Bach på klaver

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 07 - side 244-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Mp F indbyder ti! WEEKENDKURSUS 9.-10. februar 1963 Bach på klaver med Liselotte Selbiger DEMONSTRATION OG INSTRUKTION Med den voksende forståelse for barokmusik er der også kommet en stigende interesse for de problemer, der knytter sig til dens opførelse. Man er efterhånden blevet klar over de ældre bearbejdede Bach-udgavers upålidelighed. Mange af Bachs værker er derfor nu blevet udgivet i urtekst-udgaver, udgaver, der er fri for alle senere tilføjelser. Da Bach næsten ingen foredragstegn har givet i sine klaverværker, er det ikke helt let alene af nodebilledet at se, hvordan han har tænkt sig værkerne spillet. At kunne benytte disse urtekst-udgaver kræver derfor visse forudsætninger, som bedst kan opnås gennem tilegnelse af den teoretiske viden, som Bach på linje med datidens andre komponister regnede som selvfølgelig hos den udøvende musiker.

Weekend-kursets undertitel er derfor: Hvordan spiller man efter en urtekst-udgave? Foredrag 1. FRASERING OG ARTIKULATION Detailleret gennemgang af bl. a. en tostemmig invention og af 2. sats af Italiensk koncert, samt instruktion af tilmeldte værker.

Foredrag 2. ORNAMENTIK, DYNAMIK OG TEMPO Detailleret gennemgang af bl. a. 2. sats af Italiensk koncert og af doubles af sarabander, samt instruktion af tilmeldte værker.

I forbindelse med begge foredrag giver Liselotte Selbiger instruktionskurser, hvortil man enten kan tegne sig som aktiv eller som passiv deltager. De der ønsker at deltage aktivt, altså at modtage instruktion »for åbent tæppe«, kan enten tilmelde sig med et selvvalgt klaverværk af Bach, eller de kan tilmelde sig med et værk af følgende række, som i særlig grad rummer de problemer, foredragene behandler: 6 og 12 præludier, 2-st. inventioner, Italiensk koncert, Partita i c-mol, e-mol, fransk suite i E-dur, engelsk suite i a-mol (sarabande), koncert i A-dur, Wohltemperiertes Klavier.

Priser for deltagelse i hele »Bach-på-klaver«-kurset: PRISER FOR MEDLEMMER: Partoutkort incl. aktiv deltagelse i et instruktionskursus ........................... kr. 40,- for deltagere uden for Storkøbenhavn dog kun ..................... kr. 25,Partoutkort incl. passiv deltagelse i instruktionskurser .............................. kr. 20,- for deltagere uden for Storkøbenhavn er deltagelse gratis PRISER FOR IKKE-MEDLEMMER: Partoutkort incl. aktiv deltagelse i et instruktionskursus ........................... kr. 50,Partoutkort incl. passiv deltagelse i instruktionskurser .............................. kr. 35,Aktive deltagere anmodes om at tilmelde sig til Mp F s kontor. Frederiksborggade 50, Kbh. K, inden 7. januar med angivelse af de værker, i hvilke man ønsker at modtage instruktion.

I tilfælde af overtegning til instruktionskurserne forbeholder foreningen sig ret til 1) at begrænse adgangen til Mp Fs medlemmer og 2) at overføre de sidst anmeldte aktive til passiv deltagelse.

Når der er foretaget tilmelding, vil der blive udarbejdet en timeplan, der tilsendes de tilmeldte.

Nærmere meddelelse om tid og sted for kurset vil fremkomme senere.