uden titel

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 01 - side 15-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk Musiktidsskrift

36. ÅRGANG

Nordisk Musikkultur
10. ÅRGANG

REDAKTION
Danmark Sigurd Berg Vagn Jensen Norge Conrad Baden Nicolai Dirdal Hampus Huldt-Nystrøm Wilhelm Hansen Musikforlag København 1961

Indhold
MOGENS ANDERSEN: Ny musik i dansk radio ...... 11, 60, 129, 168, 201, 246, 298, 271
- : Gunnar Berg ........................................................................................ 221
- : Ny svensk musik.................................................................................. 247
CONRAD BADEN: Litteratur ................................................................... 172
- : Musikalier ....................................................................................... 179
JÜRGEN BALZER: Grammofon ................................................................ 17
FRIDOLÍN WEIS BENTZON: Launeddas, et sardisk folkeinstrument .................. 97
JOHAN BENTZON: Åbent brev ................................................................ 29
SIGURD BERG: Burneys rejsedagbøger ......................................................... 7
- : Litteratur .................................................................................. 173, 299
- : Danske uropførelser 1960,11.................................................................. 244
- : - - 1961, 1.................................................................. 165
ANKER BLYME: Tidens tand .................................................................. 56 (Se også s. 131)
- : Efter Paik ....................................................................................... 257
AMALIE CHRISTIE: Litteratur .................................................................. 65
ERIK DAL: Bronsons opus magnum ............................................................ 118
DANSKE UROPFØRELSER 1960,11............................................................ 244
1961, I............................................................ 165
NICOLAI DIRDAL: Norske urframføringer 19- mai 1960-25. mai 1961 ............... 163
DØDSFALD ........................................................................ 13, 132, 204, 274
LAVARD FRIISHOLM: Efter Paik ............................................................. 257
ALETTE GARDE: Litteratur ..................................................................... 177
ERNST GLASER: Verdensmusikfesten 1961 ................................................... 209
JØRGEN GLODE: Musikalier ............................................................. 179, 208
GRAMMOFON ................................................... 15, 63, 121, 169, 197, 266, 303
NILS GRINDE: Ny doktor i musikkvitenskap, Finn Benestad .............................. 163
INGA GRÅ AE: International harpe-uge i Holland ........................................... 227
POVL HAMBURGER: En problematisk takt i J. S. Bachs h-mol-messe .................. 277
- : En vennetjeneste ............................................................................... 297
RICHARD HOVE: Apokryfferne II. Ferruccio Busoni ................................. 155, 231
ULLA HØJBY: Sangteknik ........................................................................ 291
INTERNATIONALE MUSIKKONKURRENCER .................................... 265, 302
ISCM-FESTEN I WIEN ........................................................................... 129
VAGN JENSEN: Berlins nye operahus ......................................................... 265 - Litteratur ........................................................................................ 299
BENGT JOHNSSON: Ved udgangen af Chopin-feståret .................................... 4
- Musikalier ................................................ 20, 21, 22, 23, 179, 270, 301, 302
- Litteratur ................................................................ 24, 126, 127, 175, 252
- Hr. Mortens klosterrov (af Svend S. Schultz) ............................................. 259
- Den tidløse Bach (om Rosalyn Turecks »Introduction to thé performance of Bach .« 282
SVERRE JORDAN: Nina Grieg ................................................................ 223
- Christian og Augusta Sinding ............................................................... 283
VAGN KAPPEL: Novellos rejsedagbog ......................................................... 9
EBBE KNUDSEN: Bemærkninger til B. J.s anmeldelse af Hjelmborgs »Musikorientering« (s. 252) ................................................................................. 262
GUNHILD DECKERT KNUDSEN: Om at spille blokfløjte .............................. 194
- : Séminaire Européen de Musique Ancienne ................................................. 258
THORKILD KNUDSEN: Model, type og variant .......................................... 79
BJARNE KORTSEN: Anton Webern i brev og foredrag .................................... 47
- : Utvikling og fornyelse av vokale virkemidler i moderne musikk ............... 140, 239
- : Musikalier ................................................................................. 178, 300
PETER ERNST LASSEN og MOGENS WINKEL HOLM: Nordisk musikfest ......... 153
LEDERE: 5. kolonne på konservatoriet ......................................................... l
- : Uden for Verona .............................................................................. 73
- : Efter Tudor ..................................................................................... 185
LEGATANSØGNINGER ................................................... 13, 72, 132, 203, 273
MORTEN RAKNES LEVY: Kristi vangen .................................................... 93
BERNHARD LEWKOVITCH: Musikalier .................................................... 19
- : Litteratur ........................................................................................ 250
-: Hamburgers musikhistorie ................................................................... 261 (Se også s. 297)
LITTERATUR .......................................................... 23, 65, 125, 172, 200, 250
SYNOVE LOCHEN: Musikkpedagogiske retningslinjer ..................................... 39
- : Innføring av noter etter helhetsprinsippet ................................................. 150
JAN MAEGAARD: Musikalier ............................................................. 21, 270
- : Litteratur ............................................................................ 129, 130, 201
KJELD MARDAHL: Musikalier ................................................................ 21
ILSE MEYER: Musikalier ............................................................... 22, 23, 179
MUSIKALIER ........................................................................ 19, 67, 178, 270
MUSIKKALENDER ....................................... 11, 52, 129, 163, 201, 244, 265, 297

MUSIKPÆDAGOGEN - Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening - 16. arg. 1961.
Redaktør: Henning Bro Rasmussen.
Nr. l udgivet særskilt.

Nr. 2-9 indgår i Dansk Musiktidsskrift ...... s. 25, 69, 133, 181, 205, 253, 275, 313 Se indholdsfortegnelsen s. 316.

MUSIKPÆDAGOGISK FORÅRSSTÆVNE ................................................... 11
GRETE MYHREGAARD: Nyt fra forlagene ........................... 14, 67, 167, 271, 297
NORSKE URFRAMFØRINGER; 19. mai 1960-25. mai 1961 ........................... 163
NY MUSIK I DANSK RADIO ........................ 11, 60, 129, 168, 201, 246, 271, 298
NYT FRA FORLAGENE................................................... 14, 67, 167, 271, 297
PER NØRGÅRD: Hvad angår »tidens tand« mig ............................................. 131
- : Ka' det nytte? (Om DUTs gymnasiearbejde) ............................................. 248
IB NØRHOLM: Programnoter (Fl. Weis og P. Gudmundsen-Holmgreen) ............... 63
POUL ROVSING OLSEN: Nahami ...............................................'............. 105
- : Litteratur .................................................................................... 23, 125
K. SCHMIDT PHISELDECK: Komponist og forlægger i gamle dage ..................... 2
HENNING BRO RASMUSSEN: Musikalier ........................................ 20, 22, 208
RED.: Efter Paik. Slutspil ........................................................................ 293
REIMAR RIEFLING: Musikalier ................................................................ 67
HERBERT ROSENBERG: Litteratur ............................................................ 200
RUNDE FØDSELSDAGE ................................................ 13, 132, 204, 247, 274
GERHARD SCHEPELERN: Grammofon ... 15, 17, 63, 121, 122, 123, 124, 125, 169, 171, 197, 199, 266, 267, 268, 269, 303
NILS SCHIØRRING: Omsyngning og inkonstans ................................................ 74
LISELOTTE SELBIGER: A propos et forsidebillede .......................................... 55
- : Tilbageblik på den 6. nordiske musikpædagogiske kongres i Oslo 1961 ............... 213
MILDRED SELMER: Privatundervisning og musikkundervisning i skolen ............... 37
KJELL SKYLLSTAD: Per Spellmann i Berlin ................................................ 288
ERIK STAHL: Træk af et Prokofjef-værks tilblivelseshistorie (cello-koncert, op. 125) ... 186
OVE KR. SUNDBERG: Litteratur ............................................................... 175
ULRICH TEUBER: Nordkoraler. Bemærkninger til den fællesnordiske koralbog ...... 137 (Se også s. 263)
ROSALYN TURECK: Bach - en omvurdering ................................................ 42
- : Bach - klaver, cembalo eller Clavichord? ................................................... 146
- : Bach på vore dages klaver ................................................................... 280
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB ......... 14, 60, 131, 166, 185, 248, 273, 304 (årsberetning og generalforsamling)
BO WALLNER: Om kompositionsundervisningen vid Musikhögskolan i Stockholm ___ 30
HENNING WELLEJUS: Kursændring allerede? ............................................. 52
- : Pervers musik for sunde ører ................................................................ 294
ERLING WINKEL: Stilistik over fuglesangen ................................................ 6
WALDEMAR WOLSING: Musikalier .......................................................... 301
Grammofon BACH: Suite nr. 1-4 for orkester ............... 267
- : Værker, spillet af ROSALYN TURECK ... 282
BARTOK: Klaverkoncert nr. 2 og 3 ............ 15
BEETHOVEN: Symfoni nr. 3 ..................... 15
— : Klaverkoncert nr. 3 ............................. 121
— : Symfoni nr. l og 2 ............................. 303
BRUCKNER: Symfoni nr. 8 ....................... 15
DONIZETTI: Lucia di Lammermoor ............ 121
DVORAK: Symfoni nr. 5 ........................... 121
- : Cellokoncert ...................................... 171
HAYDN: Skabelsen ................................. 17
- ::Symfoni nr. 93 og 104 ........................ 122
INSTRUMENTS of thé Orchestra Kommentator:
Yehudi Menuhin ............. 267
MAHLER: Das Lied von der Erde ............... 171
MENDELSSOHN: Symfoni nr. 3 og Hebride ouverture.......................................... 267
MOZART: Messe K. V. 427 ....................... 123
- : Symfoni nr. 39 og 40 .......................... 124
- : Klaverkoncert A-dur og c-mol ............... 125
Litteratur BENESTAD: Johannes Haarklou ................. 172
BONDESEN: Fuglesangen ......................... 6
BREDSDORFF: Sangteknik ...................... 177
BURNEY: Musical Tours .......................... 7
CHRISTENSEN: Drengestemmer i overgangsalderen .......................................... 175
DECKERT KNUDSEN: Kunstspil på blokfløjte 28
EINSTEIN: Musikens historie .................... 250
FOG: The Royal Danish Ballet .................. 173
FRIIS: Th. Frobenius & Co........................ 173
GOSVAMI: The Story of Indián Music ......... 125
HAMBURGER: Musikkens Historie ............ 261 (se også s. 297)
von HAVEN: Balletten danser ud ............... 173
HJELMBORG: Musikorientering ................. 252 (se også s. 262)
Musikalier
BACH/BRISKIER: Passacaglie and Fugue ...... 67
BACH/PILLNEY: Ricercar ........................ 67
BERG: Morley-udsættelser ......................... 23
BRONSON: The traditional tunes of the Child ballads ... of Great Britain and America... 118
CONNOR: Sang och Lek .......................... 20
B. FRIIS (arr.): Små firhændige stykker ...... 67
GLASER/CARLSSON: Pianovägen ............... 179
HAYDN: Klaverkoncert i C ...................... 270
HODDINOT: Sonate forklaver .................. 271
HOVLAND: Blokkfløyte-danse .................... 178
HOWELLS: Two Folk Dances .................... 67
HULAAS-NORDAHL-STORDAHL: Folkeskolens sangbok I ....................... 20
KAYSER: Bagatelle per pianoforte ............... 301
KOENIG: Essay ...................................... 178
KRENEK: 20 Miniaturer ........................... 20 [
LIAN]: 13 melodier for 2 sopraner (blokk fiøyter) ........................................... 179
LOEILLET: Fløjtekoncert i D .................... 21
LORENTZ: Klavierwerke ........................... 301
MADSEN: Ledsagesatser ........................... 302
MOZART: Klannet- og hornkoncert (1 + 3) ... 267
NIELSEN: Violinkoncert og Orientalsk festmarch. Aladdins drøm og Morgentågernes dans ............................................... 171 - : Blæserkvintet og Strygekvartet i F ......... 303
- : Symfoni nr. 2 .................................... 303
PUCCINI: Madame Butterfly ..................... 123
RAVEL: Daphnis og Cloë ......................... 267
SCHUMANN: Frauenliebe und -leben ......... 268
SJOSTAKOVITJ: Cellokoncert op 107 + Symfoni nr. l ........................................ 17 J.
STRAUSS: Flagermusen ........................ 63 R.
STRAUSS: Ein Heldenleben.................... 269
- : Elektra ............................................ 303
STRAVINSKIJ: Petruschka og Le Sacre ........ 269
- : Symfoni i tre satser og Nattergalens sang... 269
TJAIKOFSKIJ: Symfoni nr. 6 ..................... 269
WAGNER: Tristan og Isoide ..................... 169
- : Tannhauser ....................................... 197
WEILL: Mahagonny ................................. 199
INGERSLEV-JENSEN: Beaumarchais ........... 299
JACOBSEN, KAPPEL og DIRCKINCK HOLMFELD: Musikkens mestre .......... 175
JENKINS: Musical instruments .................. 23
KELLER: Handbuch der Tonsatzlehre ........... 127
MANN: The Study of the Fugue ................. 128
MUSIKKENS HVEM HVAD HVOR ......... 299
MÜLLER-BLATTAU: Schubert ................... 201
NOVELLO: En valfart til Mozart ............... 9
PETZOLD & CRASS: Rieh. Strauss ............ 200
- : Joseph Haydn .................................... 201
PIDOLL: Mit liv med Chopin .................... 24
[DIE] REIHE 5 ..................................... 129
TURECK: An Introduction to the Performance of Bach ........................................... 283
UHDE: Belå Bartok og Mikrokosmos ............ 65
MORLEY: It was a lover .......................... 23
MOZART: 10 berühmte Klavierstücke ......... 22
MÚSICA, skoleserie ................................. 175
NILSSON: Zwanzig Gruppen ..................... 21
NORDISK KORALBOG ........................... 137
NØRGÅRD: En ammestuehistorie ................ 179
PERAGALLO: Córale e Aria ..................... 22
ROMAN: Assagi a Violino Solo ................. 21
— : Drottningholms-musique ...................... 22
RUNBACK: Salva regina ........................... 252
SCHIERBECK: Natten .............................. 23
SCHMIDT: Toccata f. klaver ..................... 271
SEIBER: 4 Studies for 2 Violins ................. 270
SPRENKLE & LEDET: Oboe Playing ........... 301
STOFFREGEN: En spøg for tre hænder........ 23
SØNSTEVOLD: To præludier .................... 179
SØRENSEN: Liturgisk musik ..................... 22
[THEOLOGISK ORATORIUM]: Dansk Højmesseliturgi ....................................... 19
VALEN: Motetter .................................... 300
WEINHOLT PETERSEN: Happy Birthday ... 28
- : Børnenes alt-blokfløjteskole ................... 179

Tryk: UNIVERSAL TRYKKERIET - Reproduktion: ILLU-GRAFIA