Foreningerne

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 08 - side 266-270

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

• Foreningerne Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekefær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering} Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 11-13 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Tlf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: BE 3512 forestillingsdagen kl. 1515,20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Ordinær generalforsamling jredag den 28. september 1962 kl. 16 Formanden byder velkommen og giver ordet til dirigenten, landsretssagfører Steffen Heering, der møder for selskabets juridiske konsulent, højesteretssagfører Eiv. Helsted.

Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og giver ordet til formanden, under Pkt. l: Bestyrelsens beretning for sæsonen 19611962: Det unge Tonekunstnerselskabs virksomhed har i sæsonen 1961/62 omfattet følgende arrangementer: I fortsættelse af de foregående sæsoners »Musik blandt Malerier« på Statens Museum for Kunst var sæsonens serie »International ny Musik« planlagt og gennemført af Statens Museum for Kunst og DUT i fællesskab.

Seriens formål har været at fortsætte forrige års præsentation af den nyeste musik af unge komponister fra forskellige lande under medvirken af danske og udenlandske kunstnere.

Seriens 8 koncerter omfattede: 22/10-61. Værker af Gunnar Berg. Pour violon et piano (uropf.) - Pour clarinette et violon Gaffky's assortiment 9 - Pour clarinette seule, version 2 (uropf.). Medv.: Beatrice Berg, Niels Nielsen og Tage Scharff.

29/10-61. Rondo for strygekvartet af John Nielsen.

Berio: Strygekvartet (første gang i Danmark).

Huber: Kantate »Auf die ruhige Nachtzeit« (første gang) samt Schönberg: Strygekvartet nr. 3.

Medv.: Karen Heerup, Kjeld Mardahl og Erling Sell-kvartetten.

12/11-61. Den italienske pianistinde Miriam Donadoni opførte værker af Casella, Bastianelli, Lupi, De Angelis og Cardini — førsteopførelser i Danmark.

26/11-61. Danzi-kvintetten, Amsterdam, opførte: Blæserkvintetter af Elisabeth Lutyens (første gang) og Schönberg samt Mengelbergs Exercise pour la flute (første gang) og Gunnar Berg: Trio d'anches.

3/12-61. Pianisten Alexander Kaul, Hamburg, spillede værker af Berio, Michel Phillipot, Henze, Bo Nilsson, Donatoni (alle værker første gang i Danmark) samt Stockhausen.

11/12-62 spillede Margot Pinter, Østrig, Jolivet: 2. klaversonate og for første gang i Danmark klaverværker af Koenig, Fucks og de Pablo.

4/3-62 uropførtes: Hedwall: Trio for violin, viola og violoncel samt Karkoff: Quartetto piccolo for fløjte, violin, violoncel og klaver. Desuden opførtes Nørholm: Varianter op. 19, Borup Jørgensen: »Hjemkomst« og Seiber: »Drei Morgenstern«Lieder. Medv.: Jolanda Rodio, Tage Scharff, E.

Lind Hansen og Den danske kammer kvartet.

18/3-62. Alf Andersen og Kjell Bækkelund spillede værker - førsteopførelser i Danmark af Back, Carlid, Sommerfeldt og Wiggen samt værker af Thybo og Pierre Boulez.

Indfor els e i vor tids musik var titlen på 3 koncerter i samarbejde med »Musik og Ungdom« og Danmarks Radio.

20/9-61 i radiohuset var der indføring i serien ved Mogens Andersen.

27/9-61 fandt den første koncert sted i radiohusets koncertsal, hvor Per Dreier med Radioens Kammerorkester spillede Schönberg: Kammersymfoni nr. l og Alban Berg: Kammerkoncert med Niels Nielsen og Tamas Veto som solister.

29/11-61. Koncert i Thorvaldsens Museum. Til opførelse kom Elisabeth Szönyi: Due Sonetti dí Petrarca f. kor, harpe og klarinet (uropf.), Nono: Sara Dolce Tacere, canto per 8 soli (uropf.), Nono: Liebeslied for kor, harpe og slagtøj (første gang) Jan Maegaard: Lang eftermiddag, for kor (urop.) og Gudmundsen-Holmgreen: In Terra Pax (uropf.). Medv.: Hildegard Knobloch, Suzanne Ibstrup Christensen, Ib Eriksson, Poul Lerhøj og Cantilena-koret, dirigent: Tamas Veto.

17/1-62 afholdt DUT efter indbydelse fra A/S Philips en demonstrationsaften i Philips foredragssal med fremførelse af elektronisk musik og film.

Koncerter på Thorvaldsens Museum Samarbejdet med Thorvaldsens Museum er blevet fortsat, og der har været afholdt følgende koncerter: 29/11-61 indledtes med den tidligere omtalte koncert i samarbejde med »Musik og Ungdom«.

19/3-62. Musik fra det 14. og 15. århundrede.

Ebbe Knudsen ledede et ensemble af sangere og instrumentalister.

9/4-62. Dansk musik. Til opførelse kom: Ebbe Hamerik: Blæserkvintet, Syberg: Kvintet for fløjte, klannet, violin, viola og violoncel. Sange af Ejnar Jacobsen, Tage Mortensen og Per Nørgård samt Winkel Holm: »Tropismer« op. 11 for obo, horn, fagot og klaver. Medv.: Kaj a Bundgaard, Niels Brincker, Bent Bertelsen, Mogens Winkel Holm, Albert Grøn, Lars Palle Jørgensen, Bjørn Fosdal, Gunnar Tagmose, Bjarne Bøje Rasmussen og Bertel Søeborg Ohlsen.

Medlemsaftener 15/10-62 var en Diskussionsaften, der fandt sted i Zahles seminarium. Emnet var: »Den moderne musik, skolen og musikpædagogikken« i samarbejde med Musikpædagogisk Forening og Danmarks lærerforeninger. Medv.: Jens Østergaard, Peter Weis og Per Nørgård. Diskussionsleder: Harald B. Emborg.

Louisiana Museet, Humlebæk Også dette samarbejde er fortsat, og DUT's medlemmer har haft adgang til følgende arrangementer: 30/9-61. Nam June Paik, Korea, fremførte værker af Busotti, La Monte Young, Cage og egne værker.

13/10-61. Alfons og Aloys Kontarsky spillede vær ker for to klaverer af Mozart, Debussy, Chopin og Reger.

15/10-61 opførtes: Debussy: En blanc et noir, Zimmermann: Perspektiven, Boulez: Structures og Posseur: Mobile. Også her medvirkede Alfons og Aloys Kontarsky.

24/11-61. Danzi-kvintetten, Amsterdam, opførte værker bl.a. af Landre, Schat og W. Pijper.

2/3-62. Klassisk-Islandsk koncert, hvor der foruden værker af Mozart og Brahms blev opført: Thorarinssori: »Points« for three og Stefánsson: Fem skitser for klaver. Medv.: Arne Skjold Rasmussen, Erling Bloch og Jørgen Friisholm.

16/3-62. Italiensk koncert. Elektronisk musik af Nono, Maderna, Berio og Paccagnini. Castiglioni: Gymel for fløjte, obo og klarinet, Bartolozzi: Strygekvartet og Donatoni: »For Grilly« for 7 instrumenter. Medv.: Música vitalis-kvartetten, Erik Thomsen, Mogens Steen Andreassen, Arne Møller, Per Nørlund, Hans Chr. Sørensen og Ester Vagning. Dir.: Ole Schmidt.

Den Hirschsprungske Samling DUT og Den danske kammerkvartet (Kjeld Mardahl, Jørgen Fischer Larsen, Jørgen Friisholm og Friedrich Gürtler) arrangerede i fællesskab 2 koncerter, der fandt sted i Den Hirschsprungske Samling i Stockholmsgade.

1/11-61. Tysk-dansk kammermusik. - Til opførelse kom: Fortner: New-Delhi-Music (første gang), Per Nørgård: Nocturner for sang og klaver (uropførelse), Rovsing Olsen: Passacaglie for fløjtekvartet (uropf.), Zender: Serenade for fløjte, violin og violoncel (første gang) og N. V. Bentzon: Mosaique Musicale op. 54. Foruden kvartetten medvirkede Karen Heerup.

28/2-62. Japansk musik — Maurice Ravel. Førsteopførelse i Danmark af Moroi, Ogihara og Kijima. Desuden spilledes Ravels klavertrio.

Som et led i Den Danske Ballet- og Musik Festival indbød DUT den 20/5-62 til en koncert, hvor følgende værker kom til opførelse: Svend S. Schultz: Strygekvartet nr.

4, Gunnar Berg: Pour clarinette et violon, Borup Jørgensen: »Hjemkomst« og Rovsing Olsen: Passacaglie for fløjtekvartet. Medv. var: Erling Sellkvartetten, Den danske kammerkvartet, Jolanda Rodio, Tage Scharff og Niels Nielsen.

Musikkonservatoriet 15/4-62 uropførtes Per og Bent Nørgård: Dommen« — scenisk passionsoratorium for tale og sangsolister, bl. kor, instrumenter og elektrofoni.

De medvirkende var: Arne Eriksen, Claus Nørby, Per Rus, Stig Nielsen, Ole Jensen, Jens Christian Schmidt og Birgit Nielsen. Dirigent: Niels Møller. Opførelsen blev gentaget den 16. april.

So mm er ud stillingen Ved et samarbejde mellem »Sommerudstillingen«, Studenterscenen og DUT fandt der 2 koncerter sted i den frie udstillings bygning i juni måned.

1/6-62 opførtes der værker af Gudmundsen-Holmgreen, Henning Christiansen og Borup Jørgensen under medvirken af: Albert Grøn, Torben Petersen, Leif Carlsen, Knud Frederiksen, Suzanne Ibstrup Christensen, Lennart Fessel, J. Rothschild, John Damgaard Madsen og Jytte Lund.

8/6-62 uropførtes 3 værker - Erik Jørgensen: »Figure« for cello og klaver, Gunnar Berg: Gaffky's assortiment 10 og Plaetner: »Alea« (elektronisk) samt værker af Henze, Nørgård og Pade. Medv.: Beatrice Berg, Per Nørgård, Bertel Søeborg Ohlsen og Erik Jørgensen.

Institut Français indbød vore medlemmer til to koncertarrangementer: 13/2. Violinisten Michel Chauveton og pianistinden Catherine Masson spillede værker af Leguerney, Sauguet, Bartok, Barraud, Morawetz og Poulenc.

27/2. Komponisten, musikdirektør ved Théâtre National Populaire, Paris, Maurice Jarre: »Musiques et Décor Sonore« med fremførelse af båndoptagelser og film.

Nordisk gæstespil På et møde mellem 3 nordiske sektioner af Det internationale Selskab for ny Musik (ISCM) blev det vedtaget at søge gennemført udvekslingskoncerter med ny skandinavisk musik fremført af kunstnere fra de pågældende lande. Efter ønske fra Stockholm og Oslo sendte vi vort første bidrag — et Gunnar Berg program, og den 6. og 8. november opførte Beatrice Berg, Helle Halding, Niels Nielsen og Tage Scharff i »Fylkingen« og i NY MUSIK værkerne Pour violon et piano — Pour clarinette et violon 10 japanske træsnit - Gaffky's assortiment 6 - Pour clarinette seule og Kantaten »Tøbrud« for mezzo, violin, klarinet og klaver. Sidstnævnte værk fik sin uropførelse ved koncerten i Stockholm. Ved samme lejlighed indspillede ensemblet i Norsk Rikskringkasting: Niels Viggo Bentzon: Kvadratrod 3, Jørgen Bentzon: Intermezzo og Gunnar Berg: »Tøbrud« og i Sveriges Radio: Gunnar Berg: »Tøbrud«.

Ny musik i skolerne Elever fra Ingrid Jespersens Skole, Aurehøj Gymnasium, Birkerød Statsskole, Blågård Seminarium og Erndrupborg har været indbudt til koncerter på Thorvaldsens Museum og i den Hirschsprungske Samling. Ved koncerter på skolerne - Aurehøj den 2/2, Ingrid Jespersens Skole den 9/2, Blågård den 13/4 og Erndrupborg den 17/4 genopførtes værker af Winkel Holm, Nørgård, Rovsing Olsen og Borup Jørgensen. Værkerne dannede grundlag for en diskussion mellem elever, lærere, komponister og musikere.

I samarbejde med Københavns kommunale aftenskole afholdtes den 4. april koncert i Helligåndskirken for aftenskolens elever. Til opførelse kom Johann Adolph Scheibe: Passionscantate for soli, kor og orkester. De medvirkende var Ilse Arnholtz, Erling Thorborg, Jørgen Berg, kor og orkester under ledelse af Carl Clausen.

Vi retter en tak til Københavns magistrat for 5.400 kr. til dette formål og ligeledes en tak til aftenskolen, forstander Chr. Biilmann og lektor Carl Clausen for udmærket samarbejde ved tilrettelæggelsen af arbejdet.

Et statistisk resumé af koncerter og arrangementer i sæsonen 1961/62 viser en repræsentation af ny og nyere dansk musik ved 19 komponister med 39 værker, heraf 13 uropførelser. Desuden er 4 af disse værker gentaget én gang og 3 værker gentaget henholdsvis 2, 3 og 4 gange. 45 udenlandske komponister fordeler sig med 53 værker, heraf 6 uropførelser og 36 førsteopførelser i Danmark.

I juni fandt ISCM's 36. internationale musikfest sted i London. Der blev ikke i år antaget noget dansk værk til opførelse under musikfesten af de 6, som DUT i sin egenskab af dansk sektion af ISCM havde indsendt til den internationale jury. Vi havde den glæde, at Jan Maegaard blev indvalgt i den kommende musikfests internationale jury. Næste års musikfest finder sted i Amsterdam. Vagn Jensen og formanden deltog som delegerede i London. Vi takker i denne forbindelse undervisningsministeriet for 1000 kr. til hjælp til udgifterne i forbindelse med den danske repræsentation ved delegeretmøderne. Tiden nærmer sig, hvor København igen må indbyde til verdensmusikfest. Sidste gang var i 1947.

DUT har som sædvanlig ved formanden været repræsenteret i musikrådet.

Det kgl. Teater har som hidtil stillet fribilletter til rådighed for vore medlemmer til opera- og balletforestillinger, hvortil der ikke har været udsolgt.

Der har været en medlemsafgang på 49 og en tilgang på 59, således at medlemstallet for tiden er 473.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre, hvoraf de 4 er udsendt under titlen Nordisk Musikkultur med Dansk Tone kunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende organisationer, dog således at DUT har det fulde økonomiske ansvar for tidskriftets drift. Det er med januar 1962 gået ind i sin 36. årgang.

Vi takker redaktørerne Sigurd Berg, Vagn Jensen og Thorkild Knudsen. En særlig varm tak til Vagn Jensen for mange års trofast, idealistisk og godt arbejde for Dansk Musiktidsskrift, og samtidig udtrykker vi glæde over, at Vagn Jensen stadig er i vor midte i arbejdet for DUT.

Samtidig ønsker vi vor ny redaktør Gregers Dirckinck-HoImfeld velkommen. Vi stiller ganske enkelt store forventninger til den ny redaktør. Vi takker Ministeriet for kulturelle anliggender for tilskud på 3.000 kr. til tidsskriftets drift. Der skal også ved denne lejlighed lyde en tak til undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for de ydede tilskud til selskabets drift. Tak til Koda for tilskud og fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementet af vore koncerter. Tak til Det kgl.

Teater for vore medlemmers adgang til fribilletter.

Til Danmarks Radio for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, til radioens musikafdeling og til musikchef Vagn Kappel for hjælp og imødekommenhed.

Tak til Den danske Ballet og Musikfestival for godt samarbejde, det samme til Musikpædagogisk Forening, Musik og Ungdom og Gymnamusa. Tak til vor fortræffelige revisor H. C. Steen Hansen. Og endelig en varm tak til vore kunstnere, som så fremragende har ydet en indsats for vor tids musik, og tak til alle, som på forskellig vis har ydet en indsats med vore arrangementer, til Statens Museum for Kunst, direktør Rubow og inspektør Erik Fischer, til Thorvaldsens Museum, direktør Sigurd Schultz, til Louisiana Museet, direktør Knud W. Jensen, til Den Hirschsprungske Samling, direktør Eigil Brunniche og til Det franske Institut, kulturråd Jean Knapp. Tak for godt samarbejde.

Bestyrelsens beretning godkendes.

Pkt. 2. I kassereren Pelle Gudmundsen-Holmgreens fravær fremlægger revisor Chr. Petersen regnskabet og påpeger stigende underskud på Dansk Musiktidsskrift. Formanden meddeler, at omkostningerne ved tidsskriftet er steget betydeligt, og at man agter at nedsætte et udvalg, som skal undersøge muligheden for en forbedring af bladets økonomi. Regnskabet godkendes, og decharge meddeles bestyrelsen.

Pkt. 3. Til medlemmer af bestyrelsen genvælges Per Nørgård, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Poul Rovsing Olsen. Som nyt medlem i bestyrelsen i stedet for Anker Blyme valgtes Rieh. Dahl Eriksen.

Pkt. 4. Til suppleanter genvælges Peter Weis og Finn Savery og nyvælges Henning Christiansen.

Pkt. 5. Til revisor genvælges statsaut. revisor H.

C. Steen Hansen.

Pkt. 6 udgår, fordi der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne.

Pkt. 7. Ingen ønsker ordet under eventuelt.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet.

Formanden takker dirigenten for udmærket røgtelse af hans hverv.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Ib Nørholm, næstformand.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen, kasserer.

Koncertudvalget: Per Nørgård, Vagn Jensen og Mogens Andersen.

Censurudvalget: Per Nørgård, Tamas Veto og Finn Savery.

Følgende er desuden medlemmer af bestyrelsen: Jan Maegaard, Vagn Kappel, Poul Rovsing Olsen og Rieh. Dahl Eriksen.

Suppleanter: Peter Weis, Finn Savery og Henning Christiansen.