Musikkalender

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 01 - side 13-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKKALENDER Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet' bringer i foråret to serier for musikinteresserede. Den ene, der starter tirsdag 13. februar, behandler Visen i Danmark gennem 200 år og redigeres af foreningen »Visens venner«. Serien fortsætter de følgende 5 tirsdage, hver aften kl. 19,3021,15, med mødested i Medicinsk Anatomisk Institut, Nørre Allé 63. - Onsdag 14. februar starter organist, mag. art. Carsten Hatting en forelæsningsrække om Henry Purcell, den engelske Orpheus. Fortsættelse de følgende 5 onsdage kl.19,30-21,15 i Universitetsannexets auditorium B, Studiestræde 6. - Tilmeldelse: Folkeuniversitetet, Frue Plads, Kbh. K. Tlf.

PÅ 4827 kl. 12-14 (ikke lørdag).

Danske uropførelser 1961, II NIELS VIGGO BENTZON: Torquilla. Oratorium for soli, kor og orkester, op.'l32.

Århus 23/10.

GUNNAR BERG: Ga ff 9. sæt, L klaver.

Musik for solo klannet. - Musik for violin og klaver. Statens Museum for Kunst, 22/10.

Tobrud, for mezzosopran, violin, klarinet og klaver. Stockholm, 6/11.

JENS BJERRE: Musik til hørespillet Herkules og Augiasstalden (Dürrenmatt).

Radio, 21/11.

ERLING BRENE: Athéna Lemma (tekst: Sophus Michaelis), for alt, blandet kor og orkester. Radio, 2/11.

BERNHARD CHRISTENSEN: Vesterhavet.

Fantasi for orkester. Radio, 21/10.

JØRGEN POUL ERICHSEN: Kvintet for fløjte, obo (engelskhorn), klarinet, horn og fagot. Radio, 29/12.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: La terra pax, for klarinet, harpe og slagtøj. Thorvaldsens Museum, 29/11 1961.

MOGENS WINKEL HOLM: Concerto piccolo, for orkester. Tivoli, 31/8.

FINN HØFFDING: Tilegnelse (tekst: William Heinesen), for mandskor. Universitetets festsal, 10/12.

LEIF KAYSER: Just or um animae, for blandet kor. Radio, 32/10.

HERMAN D. KOPPEL: Variationer for klarinet og klaver, - Capriccio for fløjte og klaver. Louisiana, 1/12.

UFFE LANGE: Tre sange (tekst: Frank Jæger). Odd Fellow Palæet, 7/11.

JAN MAEGAARD: Due tempi per orchestra. Tivoli, 31/8.

Lang e jt er mi d d ag (tekst: J. A. Schade), for blandet kor. Thorvaldsens Museum, 29/11.

PER NØRGÅRD: N ocí urner til kinesiske tekster, for sang og klaver. Hirschsprungs Museum, 1/11.

POUL ROVSING OLSEN: Tre sange (tekster: Mogens Garde, Paul la Cour, Frank Jæger), for sang og klaver. Radio, 3/7.

Musik til hørespillet Lili og negeren (Finn Methling). Radio, 18/7.

Passacaglie for fløjte, violin, cello og klaver, op. 45. Hirschsprungs Museum, 1/11.

Musik til skuespillet Skriget (Kjeld Abell).

Det kgl. Teater, 2/11.

Musik til skuespillet Kirsebær hav en (Tjekov). Radio, 26/12.

KNUDÅGE RIISAGER: Musik til balletten Fruen fra havet (Birgit Cullberg). Første danske opførelse, Kgl. Teater, 24/9.

Gravskrift (Joh. Herm. Wessel), f. mandskor. Universitetets festsal, 10/12.

BØRGE ROGER-HENRICHSEN: Musik til hørespillet Pigen og færgemanden (Ernst Bruun Olsen). Radio, 8/12.

SVEND S. SCHULTZ: Strygekvartet nr. 4.

Radio, 23/10.

Romantisk trio for violin, bratsch og cello.

Radio, 28/12.

KAI SENSTIUS: Strygekvartet nr. 2. Radio, 23/8.

SVEND ERIK T ARP: Musik til O e dip u s (Sofokles). Radio TV, 13/9.

KNUD VAD THOMSEN: Pinsemorgen (Huida Lücken), for mandskor. Universitetets festsal, 10/12.

LEIF THYBO: Koncert for cello og orkester.

Odense, 21/11.

Morgenens trompet (Frank Jæger). Universitetets festsal, 10/12.

FLEMMING WEIS: Lette bølge (J. L. Heiberg), for blandet kor. Odd Fellow Palæet, 25/4.

Concertino for strygeorkester. Tivoli, 29/6.

K. A. WIETH-KNUDSEN: Syv ungpigesange (tekster: Thor Lange, Morten Nielsen, Karen Hildebrandt). Radio, 25/12.

Legatansøgninger (Februar, se DM, nr. 7, 1961) MARTS: Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge samt på Schaffergården, også for danske). Schaffergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

— : Dansk-Islandsk Forbunds j ond (for islandske musikstuderende). Christiansgade 12, Kbh. K.

(Skema).

— : Undervisningsministeriets forårsunderstottelser.

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge mænds og kvinders uddannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 263, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie lllums legat (for kvinder).

Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner).

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Det Munthe-Brun'ske legat. (For blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL: Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. - Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

— : Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for eeldre eller syge medlemmer. — Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, K.

- : Gudda Bebrends legat. Renterne benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F. Musikpædagogisk forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : Emma Bcsrentzens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kkh. K. (Skema).

- : Musikpædagog Augusta J ur gen s ens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

- : Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs.

K. S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V.

(Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh. V.

- : Johan Hannover-Cohns mindelegat. (For medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundvigsvej 34, Kbh. V.

- : Institutionen San Cataldo. (For komponister.

Ophold i aug.-sept.). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 14, Charlottenlund.

- : Egmont Frederik Lindstedts legat. (For yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Mîisikerforeningen i Københavns's pensionsfond.

(For medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K.

(Skema).

Runde fødselsdage FEBRUAR (se iøvrigt DM nr. 7, 1961) 16. Violinisten Frederik Arvedsen, 80 år MARTS 3. Pianistinden Astrid Reisinger, 50 år 8. Domorganist Ejnar Kelsirup, 75 år 16. Violinisten Aage Ejlertsen, 50 år 19- Organist, professor Aksel Andersen, 50 år - Operasangerinden Monna Ry Andersen, 50 år 30. Operasangerinden Dora Palludan, 50 år APRIL 4. Kgl. kapelmusikus Jobs. Lohmann, 80 år 5. Koncertsangerinden Saima Neovi, 80 år 7. Operasangerinden Lilli Hoffmann, 75 år 8. Pianisten Eli Dahl, 85 år 11. Violinisten Niels Nielsen, 50 år 24. Komponisten Bjarne Hoyer, 50 år 27. Cellistinden Bodil Magnus-Ri eder, 80 år Dødsfald Organist Herluf Hansen, 21/10, 69 år Sangpædagogen Alice von Dulong, 26/10, 67 år Musiker Sten Anion Ewald, 27/10, 64 år Pianofabrikant Kai Zwicki, 10/11, 51 år Musiker Hans Mejnholt, 10/11 Kgl. kammersanger Marius Jacobsen, 11/11, 66 år Operettesangeren Max Hansen, 13/11, 63 år Pianofabrikant Henry V. Chr. Lauritzen (anm. 15/11) Musikpædagogen, overlærer Sigrid Rasmussen, 19/11, 73 år Solobassist Svend Buschardt, 22/11, 57 år Musiker Georg Nielsen, 26/11 Pianist Kurt Olsen (begr. 3/12) Musiklærerinde Ragna H or si g (anm. 2/12) Pianistinde Ella Heyermann (anm. 5/12) Mandolinspillersken Frida Petersen, 10/12, 65 år Musiker Georg Vil h. Petersen, 13/12 Musiker Karl Alten b ur g (anm. 21/12) Operasanger Ingvar Nielsen (anm. 8/1), 80 år Koncertsangerinde Carla Ærrebo (anm. 10/1) Musiklærerinde Eva M.C. Olsen (begr. 10/1) Kgl. kapelmusikus D. William A.Andersen, 18/1, 88 år • Ny musik i radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radio oversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

FEBRUAR 7. Vor tids musik. G. Klebe: 7 bagateller N. Castiglioni: Disegni - /. Barraqué: Séquence 8. Torsdagskoncert. B. Martinu: Sonata da camera - Z. Kodaly: Serenade 9. /. Nørgaard: 3 korsange (U) 10. Societas Música. K.-B. Blomdahl: Preludio e allegro - V. Holmboe: Sinfonía nr. l Ny musik for harpe af L. v. Delden P. Rov sin g Olsen (U) - /. Guridi 13. Dansk musik. E. Brene: Concerto senza solennita - L. Lauridsen: Lille suite 14. N. dello Joh: 3. klaversonate (TV) 15. Torsdagskoncert. P. Nørgård: Konstellationer 16. Kammermusik. S, S. Schultz: Den gavmilde Eros 17. Collegium Musicum. G. Berg: Frise V. Holmboe: 1. kammersymfoni N. V. Bentzon: Sonate for 2 klaverer 21. P. Dessau: Musik til »Mutter Courage« (TV) Vor tids musik. F. Cerha: Espressioni fondamental! - K. Penderecki: Emanationer 22. Torsdagskoncert. /. Lidholm: Ritornell F. Martin: Seks monologer af »Jedermann« Japansk kammermusik af T. Ogihara K. Kijima - M. Moroi 23- Sang og spil. Sange af G. Heerup — ].

Maegaard - E. Brene - F. Weis - E. M.

Pade - K. Clausen 24. K.-B. Blomdahl: Fioriture Historien om en melodi. Hørespilmusik af B. Christensen G. Berg: Pour clarinette et violon Pour clarinette seule 26. Skoleradio. E. M. Pade: Båndmusik til Goethes »Faust« MARTS 3. S. S. Schultz og K. Riisager: Klaversoli 7. Vor tids musik. Klavermusik af B. Weber og R. Shapey 10. Sjostakovitj1 strygekvartetter I Vor tids europæiske romance. A. Honegger - F. Poulenc - H. Dutilleux 17. Sjostakovitj' strygekvartetter II