Nationaldiskoteket

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 07 - side 241-242

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nationaldiskoteket Ønskeligheden i at der på linje med bogudlån fra de offentlige biblioteker kunne finde grammofonpladeudlån sted fra offentlige diskoteker har flere gange været fremført i skrivelser fra Mp F til forskellige myndigheder. Den sidste og kraftigste henvendelse var rettet til ministeriet for kulturelle anliggender; De kan læse den i Musikpædagogen for december 1961.

Da der nu gennem Nationaldiskoteket, som sorterer under Statens Arkiv for historiske Film & Stemmer, som igen sorterer under Nationalmuseet, er åbnet en mulighed for udlån af plader, skal der fra vor side lyde hjertelige lykønskninger til starten og de bedste ønsker for Nationaldiskotekets videre udbygning til gavn og glæde for alle, som har behov for en sådan service - herunder i særdeles høj grad danske musikpædagoger. Måtte Nationaldiskotekets arbejde virke inspirerende på biblioteksmyndighederne, således at de med det snareste åbner mulighed for direkte låne- og lyttemuligheder på bibliotekerne. H. B. R.

Om Nationaldiskoteket fortaltes i Kristelig Dagblad for 19- september 1962 følgende: Museumsinspektør D. Yde-Andersen benytter den kulturpause, der er indtrådt til at meddele godt nyt fra Nationalmuseet til offentligheden - for, som han siger, at stilheden under pausen ikke skal blive alt for trykkende.

Meddelelsen går ud på det overordentlig betydningsfulde, at Nationaldiskoteket under Nationalmuseet, der nu råder over 50.000 plader, stiller hele denne samling til bibliotekernes og deres låneres disposition.

Nationalmuseet mener, at det er et meget betydningsfuldt fremskridt, at man nu gennem sit bibliotek kan hjemlåne en grammofonindspilning af ethvert betydningsfuldt musikværk, blot man har lidt mere end slet og ret underholdningsformål med lånet. De nye retningslinier for Nationaldiskotekets virksomheder betyder dog ikke, at diskoteket er sådan rustet, at man vil kunne imødekomme ethvert ønske fra lånerne. Det er ikke alle værker, man har parat på hylderne.

Men, siger inspektør Yde-Andersen, de kommer, efterhånden som lånerne ønsker dem! Dctnmark forste land Der eksisterer vist ikke, så vidt det vides, en tilsvarende fordelagtig ordning for lånerne i noget andet land - hverken i øst eller vest.

Det var egentlig heller ikke meningen med Nationaldiskoteket og med dets plader. Tanken var oprindelig blot, at man ville arkivere for eftertiden... Man arkiverede og arkiverede. Af de 50.000 plader er de 35.000 skænket diskoteket og resten er købt for en slik.

Så det har jo været en ret billig kulturspøg.

Da man nu har mere end 50.000 plader arkiveret til eftertiden, vil man også gerne gøre dem nyttige for vor egen tid. Derfor beslutningen om at skride til udlån - nu under kulturpausen.

Med denne gestus bliver Danmark det første land, der gennemfører et offentligt udlån af grammofonplader. Er man interesseret i Beethovens symfonier, i Armstrongs trompetspil, i Shakespeares dramaer eller i Mozarts værker, kan man nu fra i dag bede sit folkebibliotek om at skaffe plader med emnet fra Nationaldiskoteket. Der er dog den betingelse for udlånet, at låneren kan sige, at lånet er til studiebrug. Pladerne må ikke anvendes til baggrundsstøj i dagligstuen.

Den nye ordning er derfor først og fremmest tænkt som en hjælp til sang- og musiklærere, til lærere, der underviser i litteratur og scenekunst og til de mange studerende og udøvende inden for disse områder. Men naturligvis først og sidst for alle dem, der er alvorligt interesseret i musik. Nationaldiskotekets leder meddeler, at man kan låne indspilninger af alle mere kendte musikværker og af et stort antal litterære værker. Man må dog ikke i hvert tilfælde regne med at kunne låne en ganske bestemt indspilning af et værk. I starten må man nøjes med den indspilning, der findes i diskoteket.

Gode erfaringer Men er der nu ikke meget stor fare for, at plader på bånd - for sådanne råder man også over — skal blive mishandlet og ødelagt af lånerne? Det håber og tror man ikke. Gennem det sidste år har diskoteket forsøgt sig med udlån af plader, og det har vist sig, at lånerne er meget omhyggelige med pladen, sådan at den enkelte plade kan udlånes et stort antal gange. Derfor vil alle nyere plader blive udlånt i form af den originale plade. Kun ældre og sjældne ting vil blive udlånt som båndkopier.

På Nationaldiskoteket venter man sig naturligvis meget af den nye udlånsordning i den kommende vintersæson - fra i dag en ordning, der må opfattes som et modtræk til melodiradioen.

Som man forstår vil ethvert offentligt dansk bibliotek kunne rekvirere plader fra diskoteket til sine lånere - både til hjemlån og til »musiksalsbrug«. Bibliotekerne indestar for, at de lånte plader ikke lider overlast. Ved bestilling af plader skal man opgive komponist eller forfatter, værkets titel og evt. opus-nummer og endelig, hvis man ønsker en bestemt indspilning, tillige plade mærke og katalognummer eller udøvende kunstner. Men som sagt vil diskoteket ikke altid kunne fremskaffe en bestemt indspilning af et værk. Derimod skulle ethvert betydningsfuldt mesterværk være til rådighed i enten den ene eller den anden indspilning.

semper.

Om hjemlån fra Nationaldiskoteket Hjemlån af diskotekets grammofonplader kan finde sted til studie- og undervisningsbrug, indtil videre dog kun gennem biblioteker, skoler og læreanstalter, der indestar for pladernes uskadte tilbagelevering.

Låneren indestar for, at de lånte plader ikke lider overlast, men behandles i overensstemmelse med diskotekets vejledning.

Diskotekets udlån omfatter: 1) nyere indspilninger af alle vigtigere musikværker, klassiske såvel som jazz, og af mange litterære værker. Dog udlånes normalt ikke plader, der ikke findes i handelen herhjemme.

2) båndkopier - 2 spor 1"" - af indspilninger, der er udgået af selskabernes kataloger, og som er mere end 25 år gi., men som findes i diskotekets arkivafdeling.

Denne rummer nu over 50.000 plader.

Ved bestilling bedes opgivet: 1) komponist eller forfatter, 2) værkets titel og evt. opus-nr., 3) hvis en bestemt indspilning ønskes også plademærke og katalognummer eller udøvende kunstner.

Nationaldiskoteket vil i reglen kunne fremskaffe en indspilning af ethvert betydningsfuldt musikværk og af mange litterære værker. Derimod vil diskoteket ikke altid kunne fremskaffe en bestemt indspilning, hvorfor ønske herom kun skal fremsættes, når det er en forudsætning for lånet.

Nationaldiskotekets adresse er: Kirkevej 17 B, Charlottenlund.

Musikpædagogisk Forening Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.