Protest mod en melodiradio

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 03 - side 97-97

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Protest mod en melodiradio

TIL RADIORÅDET 6. marts 1962.

På Musikpædagogisk Forenings generalforsamling den 27. februar 1962 vedtoges enstemmigt nedenstående protest mod planerne om at oprette en melodiradio.

I anledning af planerne om indførelse af et tredje program, en såkaldt melodiradio, tillader vi statsprøvede musikpædagoger os at udtale følgende:

Det må betragtes som en kulturpolitisk inkonsekvens, at staten, samtidig med at den på forskellig vis søger at højne befolkningens musikkulturelle niveau - bl. a. gennem uddannelse af kvalificerede musikpædagoger — gennem spredning af underlødig musik i stor målestok undergraver netop disse sine egne bestræbelser.

Allerede nu viser et blik på radio- og fjernsynsprogrammerne, at den underlødige musik, hvad angår antallet af sendetimer, har et stort forspring fremfor den lødige tonekunst; indførelsen af en melodiradio vil yderligere forrykke balancen til fordel for underholdningsmusikken. Vi statsprøvede musikpædagoger anser det for vor opgave at sprede kendskab og kærlighed til lødig tonekunst i befolkningen.

Mange af os er blevet forberedt til denne opgave gennem det af staten organiserede og finansierede kursus ved Det kgl. danske Musikkonservatorium. Vi mener, at denne vor musikkulturelle opgave yderligere vil blive vanskeliggjort gennem en af staten autoriseret forøget spredning af underlødig musik, og vi fraråder derfor på det bestemteste at føre planerne om en melodiradio ud i livet.

P. f. v.:
sign. BELLIS STEDSTRUP
Sekretær.