Medlemsaftenen den 26. oktober

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 08 - side 282-282

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Medlemsaftenen den 26. oktober Elisabeth Klem gennemgik og spillede klaverværker aj Béla Bartók Igen stod Béla Bartók på programmet. Men så længe der findes folk, der har kendt ham og har følt hans personlige udstråling, er det berettiget, at hver og én kommer til orde for at bidrage til at fuldende det billede, vi danner os af denne store komponist. Den inspiration de modtog har været så stærk og vedvarende, at den endnu gløder gennem deres ord.

Blandt meget andet lod Elisabeth Klein os få indblik i det specielle system, hvormed Bartók udledte nye toneforhold og opnåede nye kombinationer i tonerækken.

Idet Bartók skærer igennem kvintcirklen som igennem en lagkage og altså ikke længere bevæger sig langs dens periferi, finder han nye muligheder. På hans kvintcirkel fungerer tonerne indbyrdes kun i forhold til tonika, dominant, subdominant, og såvel variant- som parallel tonearterne udøver én og samme funktion og kan stå ind for hinanden: C-dur og a-mol er T, det samme er følgelig også c-mol og A-dur, hvoraf følger at også Es-dur og fis-mol og es-mol og Fisdur fungerer som T. På samme måde udvindes dominanterne af G-dur og e-mol og subdominanterne af F-dur og d-mol og dermed er alle 12 toner anbragte.

Det nye beror dog vist ikke så meget på denne opstilling, som på den konsekvens, hvormed Bartók anvender disse relationer (f. eks. i den første af de tre rondo): c er pol og fis dens modpol, e træder til som dominant og as har funktion som subdominant. Disse landvindinger kan - som én side af sagen — forklare den abrupte skiften, som er nyt i Bartoks tonesprog.

Vi blev også præsenteret for Bartoks »ledemotiv«: mol-treklang + stor terts og »visitkort«: Dur-treklang: 4- stor terts, som en så vel melodisk som harmonisk bestanddel i hans musik.

Det var fængslende at høre Elisabeth Klein spille og fortælle, og hvor var det velgørende at lytte til et foredrag, der blev holdt uden manuskript og alligevel helt uden famlen.

Ilse Meyer.

Hæderspris til Esther Vagning Bestyrelsen for »Komponisten Ludvig Schytte og hustru's mindelegat, oprettet af deres datter, pianistinden Anna Schytte« har tildelt Esther Vagning årets hædersgave på kr. 6000,-.

Legatet, der tidligere er tildelt Viggo Synnestved, Martellius Lundquist, Johan Hye Knudsen, Henry Holst, Holger GilbertJespersen og Emil Telmányi, har til formål hvert år den 20. november at hædre en højt anset instrumentalkunstner, en dirigent eller et kammermusikensemble for fremragende kunstnerisk indsats i dansk musikliv.

Anna Schyttes legat, der ikke kan søges, bestyres af direktøren for Det kgl. danske Musikkonservatorium, formanden for Dansk Tonekunstnerforening og formanden for Musikpædagogisk Forening.

Musikkommissionen har i november færdigbehandlet og til ministeriet for kulturelle anliggender videregivet en »Foreløbig betænkning vedrørende en nyordning af konservatorieforholdene«. Betænkningen, der rummer en ny plan for de fem konservatoriers undervisning, herunder også for den musikpædagogiske uddannelses placering i konservatorieundervisningen, skal nu danne grundlag for et lovforslag om konservatoriernes praktiske og økonomiske forhold.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.

Årgang 37/1962, nr. 08