Udlandet

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 07 - side 237-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

UDLANDET ved Morten Levy • DUKKEOPERA. En tjekkisk opera, »Generaloperaen«, er den første, som er skrevet direkte for dukketeater. Komponisten hedder Oto Rodí, librettisten Zdenek Bezdek.

• WAGNER. 1963 bliver et Wagner-år, det er 150-året for hans fødsel og 80-året for hans død. Operaen i Frankfurt, som vil opføre Nibelungens Ring, har skrevet til 30 af verdens fineste malere, skulptører og scenedekoratører, og spurgt hvorvidt de er interesseret i at skabe forestillingens ramme.

• NY SYMFONI. Karl Amadeus Hartmann har fuldført sin syvende symfoni; den uropføres til januar af Westdeutsche Rundfunk Köln.

• REGER. Pladeselskabet Elektrola har fornylig udsendt en plade: »Max Reger spielt eigene Orgehverke«. Max Reger døde i 1916.

Pladen er ikke indspillet fra gamle grammofonplader, heller ikke fra fonograf, men fra papir.

Det drejer sig om en forløber for Jukeboxen, »det elektriske klaver«: et klaver (eller som i dette tilfælde, et orgel) blev bragt til at spille ved hjælp af en elektrisk indretning, som man fodrede med noget hullet papir i ruller. Det er sådan noget papir, Reger har spillet nogle af sine orgelværker ind på.

• SJOSTAKOVITJ. Stanislaviski-teatret i Moskva er ved at sætte Sjostakovitj's opera »Lady Macbeth fra Mtsensk« op. Efter sigende arbejder komponisten på musik til en Hamlet-film i widescreen.

• NY OPERA. Winfried Zillig skriver på ny opera: »Das Verlöbnis«, efter tekster af Richard Billinger. Værket uropføres i sæsonen 1962-63 på Landestheater Linz.

• TJAIKOVSKIJS SYVENDE. Tjaikovskij arbejdede i sine sidste år på en 7. symfoni, som imidlertid ikke blev færdig. Den sovjetiske komponist Semyon Bogotyryev (lærer ved Moskva-konservatoriet) har lavet den færdig efter Tjaikovskij s skitser. Den er fornylig blevet opført i USA under Eugene Ormandy.

• COPYRIGHT. For tredie gang har det italienske parlament forlænget copyrighten for Verdis værker. De ville ellers være blevet afgiftsfri i 1951, 50 år efter hans død.

• MOZARTFUND. Dr. Andreas Holzschneider, assistent ved Hamburg universitets musikvidenskabelige institut, har fundet noget musik af Mozart, nemlig et fragment af Mozarts ufuldendte buf To-opera L'Oca del Cairo.

• KRENEK. Til Süddeutschen Rundfunk Stuttgart's »Woche für leichte Musik 1962« har Ernst Krenek skrevet et nyt orkesterværk: »Nach uñe vor der Reihe nach«., som uropførtes 25. oktober.

• 75 ÅR. Den kendte franske musikpædagog Nadia Boulanger blev 75 år den 16. september.

• SAMLEDE VÆRKER. Den 87-årige mexikanske komponist Julián Carrillo, som i begyndelsen af århundredet var en ivrig forkæmper for kvarttone- og sekstendedelstone-systemer, har i París indspillet sine samlede værker på 12 longplaying-plader.

• DØDSFALD. Den ungarskfødte violinist Joseph Sz'igeu døde i september i en alder af 70 år.

Den 6. september døde den kendte tyske komponist Hanns Eisler i Østberlin, 64 år gammel. Han var indehaver af DDR's nationalpris.

• KOMPONISTKONKURRENCE. Den hollandske Gaudeamus-stiftelse udskriver en international konkurrence for komposition af kor-, kammermusik-, orkester- og elektroniske værker. Deltagere skal være født efter 1. januar 1926. Værker skal indsendes inden 1. januar 1963. Adresse: Sekretariat, Gérard Doulaan Straat 21, Bilthoven, Holland.

• Ny musik i radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U) : uropførelse.

NOVEMBER 12. Pladeforum. Ny polsk musik 13. O.Messiaen: 4 rytmiske etuder 14. Vor tids musik. Y. Xenakis: Akoripsis N. Castiglioni: 4 impromptus - H. Pousseur: Symphonies 16. B. Brustad: Fanitul suite.

20. H.D.Koppel: Komponier (TV) 23. Århus byorkester. S, Westergaard: Cellokoncert - N. V. Bentzon: Bonjour Max Ernst 28. Svensk orgelmusik af /. Hedar - B.-L Persson - L Wieslander Vor tids musik. Fluxus-program 29. Torsdagskoncert. G, t>. Einem: Capriccio - Sjostakovitj: 9- symfoni Johannes Nørgård: Sange til tekster af H. Hesse DECEMBER 4. Dansk musik. Sange af Johannes Nørgård Musik f. to harmonikaer af H. C. Shaper 5. Torsdagskoncert. Z. Kodâly: Te Deum 8. Gunnar Berg: Japanske træsnit Legatansøgninger (November, se DM nr. 6) DECEMBER Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell-Wedells borgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jörgen Jensen's legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bang's mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Professor Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

- : Peter Fybn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. Postfack 1527, Göteborg, I.

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/ juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

JANUAR (1963) Inden 15/1: Direktør Th. T hrané og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Danmark-Amerika-fondel, Nytorv 9, Kbh. K.

Inden 31/1: Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde l, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder).

Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR Inden 15/2: Andreas Arenhohz Deenkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

— : Simon Ar on Eibe schütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alf r. Chr. v.lrgens-Berghs kunstnerlegat. 1rs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K.

(Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Livgarden.

- : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut Français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

- : Kobenhavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Müllers legat (kun for mænd).

Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K.

(Skema).

— : Entreprenør Chr. Nielsens legat (for unge udøvende musikere). Ors. Hallager, Skindergade 21, Kbh. K.

— : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse.

Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

• Foreningerne Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekeicer og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 11-13 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Tlf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: BE 3512 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

PS: Bemærk cendring af kontortid og teatertelefonnummer!