Musikkalender

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 04 - side 121-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

• BALLET- OG MUSIKFESTEN

Den danske Ballet- og Musikfestival afvikles i år som i fjor fra 15. til 31. maj med et betydeligt indslag af ny og nyere dansk musik, hvorom der findes orientering andetsteds i dette nummer. I koncertarrangementerne medvirker som sædvanligt Det kgl. Kapel, Radiosymfonikerne, Tivoli-orkestret, Collegium Musicum og Odense Byorkester samt forskellige kammermusikensembler og solister og et par udenlandske gæster, og som før bliver der attraktive koncerter i Frederiksborg slotskirke og i Helsingør i Mariæ kirke og på Kronborg. Kun Det kgl. Teater har ikke kunnet gennemføre sine oprindelige planer, idet åbenbart de to nyheder: Henzes opera »Elegy for Young Lovers« og Landers monstrøse ballet »Les Victoires de l'Amour« har slugt teatrets sidste kræfter, hvorved vi mister nyindstuderingerne af »Petrusjka« og den længe ventede Carl Nielsen-opera »Saul og David«, som skulle have været den vigtigste danske operabegivenhed. - Operaen har ellers ikke overanstrengt sig. Sæsonens »nyheder« var »Ungdom og Galskab«, småsagerne »Dido og Æneas« og »Serva Padrona« samt »Rigoletto«. Honni soit qui mal y pense, - men alligevel -.

® FESTIVAL-PRIS Et længe næret ønske hos ledelsen af Balletog Musik-Festivalen er nu gået i opfyldelse, idet bestyrelsen for Den Berlingske Fond har stillet et beløb på 6.000 kr. til rådighed som en pris, der uddeles under dette års 13. danske festival.

Prisen uddeles som et samlet beløb til en person eller et ensemble, som medvirker ved et eller flere af festivalens arrangementer.

Kunstnere fra alle kunstarter kan komme i betragtning, og bestemmelsen om, hvem prisen skal tilfalde, træffes af festivalens programudvalg, hvis formand er musikchef Vagn Kappel. Overrækkelsen foretages under festlige former ved et af festivalens arrangementer.

Man må håbe, at en sådan prisuddeling vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

• DANSK KIRKESANG Samfundet Dansk Kirkesang holder i år sommermøde på Idrætshøjskolen i Sønderborg fra den 6. til 11. august under ledelse af Henrik Glahn. Mødet omfatter koncerter, foredrag, studiekredse, korsang og gudstjeneste under medvirken af Mogens Wöldike, Finn Viderø, Niels Aage Bundgaard, Jørgen Schuitz, Christian Thodberg, Karl Clausen, Niels Karl Nielsen, Søren Sørensen, Erling Krog, Georg Fjelrad og Henrik Glahn. Alle oplysninger fås hos adjunkt Kjeld Tofte Hansen, Dybbølsten, Dybbøl. Også ikkemedlemmer kan deltage. Tilmeldelse inden 10. juli.

• NY MUSIK PÅ KONSERVATORIET Sæsonens sidste koncert med ny musik afholdes tirsdag den 29. maj kl. 20 i Musikkonservatoriets sal. DUT-medlemmer har adgang mod forevisning af medlemskort.

9 KUNST, LITTERATUR, MUSIK På Askovhus er der kunstkursus fra 26. juli til 2. august. Billedkunsten belyses af malerinden Kirsten Jensenius, litteraturen af den svenske forfatter Harry Martinson og musikken af pianisterne Jørgen Uhde og Renate Werner samt altsangerinden Carola Behr, alle fra Stuttgart. Allé oplysninger og tilmeldelse inden 1. juli hos højskolelærer Kamma Laursen, Askovhus pr. Vejen.

• NORDISKE MUSIKDAGE I begyndelsen af september er København vært ved dette års Nordiske Musikdage, der byder på opførelser af 34 nyere kompositioner. Finland deltager med værker af Kekkonen, Meriläinen, Rautavaara, Bergman, Sallinen og Johansson; Island med Stefansson, Thorarinsson og Jon Leifs; Norge med Nordheim, Groven, Hovland, Brustad, Båden og Ny stedt; Sverige med Linde, Lidholm, Nystroem, Anderberg, Werle, Mellnäs, Liljefors, Skold, Edlund, Peterson og Welin, • og Danmark møder med værker af Rovsing Olsen, Per Nørgård, Holmboe, Koppel, Lewkovitch og Berg.

• AMATØRMUSIKKEN Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke mødes i år i dagene 1.-7. august på Grundtvigs Højskole ved Hillerød Som dirigenter og instruktører medvirker Gunnar Tagmose, Ejvin Andersen, Johan Bentzon og Thomas Jensen. Oplysninger og tilmeldelse hos kontorchef Bj. Gamborg, Østre Farimagsgade 16 B, København Ø.

Årgang 37/1962, nr. 04