Musikkalender

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 05 - side 157-163

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

• ALF ANDERSEN

Med Alf Andersen døde en av de største instrumentalister Norge noen sinne har fostret. Han ble bare 33 år gammel. Tapet er uerstattelig, for Alf Andersen var på mer enn én mate en sjelden musiker. Han brant intenst for hver opgave han gå seg i kast med og kunne ikke gi seg før han hadde lokket alt det ut av komposisjonen som det var mulig å få ut av den, - og enda litt til.

Han hadde geniets viktigste egenskap: en enorm arbeidshunger, betinget av et intenst uttrykksbehov og en aldri hvilende forskertrang.

Jeg har noen ganger overvært hans øvemetoder og må si det var store øyeblikk.

Han var aldri fornøyd, og det hele kunne nesten anta karakteren av botsøvelser. Han ikke bare holdt på til det gikk perfekt i det angitte tempo, om komposisjonen var aldri så «kantete» skrevet for instrumentet, men dro en fredløs på oppdagelsesferd i stoffet, søkte og vraket, gråt og frødet seg om hverandre.

Alf Andersen så bestandig at komponisten bare skulle skrive uten hensyn til instrumentet og at det var musikerens plikt å bringe musikkstykket til å klinge som om det var sprunget rett ut av dette. Ellers var ingen instrumental utvikling mulig.

Når så Alf Andersen kom på podiet med verket, virket hans tolkning som den rene skaperakt. Alle menneskelige tanker og følelser syntes å gjennomstrømme ham under spillet, og han skapte ut av det hele sammenhenger av veldig virkning. Han behersket alle stilarter.

Alf Andersen var også et stort menneske med høy intelligens, et godt humør, ñn humor og hjertevarme og han vil bli savnet av alle som kjente ham.

Vi i Ny Musikk Í Norge spør: h va skal vi gjøre uten Alf Andersen? Det kan vel hende at det også er folk utenfor Norges grenser som spør seg selv om det. Han var en ener, et £eni- Finn Mortensen.

Danske uropførelser 1962, l EJVIN ANDERSEN: Kvartet, for obo, klarinet, bratsch og fagot. Radio, 5/4.

ERIK ANDERSEN: Introduzione grave con intermezzo, for violin og orkester. Odd Fellow Palæet, 11/4.

NIELS VIGGO BENTZON: Ouverture 137.

Odd Fellow Palæet, 16/2.

O stinato, for orkester. USA, februar.

Triot for klarinet, cello og klaver. Det kgl.

danske Musikkonservatorium, 4/5.

Sinfonía da camera. Louisiana, 17/5.

GUNNAR BERG: Vision, for baryton og kammerorkester (tekst af Dylan Thomas).

Louisiana, 17/5.

Gaffky's 10. sæt, for klaver. Den frie Udstillings bygning, 8/6.

ERLING O. BJERNO: Pentadodeka. Symfoni. Århus, 12/2.

AXEL BORUP-JØRGENSEN: Hjemkomst, for alt, fløjte, klarinet og cello (kinesiske tekster). Statens Museum for Kunst, 4/3.

Mobiler, for klaver, bratsch og marimba.

Den frie Udstilling bygning, 1/6.

HENNING CHRISTIANSEN: Quintett o infernale, for klannet, violin, klaver og slagtøj. Stockholm, februar.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Chronos, for 22 instrumentalister. Louisiana, 17/5.

VAGN HOLMBOE: Expectavimus pacem, for 6-stemmigt blandet kor. Mariæ kirke, Helsingør, 20/5.

EJNAR JACOBSEN: Mobilia (tekst af Sigfrid Pedersen), for sang og klaver. Thorvaldsens Museum, 9/4.

ERIK JØRGENSEN: Figure, for cello og klaver. Den frie Udstillings bygning, 8/6.

HERMAN D. KOPPEL: Musik til Et drømmes pil (Aug. Strindberg). Radio, 4/5.

Tre a cappella sange. Mariæ kirke, Helsingør, 20/5.

BERNHARD LEWKOVITCH: Improperia, for blandet kor a cappella. Christiansborg slotskirke, 26/2.

TAGE MORTEN: Luk dine øjne, for sang og klaver. Thorvaldsens Museum, 9/4.

TAGE NIELSEN: Intermezzo gai o, for orkester. Radio, 20/1.

JOHANNES NØRGÅRD: Tre sange, for blandet kor (tekst af Hermann Hesse).

Radio, 9/2.

PER NØRGÅRD: Titanic, musik til en tekst af Th. Bjørnvig. Studenterforeningen, 14/4.

Fragment VI, for orkester. Århus, 12/2.

Dommen. Oratorium for soli, kor og orkester. Det kgl. danske Musikkonservatorium, 15/4.

Noc f urner (kinesiske tekster). Ny version for sopran og kammerorkester. Louisiana, 17/5.

Solo intimo, for cello solo. Louisiana, 28/6.

IB NØRHOLM: Kenotafium, for kor og orkester (tekst af Asger Pedersen). Radiohusets koncertsal, 30/5. (Udsendt 1/6).

POUL ROVSING OLSEN: Nouba, suite for harpe. Radio, 10/2.

ELSE MARIE PADE: Etude L Båndkomposition. Radio, 4/4.

Båndkomposition til Goethes Faust. Radio, 26/2.

JØRGEN PLAETNER: Den genfundne Ofelia, Elektronisk opera (tekst af Frank Jæger). Radio, 31/3.

Aléa for 8 højttalere, 8 båndoptagelser og 8 komponister. Den frie Udstillings bygning, 8/6.

KNUDÅGE RIISAGER: Musik til balletten Les Victoires de l'Amour, bearbejdet efter Lully (Harald Lander). Det kongelige Teater, 4/3.

N. O. RAASTED: Fire orgelkoraler fra op.

108. Radio, 23/1.

OLE SCH3SÏIDT: Sange til Goldonis komedie Mirandolina. Det kongelige Teater, 15/4.

SVEND S. SCHULTZ: Musik til Anouilh's skuespil Madame de -. Radio, 6/4.

Symfoni nr. 5. Norsk radio, 2/5.

Tre pastoraler (tekst af Milton), for soli, kor og orkester. Radio, 28/5.

Musik til skuespillet Kappen (Max Gundermann efter Gogol). Radio, 25/5.

PAUL TOFTE-HANSEN: Toccata, intermezzo og capriccio for klaver. Radio, 5/6.

FLEMMING WEIS: Kirsebær (tekst af Tom Kristensen), for mandskor. Merkur-teatret, 24/3.

Serenade, for fløjte, violin og cello. Ny Carlsberg Glyptotek, 4/3.

(Musikkalender fortsættes s. 163)® FOLKEUNIVERSITETETS EFTERÅRSSEMESTER 1. Moderne musik (mandage i tre semestre) ved programsekretær Mogens Andersen og komponisten Jan Maegaard. Studieleder, universitetslektor Henrik Glahn.

Med udgangspunkt i den sene romantik behandles i første semester hovedlinierne indtil ca. 1920. I andet semester fortsættes med værker fra perioden indtil 2. verdenskrig, og det er hensigten at koncentrere et tredje semester om den nyeste musik.

Første mandag: 24. september kl. 19,3021,15. Universitetets musikvidenskabelige institut, Amaliegade 29 A.

2. Baroktidens orgelmusik (tirsdage) ved organist Finn Videro.

Forelæsningerne vil gøre rede for orglets og orgelmusikkens udvikling i de forskellige europæiske lande i tidsrummet fra ca. 1600 til 1710 og give eksempler på de forskellige musikalske formtyper og deres historisk korrekte udførelse.

Første tirsdag: 2. oktbr. kl. 19,30-21,15.

Nikolai Kirke, Nikolai Plads.

3. Musik uden j or Europa (onsdage). I seks forelæsninger fortælles om musik fra en række forskellige kulturområder og om de til denne musik knyttede teoretiske, sociale og magiske tankegange. Indledning: Professor Nils S c hi ør ring. De arabiske lande: Komponisten Poul Rovsing Olsen. Indien: Poul Rovsing Olsen. Primitiv musik: Stud. mag. Fridolín Weis Bentzon. Afrika: Komponisten Thorkild Knudsen. Indonesien: Professor N/7 s Schiorring.

Første onsdag: 3. oktbr. kl. 19,30-21,15.

Medicinsk anatomisk institut, Nørre Allé 63.

Tilmeldelse i Folkeuniversitetsforeningen, Frue Plads, Kbh. K. - Tlf. PÅ 4827, kl. 1214 (undtagen lørdag).

o SANG, SPIL OG BEVÆGELSE Kurser for musikere, pædagoger og studerende Nye kurser begynder i september. Uddannelsen baseres på rytmik, og formålet er at uddanne pædagoger til den frivillige musikundervisning i skolerne og anden musikpædagogisk virksomhed, hvor kombinationen: musik og bevægelse anvendes. Efter bestået prøve udstedes afgangsbevis.

Kursus I: fortrinsvis for deltagere med musikpædagogisk eller anden alsidig musikuddannelse. Mandag kl. 9-13 fra 15.

september 1962 til 15. juni 1963.

Kursus II: fredag kl. 17-21 fra 1. september 1962 til 15. januar 1964.

Discipliner: legemsdannelse, metrik, udarbejdelse af bevægelsesformer, hørelære og musikteori, improvisation (klaver, blokfløjte, stavspil, slagtøj), metodik, holdpraktik.

Ugentlig 5 timer à 50 minutter. Holdpraktik (l time ugentlig) aftales nærmere med deltagerne.

Lokale: Hjortholms ve j 7, Kgs. Lyngby (Jægersborg S-togsstation, Lyngby S-togsstation, bus 165 m. fl.) Pædagogisk leder: Gerda v. Bulo w.

Administration: Henning Krogsholm.

Kursusafgift: 86 kr. om måneden (studerende 50 kr.) Supplerende kl averunder visning kan i fornødent omfang opnås gennem kursus. 25 kr. om måneden for */2 enetime om ugen.

Nærmere oplysninger om tilmelding og minimumskrav for optagelse på kurserne fås hos viceskoleinspektør Henning Krogsholm, Buddingevej 90 C, Kongens Lyngby. Telefon (01) 874449.

Redaktionsskifte Dansk Musiktidsskrift har med beklagelse måttet tage afsked med Thorkild Knudsen, der efter kun et halvt års virke som redaktør fandt sig så stærkt beslaglagt af andet arbejde, bl. a. ved sin tilknytning til Dansk Folkemindesamling, at han måtte opgive tidsskriftarbejdet.

Hans menneskelige, kloge og lunerige medarbejderskab har været en virkelig stimulans, som hjalp gennem mange redaktionelle vanskeligheder — og som vi vil komme til at savne.

Vi byder hans afløser, Gregers Dirckinck-Holmfeld velkommen til det brydsomme hverv, han har påtaget sig i DM's og NM's redaktion. S. B.