Udlandet

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 06 - side 203-205

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UDLANDET

ved Morten Lange

• FUND. I et kloster i Sagorsk har man fundet to kompositioner af Ivan den Grusomme.

• KODÄLY. Z olían Kod ål y arbejder på en ny violinkoncert til Yehudi Menuhin.

• JUBILARER. Den amerikanske dirigent Leopold Stokotvski blev 80 år fornylig. Den 2. august blev den tyske musikpædagog Fritz Jode 75 ar, han er nu leder af det internationale institut for ungdoms- og folkemusik i Trossingen. To komponister, Philipp Jarnach fra Vesttyskland og Hilding Rosenberg fra Sverige, blev begge 70 i sommer. I maj blev den franske komponist Jean Francaix 50 år.

Rekorden har Gluck's opera Orpheus og Eurydike: Den 5. oktober var det 200 år siden, den opførtes første gang.

• GÆSTESPIL. Den 25. september indledte Hamburger Statsoperaen et gæstespil på The Sadler's Wells Théâtre i London omfattende ialt 11 opførelser. Bl. a. vil Alban Bergs Lulu og Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg få sin engelske førsteopførelse med Henze som dirigent.

• UROPFØRELSER. Den nye domkirke i Coventry var ramme omkring en uropførelse 29. maj af Michael Tippetts seneste opera Km g Priam, med emne fra den trojanske krig. Dagen efter uropførtes sammesteds Benjamin Brittens War Requim, hvortil teksten er hentet fra den latinske dødsmesse, dels fra ni af Wilfred Owens krigsdigte.

• NONO. Luigi Nonos kantate Canti di r} f a e d amor e (Sul Ponte di Hiroshima) for sopran og tenor blev uropført 22. august under Edinburgh-festivalen.

• OPVAKT BARN. På Østberlins Komische Oper er der blevet opført et syngespil, »Die beiden Pädagogen«, som Mendelssohn lavede, da han var 12 år. Det har ikke været opført før. - Teatrets leder Walter Felsenstein er i øvrigt fornylig blevet udnævnt til æresdoktor ved Karls-Universitetet i Praha.

• STRAVINSKIJ. Den 14. juni uropførtes Stravinskijs seneste værk i amerikansk fjernsyn. Det er en bibelsk trilogi om syndfloden, The Flood, for fortæller, solister, dansere, kor og orkester. Den europæiske førsteopførelse finder sted sidst i april 1963 på Hamburger Statsoperaen. Stravinski] fik fornylig overrakt en medalje af Dean Rusk med ind skriften: »Til Igor Stravinski], hvis musik har beriget nationen og verden, i hans 80. leveår«.

• NY OPERA. Frank Martins nye opera Monsieur de Pourceaugnac kommer op i Genève til december.

• BESTILLINGER. The Koussevitsky Foundation i Washington har bestilt nye værker hos Luciano Berio, Hans Werner Henze, Yoritsuna Mat s ud air a, Juan Orre go Salas, Hugo Wéis gal l og Stefan Wblpe.

• LUTOSLAWSKI. Den kendte polske komponist Witold Lutoslawski afholdt i eftersommeren et komponistkursus i Berkeshire Music Center.

• NY DOKTOR. Pacific-universitetet i Californien har gjort jazzpianisten Dave Brubeck til æresdoktor i musik.

• BUSH. Englænderen Alan Bushs seneste værk Byron Symphony op. 53 var en bestilling fra den østtyske radio. Efter at være blevet uropført i Leipzig blev den spillet i London i juni. Den spiller over en time.

• FALLA. Mellem Manuel da Fallas efterladte papirer har man i Spanien fundet bl. a.

manuskriptet til en opera, Fuegos Fatuos (Feux Follets), som man hidtil har betragtet som gået tabt, en andalusisk serenade og en sonate for cello og klaver.

« FILMMUSIK. Sjostakovitj har komponeret musikken til den meget omtalte filmindspilning af Sartres skuespil Fangerne i Altona, som Vittorio de Sica fornyligt foretog.

« HINDEMITH. Til ære for byen Mainz, som i år fejrer 2000-års jubilæum, komponerede Hindemith et nyt værk, Mainzer Umzug, til tekst af Carl Zuckmayer. Værket uropførtes 23. juni i Mainz.

• MUSIKALSK SOCIOLOGI. Inden for rammerne af den internationale musikuge i Paris (20.-24. november i år) afholdes et internationalt symposium med titlen Pour une sociologie de la musique: »Les nouvelles structures musicales constituent-elles un phénomène social?« — Eventuelle interesserede vil kunne rette henvendelse til M. Jean Silvant, Délégué Général adjoint, Semaines musicales internationales de Paris, 252 Rue du Faubourg Saint Honoré, PARIS VIII.

• DØDE. Franz Konwitschny, den fremragende tyske dirigent, som besøgte Danmark for et par år siden, døde den 27. juli i Belgrad. To store pianister, Alfred Cortot og Egon Petri, er for kort tid siden afgået ved døden. Den engelske komponist John Ireland døde i sit hjem i Sussex den 12. juni.

Legatansøgninger (September, se DM, nr. 3) OKTOBER Inden 15/10: Ors. L. Zenthens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 31/10: Det Ancher'ske legat. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Britisk Con n cil's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, Kbh.

K. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.), Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- : Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgørelse i Berl. Tid. 15. okt.

(Skema).

NOVEMBER Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

— : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K.

(Skema).

- : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs.

Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 24/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærere og sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

- : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Megistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinder.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

(Skema).

- : Det Raben-Leivetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understottelsesfond (for medlemmer). Professor Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

Dødsfald

Organist Johannes Enghild, marts, 56 år Organist Magnus Olesen, 4/3, 64 år Kapelmester Bernh. Bjerregaard-Jensen, 21/3, 74 år Musiker Willy Nielsen, 2/4, 80 år Musikpædagog Astrid L. Bruun (anm. 10/4) Musiklærerinde Hilma E. Larsen Kirschner (anm. 14/4) Fhv. balletmester Gustav Uhlendorf}, 15/4, 86 år Militærmusiker Thv. Chr. Marius Rasmussen (anm. 26/4) Musiklærerinde Marie J. D. Friis (anm. 2/5) Musiker Johan Leopold Walther (anm. 3/5) Musiker Theodor Jørgensen, 25/5 Musikdirektør Thorvald Thomsen, 5/6 Pianistinde Gerda Magnus, 11/6, 83 år Musiker Georg E. E. Westergaard (anm. 26/6) Militærmusiker Alf r. T h. Vilh. Petersen, 30/6 Koncertsangerinde N ane Forchhammer, 7/7, 85 år Musiker Erik Vilh. Olsson (anm. 12/7) Musiker Leif Larsen, 18/7 Organist Richard Østerfelt, 1/8, 67 år Pianist Hans Petersen Kjær, 11/8 Musiker Christian Meyer, 13/8 Domkantor, prof. Emïlius Bangert, 19/8, 79 år Musikpædagog Agnes Paulsen, 27/8 Musiklærerinde Ellen Margrethe Nielsen, 5/9

Runde fødselsdage
OKTOBER
6. Organist Herluf Hansen, 70 år 14. Fhv. operasangerinde Thyra Larsen, 80 år 21. Kgl. kapelmusica Adda Varnung, 60 år 28. Violinist Harald Andersen, 85 år
NOVEMBER
11. Kammersangerinde Lilly Lamprecht, 75 år 13. Kgl. kapelmusikus Ingolf Warner, 70 år 21. Kapelmester Petersen, 70 år 22. Koncertsanger /fø^e Thy ges en, 70 år 26. Komponisten Hans Schreiber, 50 år
DECEMBER
8. Pianisten Folmer Jensen, 60 år - Organist Rita •von Seck, 60 år 12. Operasanger Aage Fonss, 75 år 15. Organist A. A. H. Kerckhoffs, 75 år 18. Komponisten Kai Moller, 50 år - Musikpædagogen Jette Tikjob, 50 år 20. Operasangerinden Viorica Tango, 70 år 25. Kapelmester Aksel Bendix, 60 år 27. Musikpædagogen Rigmor Tår p, 60 år.