Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1963

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 06 - side 214-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musikpædagogernes tidsslcriftslæsekreds 1963 Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds vil i 1963 blandt abonnenterne rundsende følgende 14 musiktidsskrifter: MUSIKPÆDAGOGIK 1. Music in Education (engelsk), 6 gange årligt, ca. kr. 5,00, behandler problemer i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. Musik im Unterricht - Almindelig udgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 7,00, behandler alle områder af musikpædagogisk virksomhed.

3. Musik im Unterricht - Skoleudgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 7,UO, har i udstrakt grad stoffællesskab med den alm. udgave (se 2), men rummer i særlig grad stof af interesse for skolefolk.

4. Kontakte (tysk), 6 gange årligt, ca. kr.

5,00. Tidsskrift for ungdommens musiske liv. K. er meddelelsesorgan for Arbeitskreis Junge Musik og for forbundet af ungdoms- og folkemusikskoler.

5. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 4,50. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse. Til medarbejderne hører Preussner, Rinderer og Werba.

6. Musik och S kola (svensk), 5 gange årligt, ca. kr. 4,50. Behandler aktuelle spørgsmål om musikundervisningen i skolen.

7. International Music Educator, 2 gange årligt, ca. kr. 5,00. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikpædagogik over hele kloden.

MUSIKLIV 8. Schweizerische Musikzeitung, månedsskrift, ca. kr. 7,00. Alment musiktidsskrift med særlig henblik på schweiziske forhold, men med et righoldigt internationalt artikel- og referatindhold.

9. Música (tysk) - almindelig udgave, 6 gange årligt, ca. kr. 7,00. Stort tidsskrift med musikorienterende artikler og referater fra musiklivet i Vesttyskland.

10. Música (tysk) - Arbeitskreis für Hausund Jugendmusikudgave. Af H-udgaven er mage til den almindelige udgave, men rummer desuden et tillæg kaldet »Hausmusik«. 6 gange årligt, ca. kr. 7,00.

11. Tempo (engelsk), kvartalsvis, ca. kr. 4,00.

12. Ñutida Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 4,00. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

13. The World o f Music (internationalt), 6 gange årligt, ca. kr. 4,00. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikalsk aktivitet på alle felter over hele kloden.

KIRKEMUSIK 14. Musik und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 5,00. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret. De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement. Der sættes mindst 4 og maximalt 7 abonnenter på hver serie. Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage. Det bedes bemærket: at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives Mp Fs kontor meddelelse om afbestilling. Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden 31. oktober til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, K.