uden titel

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 03 - side 69-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

37. ÅRGANG Nr. 3 . April 1962
Red. af Sigurd Berg (ansvh.) og Thorkild Knudsen

I N D H O L D :
BERNHARD LEWKOVITCH: Hvorfor og til hvad ......................... 69 POUL ROVSING OLSEN: Rapport fra en rejse til Grønland ...... 73 BENGT JOHNSSON: Liszt og Danmark, l ........................ 79 MUSIKKALENDER ......................... 83 Nyt dansk passionsoratorium - Den vordende dirigent - Nordisk musikforskermøde — Parnasset svigtede Gjellerup - Hørelærestævne — Buxtehude-orgel - Gamle Siboni påny - DUT — Legatansøgninger - Runde fødselsdage - Dødsfald - Udlandet (Morten Levy) GRAMMOFON ............................... 90 ved Gerhard Schepelern LITTERATUR ................................ 92 ved Jan Maegaard og Sigurd Berg MUSIKALIER ................................. 94 ved Henning Bro Rasmussen, Bengt Johnsson og Jan Maegaard MUSIKPÆDAGOGEN ..................... 97 FORSIDEBILLEDE: Korsets hyldning Langfredag i San Pietro i Assisi. Se artiklen s. 69.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstnerforening og Musikpædagogisk Forening EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726 (kl. 10-12), lørdag lukket FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, Kbhvn. K.