uden titel

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 06 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

37. ÅRGANG Nr. 6 . Oktober 1962
Redigeret af Gregers Dirckinck-Holmfeld (ansvh.) og Sigurd Berg

LEDER: ! Efter festen .................................... 181
HELMER NØRGAARD: Darmstadt-f ragmenter ...................... 182
NORDISK ISCM ............................ 186
KONSERVATORIET OG NY MUSIK En dagbladsdebat ............................ 187
HVAD ER MENINGEN? Enquête om De Nordiske Musikdage ... 189
UNDER MUSIKDAGENE En billedreportage ........................... 197
MUSIKKALENDER........................ 201 Bl. a. Ny musik i radio (Mogens Andersen) Nyt fra udlandet (Morten Levy) - Legatansøgninger - Runde fødselsdage - Dødsfald (Sigurd Berg) |
GRAMMOEON .............................. 207 (Gerhard Schepelern) |
MUSIKALIER ................................ 210 (Jan Maegaard, Henning Bro Rasmussen, Bengt Johnsson)
LITTERATUR ............................... 212 (Jan Maegaard)
MUSIKPÆDAGOGEN .................... 213 Musikpædagogisk litteratur ............... 216 (Ethan Rosenkilde Larsen, Teda Wolff)

FORSIDEN: Koncentreret opmærksomhed. Arne Nordheim, Per Norgård og Finn Mortensen (h. til v.) lytter til Folke Rabes korværk »Pièce« i Radiohusets studie 2 under De Nordiske Musikdage.
Profilen bag Finn Mortensen tilhører Knut Nystedt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstnerforening og Musikpædagogisk Forening

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726 (kl. 10-12), lørdag lukket _

FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, Kbhvn. K.