uden titel

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 08 - side 284-284

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

musikpædagogen Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 17. årgang 1962 Udgivet af bestyrelsen for MpF Redaktionsudvalg: Bellis Stedstrup, Harald Bjerg Emborg og Henning Bro Rasmussen (ansv.) INDHOLD Nr. l JANUAR (8 sider) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. febr.

Bilag til dagsordenen MpF-regnskaber Stemmeseddel Referat af diskussionsmødet om sommerferiehonorarer Peter Weis: Liste over nyere musik til klaverundervisningen Korte meddelelser vedr. Alfred Brendel-kursus og Internationalt Sommerakademi Nr. 2 FEBRAUR (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. l, s. 25-28 Indbydelse til kursus: To dage med klavermusik af Liszt med Alfred Brendel Erling Winkel: Hilsen fra musikbibliotekaren Elevkoncert i Tivoli til september Birthe Jensen: Jolanda Rodio om ny musik (referat) Ilse Meyer: Medlemsaften med Jürgen Uhde (referat) Nr. 3 MARTS (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2, s. 65-85 Liselotte Selbiger: Jürgen Uhde: Den ukendte Bach Elisabeth Tramsen: Musik med børn (referat) Anna Veibel Dauer: Christy Bentzon f Henning Bro Rasmussen: Leo Kestenberg f Korte meddelelser om legater og forestående arrangementer Afstemningsresultater ved generalforsamlingen Nr. 4 APRIL (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 3, s. 97-100 MpF: Protest mod en melodiradio Bengt ]ohnsson: Alfred Brendel og Liszt (referat) Esther Aagaard: Pædagog i »u-by« Blokfløjtekursus-indbydelse Nr. 5 MAJ (8 sider) Indbydelse til årsfest 6. juni Bestillingsblanket til tryksager Årsberetning for MpF 1961 Generalforsamlingsreferat Erling Winkel og Henning Bro Rasmussen: Musikpædagogisk centralbibliotek Nr. 6 MAJ (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 4, s. 137-140 Anna Veibel: Om Bach og Jürgen Uhde Liselotte Selbiger: Kære Anna Veibel Georg Berggreen: Ungdom musicerer (referat) Walter Zacharias: Fængslende besøg fra Ungarn (referat).

Birgit T hiede: Legatforening G. S. Gundersen: Orkesterinstruktion i Århus (referat) Bengt Johnsson: Anmeldelse af Emborg og Heyn: Spil rigtigt uden noder Korte meddelelser om generalprøvekort og blokfløjtekursus Nr. 7 SEPTEMBER (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr.5, s. 177-179 Carl Haahr: Sommerkursus på Vapnagaard (referat) Rudolf Schoch: Valgfri instrumentalundervisning på skolerne Vagn Hedemann: MpFs årsfest i juni (referat) Korte meddelelser om udnævnelser og om koncerter og foredrag Nr. 8 OKTOBER (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6, s. 213-215 Henning Bro Rasmussen: Oms Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds 1963 Gerda Ansgar-Nielsen: Mat tivolikoncert (anm.) Hans Voigt: Konkurrenceudvalgte (koncertanm.) Kort meddelelse om medlemsaften Nr. 9 NOVEMBER (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 7, s. 241-244 Henning Bro Rasmussen: Nationaldiskoteket MpF: Medlemslisten 1962-63 Indbydelse til kursus med Paul Lohmann og til kursus med Liselotte Selbiger Nr. 10 DECEMBER (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s. 245-284 Indbydelse til medlemsmøde og kurser Ilse Meyer: Medlemsaften den 26. okt. (referat) Hæderspris til Esther Vagning Musikkommissionen Musikpædagogen: Indhold af 17. Årgang