Tivolikoncerten 1962

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 06 - side 215-215

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

TIVOLIKONCERTEN 1962 Mat koncert Koncerten i Tivoli stod i ensemblernes tegn.

Sang, violin, fløjter, klarinet, klaver, obo med skoleorkester samt en rytmegruppe med boldspil.

To enlige solister endda også fra sammenspilsgruppen og tre sangere med akkompagnement fik lov at vise deres kunnen.

Nyt var konferencieren, Tage Mortensen, der fortalte publikum, at koncerten i år ville følge en musikhistorisk linie med musik fra baroktiden og op til vore dages komponister.

Det blev en absolut stilfuld og smuk koncert; men unægtelig efterlod den et noget mat indtryk med tidligere års koncerter i erindring.

Havde man fulgt sædvanlig koncertpraksis med de større sammenspil hen mod slutningen, synes man det måtte have virket festligere.

Havde konferencieren afkortet sin annoncering og tiden var blevet udfyldt med de i høj grad for propagandaen manglende klaversolister, specielt børn, ville der sikkert have været den sædvanlige tilfredshed fra pædagogernes side med den enestående lejlighed til at »vise ansigt« udadtil for så stort et publikum. Gerda Ansgar-N teisen.

Konkurrenceudvalgte Musikpædagogisk Forenings koncert i Tivoli i går blev ikke nær så værdifuld som sidste år. De medvirkende var denne gang udvalgt efter en forudgående konkurrence; det er naturligvis forståeligt, at musikpædagogerne gerne vil repræsenteres af deres bedste elever, og derfor er denne udvælgelsesmetode i orden til de koncerter, der arrangeres af Propagandaugen for den levende Musik. Men i går resulterede konkurrencen i, at man på tribunen fandt koncertveteraner som pianistinden Dorte Hjelmholm, pianisten Niels Prahl (der som akkompagnatør fjernstyrede sin vokalsolist aldeles fortræffeligt), tre unge mennesker fra Universitetets Musikvidenskabelige Fakultet o.s.v. Tænk, om konservatoriernes solistklasseelever havde meldt sig til udtagelseskonkurrencen (deres professorer er jo også statsprøvede musikpædagoger), så var der overhovedet ikke blevet den mindste plads til den ganske almindelige elev - og det er ham og hende, man er interesseret i at høre! I går var de alle nogenlunde jævnaldrende og af samme dygtighed; forskellige udvik lingstrin, som kunne have demonstreret, at det var elever, var ikke repræsenteret. Og på den baggrund virkede disse vellærte unge mennesker nu og da en smule amatør-dilettantiske i Tivolis professionelle koncertsal, netop fordi man savnede en understregning af deres elev-status. Og det skulle alle parter gerne have været forskånet for, så det havde været en ublandet fornøjelse både for de stolte forældre, pædagoger, publikum og for de unge selv at komme på tribunen den sidste dag, Tivoli havde åbent.

Redaktor Hans Voigt i dagbladet Aktuelt 11/9.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Henning Bro Rasmussen. Næstformand: Harald Bjerg Emborg. Sekretær: Bellis Stedstrup.

Kasserer: Margit Raae. — Ruth Savery Trojaborg, Friedrich Gürtler. — Ingeborg Strøyberg.

ÅRHUS: Willy Carlo Christensen.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Christopher sen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.