uden titel

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 07 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 37. ÅRGANG Nr. 7 . November 1962 Redigeret af Gregers Dirckinck-Holmfeld (ansvh.) og Sigurd Berg LEDER: »Anti-kunst« en gros ........................ 217 JAN M AEG A ARD: Beretning fra den 3. Festival for ny musik i Palermo d. 1.-8. oktober ......... 218 MAURICIO KAGEL: Det instrumentale teater ................... 221 GEORGE MACIUNAS: Neo-dada i musik, teater, digt, kunst ... 228 FLUXUS FESTIVAL ...................... 230 ÑUTIDA MUSIK et tilbud til læserne ......................... 233 MUSIKKALENDER ....................... 235 bl. a. Dansk Festival og Finn Viderø - DM's kritik af BALLET OG MUSIK FESTIVALEN - Svend Westergaards cellokoncert og Nordiske Musikdage - Udlandet (Morten Levy) — Ny musik i radio (Mogens Andersen) - Fødselsdage, dødfald, legater (Sigurd Berg) MUSIKPÆDAGOGEN ................... 241 (Henning Bro Rasmussen) FORSIDEN: Fra en FLUXUS-koncert i Wiesbadens kunst-museum. Kompositionen har titlen »Piano Activities, variations 3 og 4« Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstnerforening og Musikpædagogisk Forening EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726 (kl. 11-13), lørdag lukket ___ FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, Kbhvn. K.