Musikalender

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 02 - side 47-49

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKALENDER

• KOMPONISTFORENINGEN
Ved Dansk Komponist-Forenings generalforsamling den 15. februar trak Knudåge Riisager sig tilbage som foreningens formand.

Som tak for hans indsats som formand i 25 år udnævntes han til æresmedlem. Til Knudåge Riisagers efterfølger som formand for Dansk Komponist-Forening valgtes Poul Rovsing Olsen.

• AKSEL SCHIØTZ afsluttede sidste år sin virksomhed i Canada, dels som pædagog og dels ved en lang række koncerter og radio-optagelser. Foruden et skandinavisk program med sange af Weyse, Gade, Grieg og Carl Nielsen fremførte han »Die schöne Müllerin«, »Winterreise«, »Dichterliebe« og værker af Hugo Wolf, Vaughan Williams, Fauré og Brahms. I juni var han indbudt til et stort sanglærerstævne i San Fransico både som koncertgiver, lærer ved mesterklasser for sanglærere og med forelæsninger om fortolkning af lieder.

I september tiltrådte han et specielt ind rettet professorat i lieder og oratoriesang ved universitetet i Colorado, hvor han allerede inden jul præsterede en omfattende undervisningsvirksomhed og talrige koncerter.

Efter hans fremførelse af »Winterreise« i oktober skrev musikkritikeren Edw. L. Bolton: »... Schiøtz' prægtige fortolkningsevne er os velkendt, og dog får man hver gang en dybere forståelse af hans kunstneriske rækkevidde«.

O MAGISTERKONFERENS Ved Aarhus Universitet har to kandidater, Jens Peter Jakobsen og Tage Mortensen, bestået magisterkonferens i musikvidenskab.

Jens Peter Jakobsen, der er sekretær ved Musikvidenskabeligt Institut i Aarhus, afsluttede sin konferens den 15. december 1961.

Som specialopgave kunne han benytte sin besvarelse af universitetets prisopgave i musikvidenskab for I960: »Kompositionsstilen i Mogens Pedersøns madrigalværk set på baggrund af den italienske, specielt den venetianske madrigalstil omkring 1600«, for hvilken han belønnedes med accessit.

Tage Mortensen, der er programmedarbejder ved Danmarks Radio, afsluttede den 23.

februar 1962. Hans specialopgave hed: »Den nyere folkelige sang i Danmark, dens historiske baggrund og dens stilistiske ejendommeligheder med særligt henblik på folkehøjskolens melodirepertoire«.

• 10.000 KRONER TIL NYE SANGE G j eller up s Forlag har udskrevet en konkurrence for digtere og komponister om nye tekster og melodier til skolesangbøgerne, forlaget har udgivet og stadig supplerer.

Der udloves 10.000 kr. i alt til lige deling mellem forfattere og komponister. Ordets kunstnere har den første runde, som slutter den 15. marts kl. 12 middag.

Når 1. præmien på 1.000 og otte andre på 500 kr. er faldet for digtene, udsendes de til Komponist-Foreningens medlemmer (af ikke medlemmer respektive afhentes på forlaget), og komponisterne får frist fra 1. april til 1.

juni kl. 12. Hensigten er at bringe fornyelse til den i forvejen rige skat af folkelige danske sange. Man håber på nye gode danske sange »helst af en original, nutidig digterisk og musikalsk karakter«. For trods de overleverede værdier savnes sange, »der virker aktuelle og er karakteristiske for vor tids menneskers følemåde og livsindstilling. Der er fortsat brug for en levende folkesang, der stadig fornyer sig som udtryk for nutidsmenneskets situation og forestillingsverden, og som også børn og unge mennesker vil kunne lide at synge .. .« Bedømmelseskomiteen består af komponisten Ejnar Jacobsen, rektor Carl Willum Hansen (Ålborg), programchef Felix Nørgaard og musikchef Vagn K appel. Velegnede digte og melodier, indsendt til konkurrencen, men ikke præmierede, vil på vanlige betingelser også kunne optages i kommende sangsamlinger.

• Ny musik i dansk radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

MARTS 12. Komponisten dirigerer. Værker af S. S.

Scbultz 13. Nyere orgelmusik. M. Dupré — J. Alain - R. Williams 16. Radiokoret. B. Lewkovttch: 3 salmi 17. Sjostakovitj' strygekvartetter II Natkoncert. G. Enescu: Rumænsk rapsodi nr. 2 20. Sange af Jens Bjerre Jazz-bio. F. Savery: Dualisme (TV) 21. Vor tids musik. Per Norgård: Fragmenter I-VII 24. N. V. Bentzon: Cellosonate 26. L. Thybo: Concerto for strygere 31. Vor tids europæiske romance. B. Britt en: l sonetter Sjostakovitj' strygekvartetter III Den genfundne Ofelia. Elektronisk opera af /. Plaetner (U) APRIL 4. Vor tids musik. F. Donatoni: For Grilly - P. Boulez: Livre pour quatour VI og V -E. M. Pade: Etude I, båndkompos. (U) Alban Berg: 3 orkesterstykker 5. Dansk kammermusik. Ej vin Andersen: Kvartet 1961 (U) 6. Radioteatret. Hørespil af S. S. Schultz (U) 7. Anton Weberns sange I Sjostakovitj' strygekvartetter IV 12. Torsdagskoncert. A. Honegger: Horace Victorieux 14. Anton Weberns sange II Sjostakovitj' strygekvartetter V • DUTs koncerter MARTS NB: Den i sidste nr. af DM nævnte koncert i Statens Museum var fejlagtigt ansat til 14.

marts. Datoen var 4. maris.

16. Louisi ana Museet, Humlebæk, kl. 20,30 ITALIENSK KONCERT Elektronisk musik af Nono, Maderna, Berio, Paccagnini, Castiglione: Gymel f.

fløjte og klaver, Clementi: 3. små stykker f. fløjte, obo og klannet, Bartolozzi: Strygekvartet, Donatoni: »For Grilly« f.

7 instrumenter Medv.: Música vitalis-kvartetten Erik Thomsen, Mogens Steen Andreassen, Palle Nehammer, Arne Møller, H. Chr. Sørensen, Esther Vagning (Komponisten LUIGI NONO vil overvære koncerten, som er arrangeret i samarbejde med den italienske ambassade) 18. Statens Museum j or Kunst kl. 14 Klaverværker Thybo: Elementi Concertanti, Carlid: Monologer, Back: Sonata alla ricercare Værker for solofløjte Sommerfeldt: Divertimento, Wiggen: 3 satser for solofløjte Boulez: Sonatine for fløjte og klaver Medv.: Fløjtenisten Alf Andersen og pianisten Kjell Bækkelund, Oslo 19. T b or raids ens Museum kl. 20 Musik fra det 14. og 15. århundrede Kirkemusik og verdslig musik af bl. a.

Machaut, Dufay, Binchois, Ockeghem, Obrecht Medv.: Mette Bengaard, Bodil Giimoes, E. Kragh Nielsen, J. Hviid Jensen, J. Arnholtz, G. Deckert Knudsen, Th. Rosenberg, Ch. Aistrup, I. Meinertz, Tage Nielsen. Dir.: Ebbe Knudsen APRIL 9- Thorvaldsens Museum kl. 20 DANSK MUSIK Hamerik: Sange og kvintet f. fløjte, obo, klarinet, horn og fagot, Syberg: Kvintet f. fløjte, klarinet, violin, viola og violoncel, Ejnar Jacobsen: Sange, Winkel Holm: Tropismer for obo, fagot, horn og klaver Medv.: Kaja Bundgaard, Niels Brincker, Bent Bertelsen, Mogens Winkel Holm, Albert Grøn, Lars Palle Jørgensen, Bjørn Fosdal, Gunnar Tagmose, Bjarne Rasmussen, Bertel Søeborg Ohlsen 14. Gymnamusa} Palæets mindre sal kl. 16 JOHAN SEB. BACH Sonate, violin og cembalo, f-moll, Partita, cembalo, B-dur, Partita, violin solo, d-moll Medv.: J. Fischer Larsen og Stanislav Heller, London