydende med »spild af ord« - da skal jeg ingenlunde modsige Dem.

Er meningen den - og sådan står det jo faktisk skrevet - at det er min musikhistorie, der helt igennem er »spil om ord«, og er det Deres sande opfattelse af bogen, da må de gloser, hvormed De har pyntet den, dog nærmest kaldes skånsomme. Da forstår jeg, at jeg virkelig er blevet »slået af en ven« og på en måde, som ligefrem har karakter af et kærtegn.

Kære ven! Hold venligst Deres beskyttende hånd fra min skulder. Også jeg kan citere.

Med Deres seneste optræden i DM's spalter in mente hvisker jeg: »Himlen bevare mig for mine venner!« Så hellere: »Skænk mig fjender!« p0vl Hamburger.

Månedens rettelse Sætternissen opfandt i Liselotte Selbigers »Tilbageblik på den 6. nordiske musikpædagogiske kongres« (Oslo 1961) et nyt norsk folkeinstrument, en lug. Det drejede sig imidlertid blot om en ganske almindelig gammeldags lur. Blandt et par mindre væsentlige trykfejl skal der lige gøres opmærksom på, at ordet erfaringer er faldet ud af linie 42 på side 219.

Ændring i redaktionen 1. januar fratræder Vagn Jensen redaktionen af DANSK MUSIKTIDSSKRIFT, som derefter vil blive varetaget af Thorkild Knudsen i samarbejde med Sigurd Berg.

• Nyt fra forlagene Kammermusik BUSH: Two Ballads of the Sea op. 50 for piano (JW) KROPFREITER: Freu Dich, Du Himmelskönigin, Tema m. var. f. orgel (WH) Orkestermusik BRITTEN: Simple Symphony f. strygeorkester (OUP) STRAVINSKIJ: A Sermon, A Narrative and a Prayer, f. alt, tenor, speaker, kor og orkester.

(Bo&Ha) Korkompositioner WILHELM HANSEN KOR-BIBLIOTEK. Mandskor nr. 498, 500, 504 - Damekor nr. 20 og BI.

kor nr. 225, 342 (WH) HOLMBOE: Solhymne f. bl. kor (WH) Undervisningsmusik AGATZ: Rytmelege (WH) EGEDIUSEN: Børnenes evergreens (WH) ELBIRK: 100 lette kanoner (WH) FRIIS: Triospil, arr. f. blokfl. el. a. (WH) OVERGAARD: Arrangementer til skolebrug f. klaver og rytme: Fransk Reel, Den irske vaskekone, På krigsstien, Kinesisk dans, Mexikansk dans (WH) MÚSICA SKOLESERIE: nr. 15-26 (WH) Litteratur MUSIKKENS HVEM HVAD HVOR, bd. I og II.

Red.: Bramsen jun. (PF) FRIIS: Musikkens Lommeleksikon (WH) Diverse CHRISTENSEN: Sjung vackert, stemmedannelseslære (tiis. WH) CLOUGH/CUMING: R. Vaughan Williams, fortegnelse over trykte værker, discografi (OUP) • Bo&Ha: Boosey and Hawkes, London ]W: Joseph Williams Ltd., London OUP: Oxford University Press, London PF: Politikens Forlag, København Mr/H: Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Kobenhavn • Ny musik i radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

DECEMBER 13. Dansk musik. N. V. Bentzon: Fem mobiler.

Vor tids musik. H. U. Engelmann: Incanto - L Y un: Symfonisk scene E. M, Pade: Afsnit I-II-II.

16. Natkoncert. Værker af L Stravinski}.

19. Radioteatret. Hørespilmusik af Sv. S. Schnitz.

22. Kammermusik. V. Dobiáš: Blæserkvintet.

25. André ] oliv et: Pastorales de Noël.

27. Obo og klaver. M. Arnold: Sonatine.

Vor tids musik. j R. Haubenstock-Ramati: Credentials - G. Ligeti: Atmosphères G. Petrassi: Serenata.

28. Sv. S. Schnitz: Romantisk trio (U).

JANUAR 6. Mit møde med ny dansk musik. W'. Reynolds (F).

8. Radioens damekor. Værker af S. S. Schnitz, Z. Kodaly og F. Martin.

10. Vor tids musik. H. Nørgaard: Young man with a horn — P. Gudmundsen Holmgreen: Improvisation I-II - /. Plaetner: Peripatos.

11. V. Holmboe: 8. symfoni.

13. Ny svensk musik. Bo Nilsson: Mädchentotenlieder - En irr ånde son - S. E. Back: A game around a game.