KURSUS FOR SANGERE OG SANGPÆDAGOGER

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 07 - side 243-243

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

KURSUS FOR SANGERE OG SANGPÆDAGOGER med professor Paul Lohmann, Wiesbaden Mp F forhandler p. t. med den fremragende tyske sangpædagog, professor Paul Lohmann om et kursus for sangere og sangpædagoger i København i tiden ca.

6.-19. januar 1963.

Paul Lohmann har holdt internationale sangkurser i Potsdam, Salzburg og fra 1946 i Luzern samt kurser bl. a. i Oslo og Stockholm svarende til det, der planlægges i København.

På kurset i januar vil der blive plads til 20 sangere samt til et antal pædagoger med ialt ca. 10 viderekomne elever. Der vil blive mulighed for at overvære professor Lohmanns lektioner.

Indbydelse med detaiilerede oplysninger til KURSUS FOR SANGERE og for SANGPÆDAGOGER udsendes snarest.

Kataloger og lister Gennem Nationalmuseets Forlag udsendes kataloger over diskotekets historiske plader (stencilerede hæfter à 3 kr.) Aksel Schiøtz (uds.) Dansk Jazz hft. 1-4 (uds.) Peter Cornelius Vilhelm Herold Danske Grammofonplader 1960/61 (uds.) Danske Grammofonplader 1961/62 (uds.) Lauritz Melchior (uds.) Enrico Caruso (uds.) Arturo Toscanini (uds.) Benjamino Gigli Amelita Galli-Curci Amerikansk Jazz 1-3 Igor Stravinskij Géraldine Farrar Under forberedelse er bl. a. Helge Nissen, Carl Nielsen, Thomas Beecham, Dansk musik I-II.

Nationaldiskoteket udsender endvidere udlanslister over de plader, der er indgået i diskotekets udlånsrække, og som kan rekvireres til studie- og undervisningsbrug på læsesal eller som hjemlån. Listerne bliver duplikerede og kommer til at koste kr. 1,50 pr. stk. eller kr. 5,- i årsabonnement, der omfatter mindst 4 lister årlig. Udlånslisterne kan bestilles gennem boghandelen eller direkte fra Nationalmuseets forlag.

Nationalmuseets forlags adresse er: Frederiksholms kanal 12, København K.

Medlemslisten 1962-63 er nu udsendt til alle Mp Fs medlemmer og til de firmaer, forretninger og institutioner, hvor listen plejer at blive fremlagt.

Et restoplag er til disposition for undervisningssøgende, der måtte henvende sig til kontoret i sæsonens løb, ligesom der af restoplaget kan sendes lister til interesserede på medlemmernes begæring.

For medlemmerne er medlemslisten en nyttig navne-, adresse- og telefonhåndbog. Rettelser og ændringer til næste års liste bedes indsendt i god tid.

Da der hvert år fremkommer særlige ønsker vedrørende optagelsen i medlemslisten, som det i almindelighed ikke vil være muligt at imødekomme, henledes opmærksomheden på følgende retningslinier: Medlemmerne kan kun optages i listen under det eller de fag, i hvilket de har opnået anerkendelse som statsprøvet musikpædagog. Under faget blokfløjte optages derfor kun de medlemmer, som ifølge eksamensbevis eller ministeriel godkendelse har dette instrument som hovedfag.

Af pladshensyn er det ikke muligt at tilføje bemærkninger om medlemmernes eventuelle tilknytning til en læreanstalt.

Nogle få medlemmer har ønsket en tilføjelse om, at de underviser såvel begyndere som viderekomne. Forkortelsen »Vi« efter et medlems navn og adresse oplyser som bekendt, at det pågældende medlem kun modtager viderekomne elever. Det må derfor betragtes som en selvfølge, at musikpædagoger, som ikke har denne tilføjelse i listen, underviser såvel begyndere som viderekomne.

Årgang 37/1962, nr. 07