Litteratur

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 06 - side 212-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

LITTERATUR

ANN PHILLIPS BASART: Serial Music. A Classified Bibliography of Writings on Twelve-Tone and Electronic Music. 151 pp. — University of California Press, 1961.

Der er mange, der vil være den unge amerikanske musikforsker taknemmelige for det store arbejde, hun har nedlagt i sin bibliografi. Enhver, der arbejder med de emner, har naturligvis sine egne bibliografiske optegnelser; men at udarbejde en bibliografi, der er blot nogenlunde dækkende, er i sig selv et studium, som den, der selv arbejder med stoffet, kun nødigt giver sig stunder til.

Ikke blot har hun samlet 823 titler på bøger og artikler, men tillige forsynet de fleste af dem med en kort karakteristik af emnets omfang. Enkelte publikationer har ikke været forfatterinden tilgængelige; men det er glædeligt, at hun ikke har været for ærekær til ikke også at anføre dem. Sammenstillingen med henvisninger på kryds og tværs er gennemført efter de bedste principper for amerikansk bibliografi (et område, hvor amerikanerne absolut er førende), så at det virkelig er muligt at finde hvad som helst inden for bogens emnekreds og store dele af beslægtede emner såsom ekspressionisme, atonalitet, konkret musik og tilfældighedsmusik.

Selv med sine 823 numre er Ann Basarts bibliografi dog ingenlunde komplet - hvad hun i øvrigt klogeligt heller ikke pretenderer.

Enkelte periódica, f. eks. Stimmen, Der Auftakt og Contrepoints, synes hun ikke at have været opmærksom på, i andre findes nogle artikler anført, andre ikke. Jeg har også ledt forgæves efter Behrend og Ude's Prisma der gegenwärtigen Musik og skrifter af blandt andre Olav Gurvin, Maurice Le Roux og Gerhard Nestler. Paul Stefan, der også optræder som Stefan-Gruenfeldt, er blevet spaltet i to personer. Altsammen indvendinger, der dog ikke skal tilsløre, at Ann Basart med sin bog har afhjulpet et længe følt savn.

J. M.