uden titel

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 08 - side 283-283

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MpF indbyder til MEDLEMSMØDE Fredag d. 11. januar 1963 kl. 20 N. Zahles Seminariums sal, Nørrevoldgade 5, K Professor JÜRGEN UHDE, Stuttgart Værkgennemgang og koncert Ludwig van Beethoven Skotske, irske, russiske og tyske folkevise variationer op. 105 og op. 107 Medlemmer har fri adgang mod forevisning af medlemskort. Gæstekort à kr. 55- købes ved indgangen.

MpF indbyder til TO KURSER 1. SANG MESTERKURSUS I SANG OG SANGPÆDAGOGIK med professor PAUL LOHMANN, Wiesbaden 6.-19. januar 1963 Kurset, som er åbent for alle udøvende sangere og pædagoger, finder sted i salen hos pianisten, statspr. musikpædagog Friedrich Gürtler, Oscar Ellingersvej 17, Frederiksberg.

Mesterkurset omfatter en Stemmediagnose samt 6 lektioner à 30 minutter, fordelt med en lektion hver anden dag i to uger.

PRISER for deltagelse i kurset: Udøvende sangere: For deltagelse i ét kursus .................. kr. 325,- Medí, af MpF: kr. 300,For deltagelse i to kurser .................. kr. 600,- Medí, af MpF: kr. 550,Pædagoger: For deltagelse i ét kursus .................. kr. 175,- Medí, af MpF: kr. 150,For deltagelse i et halvt kursus ............ kr. 100,- Medí, af MpF: kr. 75,( maximalt 3 gange) TILMELDELSE, som bedes foretaget på særlig blanket, må ske til Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K, inden nytår.

Detailleret kursusindbydelse med tilmeldelsesblanket fås ved henvendelse til MpFs kontor (BY 4021) 2. KLAVER WEEKENDKURSUS 9-10. februar 1963 Bach på klaver med LISELOTTE SELBIGER Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, København V DEMONSTRATION OG INSTRUKTION Hvordan skiller man ej t er en urtekst-udgave? Foredrag l - Lørdag d. 9. februar kl. 20 - FRASERING OG ARTIKULATION Foredrag 2 - Søndag d. 10. februar kl. 14 - ORNAMENTIK, DYNAMIK OG TEMPO I forbindelse med begge foredrag giver Liselotte Selbiger instruktioner, hvortil man enten kan tegne sig som aktiv eller som passiv deltager. De, der ønsker at deltage aktivt, kan enten tilmelde sig med et selvvalgt klaverværk af Bach, eller de kan tilmelde sig med et værk af følgende række, som i særlig grad rummer de problemer, foredragene behandler: 6 og 12 præludier, 2-st. inventioner, Italiensk koncert, Partita i c-mol, e-mol, fransk suite i E-dur, engelsk suite i a-mol (sarabande), koncert i A-dur, Wohltemperiertes Klavier.

PRISER for deltagelse i hele »Bach-på-klaver«-kurset: For medlemmer: Partoutkort incl. aktiv deltagelse i et instruktionskursus ..................... kr. 40,— — for deltagere uden for Storkøbenhavn dog kun ............... kr. 25,— Partoutkort incl. passiv deltagelse i instruktionskurser ........................ kr. 2 O,— — for deltagere uden for Storkøbenhavn er deltagelse gratis Aktive deltagere anmodes om at tilmelde sig til MpFs kontor, Frederiksborggade 50, Kobenhavn K, inden 7. januar med angivelse af de værker, i hvilke man ønsker at modtage instruktion.

Årgang 37/1962, nr. 08