Musikkalender

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 01 - side 21-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

»Nutida Musik«s russiske særnummer

Ved redaktionens slutning havde vi endnu ikke haft lejlighed til at se det danske særnummer af »Nutida Musik« (der udgives af Sveriges Radio). Til gengæld kunne vi stadig med stor fornøjelse fordybe os i »Nutida Musik«s forrige nummer, et specialhæfte om musiklivet i Sovjet og Polen. Af indholdet kan nævnes en overordentlig interessant artikel om russiske musikeksperimenter af socialrealistisk tilsnit i tyverne samt en analyse af Sjostakivitjs 4. symfoni.

Romantikkens klavermusik

Folkeuniversitetet begynder den 1. marts en gennemgang af Romantikkens klavermusik ved pianisten, mag. art. Bengt Johnsson med særlig vægt på komponisterne Schumann, Chopin og Liszt. Forelæsningerne vil finde sted på Medicinsk-anatomisk Institut, Nørre Allé 63.

Ny magister

Ved Århus Universitet har stud. mag. Jørgen Poul Erichsen bestået magisterkonferens i musikvidenskab. Den nye magister, der er programmedarbejder ved Århus Byorkester, har studeret både ved Københavns og Århus universiteter, som specialeafhandling kunne han benytte sin besvarelse af Københavns Universitets prisopgave i musikvidenskab for 1961: »Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske forudsætninger«, for hvilken han belønnedes med accessit.

Odense-koncerter i foråret

Odense Centralbibliotek har i samarbejde med Odense private Kammermusikforening udsendt en oversigt over de vigtigste af forårets musikbegivenheder i Odense. Blandt en række interessante koncerter kan nævnes et Albert Wolfr-gæstespil med Odense Byor-kester den 14. februar, opførelsen af Mozarts »Requiem« den 9. april og uropførelsen af Herman D. Koppels klaverkoncert nr. 4 under »Den danske Ballet og Musik Festival«.Runde fødselsdage

(Februar, se DM nr. 7, 1962)

MARTS

4. Komponisten Beate Novi, 80 år

5. Kgl. kapelmusikus Andreas Thyregod, 60 år 9. Violinisten Johan Nilsson, 70 år

11. Komponisten Oskar Gyldmark, 70 år

- Operasanger Aage Poulsen, 50 år 16. Organist Hans P. R. Larsen, 60 år

23. Kgl. kapelmusikus Palmer Traulsen, 50 år

26. Organist Hildegard Spindler, 60 år

- Mandolinisten og violinisten Kurt Jensen, 50 år 29- Kgl. kapelmusikus Georg Mortensen, 80 år

31. Komponisten, stabslæge C. G. Lobger, 75 år.

APRIL

2. Violinbygger Garfield Mortensen, 50 år

3. Violinisten Mogens Hansen, 70 år

5. Mag. art., lektor Gunnar Heer up, 60 år 16. Organist Hans Lindskrog, 60 år.

Dødsfald

Musiker Max R. Jeppesen (anm. 1/11) Koncertsangerinden Salma Neovi, 4/11, 80 år Musiker F. F. Rosenlund Salling (anm. 20/11) Musiker Daniel Cohen (anm. 4/12) Organist Willy Bolo, 4/12, 68 år Pianistinden Hertha Poulsen, 6/12, 78 år Kgl. kapelmusikus Peter Mollerup, 10/12, 88 år Musiklærerinde Dagmar Ida Pedersen (anm. 12/12) Operasangerinde Hanna Allin, 11/12, 53 år Koncertsangerinden Ellen Benedicte Knudsen, 11/12 Operasanger Otto Steenberg, 13/12, 69 år Kapelmester Birger Gade, 13/12, 63 år Kapelmester Willy Weigand, 14/12 Klaverpædagogen Ellen Poul Schluter, 14/12 Sangpædagogen Hans Tørsleff, 22/12, 81 år Musiker Poul Wester gaard, 22/12 Musiker Harry Håkan ss on (anm. 27/12) Musiker Hans Viggo Dall (anm. 28/12) Musiklærerinde Ellen Marie Nielsen (anm. 28/12) Musiker Valborg Betty Hansen (anm. 30/12). Musikpædagog Karla Lembek, 1/1 Klaverpædagogen Agnete Tobissen, 11/1, 79 år Musiker Aks. Chr.- Christensen (anm. 11/1) Musiker Kai V. Mottlau, 18/1

Legatansøgninger

(Februar, se DM, nr. 7, 1962)

MARTS:

Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge samt på Schairergården, også for danske). Schaf Fergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). 1rs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

— : Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Christiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

- : Montebello-Fondet (for mindrebemidlede, syge skuespillere, operasangere og dansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbh. K.

- : Undervisningsministeriets jorårsunderstottelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge mænds og kvinders uddannelses-hjælp. 1rs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 263, Kbh. K.

Inden 31/3: Marte Illums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Den kulturelle j ond (ikke enkeltpersoner). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Det Muntke-*Briiri ske legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL:

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. — Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. — Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, K.

- : Guada Behrends legat. Renterne benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

— : Emma Eærentzens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kbh. K. (Skema).

— : Det danske Institut i Rom. Ophold i 2. halvår 1963. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Musikpædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

— : Glas handler Johan Franz Konges fond. Lrs. K. S. Oppenhejm,-Rådhuspladsen 59, Kbh. V. ,(Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh. V.

- : Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). • Grundtvigsvej 34, Kbh.'V.'

- : Institutionen San Cataldo (for komponister. Ophold i aug.-sept). Fuldmægtig Ellen, Koch, Enighedsvej 14, Charlottenlund.

- : Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).Nyt fra Det kgl. Teaters opera

ved John Wmlher

OPERAEN I FEBRUAR:

Det kgl. Teater lader sin herhjemme netop førsteopførte tjekkiske opera, Leos Janaceks »Den fiffige, lille ræv« få en række opførelser på Nye Scene. Det er Torben Anton Svendsen, der har iscenesat, og Francesco Cristofoli, der har den musikalske ledelse. I hovedrollerne ses Ellen Winther som hunræven, Willy Hartmann som hanræven, Alf Andersen som skovfogeden og Claus Lembek som landstrygeren Harasta.

Af det løbende repertoire kommer »Fi-delio« til opførelse dels med Aase Nordmo Løvberg, dels med Anja Sil j a i titelpartiet. Også Carl Nielsens »Saul og David« opføres nogle gange med Frans Andersson som Kong Saul. Endvidere opføres som sædvanlig en række af repertoireoperaerne.

I månedens begyndelse kommer en nyhed i den lettere genre til dansk førsteopførelse: Gilbert og Sullivan's »Retten er sat« (Triai by Jury) som Jens Louis Petersen har oversat; Niels Juul Bondo har iscenesat den lille enakter, som Poul Jørgensen får den musikalske ledelse af.

I slutningen af februar begynder Wieland Wagner indstuderingen af »Tannhäuser« med Det kgl. Teaters personale i en opsætning, der i alt væsentligt vil svare til hans meget omtalte Bayreuther-udgave. Den forventes at få premiere i slutningen af marts med Niels Møller i titelpartiet og Anja Sil j a og Bonna Søndberg alternerende i Elisabeths parti. John Frandsen dirigerer denne med spænding imødesete forøgelse af operaens Wagner-reper-toire.

Nyt fra Musikkonservatoriet

ved Jens Wilh. Pedersen

Eksaminer og udnævnelser ved årsskiftet:

DIPLOMEKSAMEN:

Morten Levy (udmærkelse) teori/musikhist. Søren Emtoft trompet

Henrik Olsen horn

Frederik Gislinge obo

Albert Grøn clarinet

Karen Bækbøl i

Anette Gørtz ..

Johs. Olesen Haver

Mogens Dalsgaard J

Ninna Hartmann Petersen sang Charlotte Aistrup viola da gamba

Terje Torgorson viola

AFGANGSEKSAMEN:

Suzanne Ibstrup Christiansen slagtøj Henning Folmer Jensen orgel

Henning Ribert Larsen . .

Lilli Bente Petersen /klaver Bessi Chodák violin

Anny Asbjerg sang

OPTAGET PÅ OPERAAKADEMIET:

Leif Roar Nielsen, Tonny Nuppenau, Claus Nørby, Gertrud Spliid, Solveig Lumholt, Dagmar Aagaard, Margrete Danielsen, Bodil Magid, Turid Stokke

NYE PROFESSORER:

Klarinettist P. Allin Erichsen (blæsergruppen)

Pianist Victor Schiøler (klaver) kgl. kammersanger Thyge Thygesen (sang) *

På Musikfesten for ung nordisk musik i Helsingfors d. 1/2-7/2 1963 er værker af Sv. Nielsen, Erik Norby, Torben Petersen og Jens Wilh. Pedersen antaget til opførelse.

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Kam må Wedin

EKSAMEN

I eksamensterminen vinteren 1962-63 har 4 kandidater afsluttet skoleembedseksamen med musik som fag: Lisbeth Isager (bifag: engelsk), Jytte Lawætz (bifag: dansk), Kirsten Magnussen (bifag: fransk) og Gunhild Nissen (hovedfag: historie).

4 kandidater har bestået skoleembedseksamen med musik som hovedfag, men mangler endnu bifag: Anke Mannstaedt, Poul-Erik Nielsen, Peter Norrinder Petersen og Morten Topp.

SPECIALER

Blandt de i denne eksamenstermin bedømte

specialer kan nævnes:

Jens Brincker: Arnold Schönbergs vokalværker

Ole Lauritzen: Bartóks strygekvartetter

Anke Mannstaedt: Reichardts sange for en sangstemme med klaver

Poul-Erik Nielsen: John Dowland's vokale produktion

Inge Petersen: Ph. Em. Bachs »Versuch überdie wahre Art das Ciavier zu spielen« og de dertil hørende »18 Probestücke in Sechs Sonaten«

Morten Topp: Jørgen Bentzons kammermusikværker

Elizabeth Tramsen: Johs. Brahms' sangkompositioner for en enkelt stemme.

FORELÆSNINGER

Der vil i forårssemestret foruden de løbende kurser og øvelser i musikhistorie, musikteori, sang, korledelse m.v. blive afholdt en række offentlige forelæsninger, bl. a. over følgende emner:

Professor, dr. Jens Peter Larsen: Forelæsninger over Buxtehude (påbegyndes)

- : Forelæsninger og eksaminatorier over

Wiener kl assiken (påbegyndes) Professor, dr. Nils Schiørring: Det 19. århundredes tyske opera (forts.)

- : Dansk musikhistorie (forts.)

Lektor, dr. Povl Hamburger: Franz Schubert som symfoniker (forts.)

Mag. art. Finn Viderø: Gennemgang af den klassiske orgelmusik (forts.)

Amanuensis, mag. art. Jan Maegaard: Stiltræk i ekspressionisme og dodekafoni (forts.)

- Ny musik i dansk radio

Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

FEBRUAR

3. Norsk musik. B. Brustad: 2. symfoni, N. V. Eentzon (TV)

4. Vært for en aften. Finn Mortensen: Orkesterstykke

6. Klannet og klaver. M. Seiber - J. Bent-zon — F. Weis.

Århus Byorkester. P. Rovsing Olsen: Symfoniske variationer.

7. Torsdagskoncert. V. Holmboe: Epilog. Pierre Boulez: Livre de Quatuor III + II

8. Ny dansk musik. A. Borup-Jørgensen: Cretaufoni (U) - P. Nørgård: Noc-turner - G. Berg: Triptico gallego

9. Gunnar Bergs »Gaf Tky's« 9-10 Dansk-nor sk. V. Holmboe: Concerto nr. 5 — H. Sæverud: Gjætlevisevaria-tioner

12. Apropos Vagn Holmboes »Mellemspil« (F)

13. Dansk musik. H. Welle jus: 1. symfoni -O. Schmidt: Pièce concertante -

5"". E. Tår p: Rapsodisk ouverture

14. Torsdagskoncert. N. V. Bentzon: Ostinato

16. Kammersprechchor Zürich: W. Vogel: Arpiade

23. Ny nordisk musik. E. Bergman: Simbolo - Bo Nilsson: Scene I-II

28. Torsdagskoncert. A. Schönberg: Verklärte Nacht - A. Webern: Orkesterstykker op. 6.

MARTS 2. Holmboes strygekvartetter I

Københavns Harmoniorkester. Sarbozi -Schönberg - Bontry

• DUTs koncerter

FEBRUAR

1. Prager Musici opfører værker af Jiro-vec, Carl Nielsen og Mozart på Louisia-na Museet, Humlebæk kl. 20.30. 5. Den italienske komponist Niccolo Ca-stiglioni gennemgår og spiller egne klaverværker. Desuden gennemgår han med bånddemonstration sin radioopera »Gennem spejlet«. Charlottenborg kl. 20.00. 8. Robert Riefling spiller værker af Sparre Olsen, Sæverud, Grieg og Brahms på Louisiana Museet, Humlebæk kl. 20.30. 11. Tivoli-orkestret spiller værker af Niels Viggo Bentzon, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Per Nørgaard i Tivolis Koncertsal kl. 20.

23. Niels Prahl og Hans-Erik Deckert spiller værker af Paul Hindemith og Brahms i Odd Fellow Palæets mindre sal kl. lo. Medlemskort giver adgang. Til koncerten på Louisiana skal billet dog afhentes hos Wilhelm Hansen og til Tivolikoncerten i Tivolis billetkontor på koncertdagen kl. 10-16 eller ved koncertsalens vinterindgang umiddelbart før koncerten.

U D LA N D ET ved Morten Levy

• INTERNATIONALE KONKURRENCER

KLAVER

Praha, 1. -14. maj, i forbindelse med Prager-foråret. Alder 18-30 år. Tilmelding senest 28. februar. Adresse: Musikfestival, »Printemps de Prague«, Maison des Artistes, Prague I.

Lucerne, 2.-11. august, »Concours Clara Haskil«. Aider 18-35 år. Tilmelding senest 1. maj. Adresse: Mlle Kurzmeyer, Konservatorium, Dreilindenstrasse 82, Lucerne.SANG

Wien, 20.-31. maj, Mozarts vokalværker. Aldersgrænse 30 år. Tilmelding inden 31. marts. Adresse: Secrétariat du concours, Lothringerstrasse 18, Wien III.

Verviers (Belgien), 28. april-23. maj. Aldersgrænse 40 år. Tilmelding senest 15. marts. Adresse: M. Leon Debatisse, 20, Rue de la Halle, Lambermont les Verviers, Belgien.

Sofia, 16. juni-5. juli. For unge operasangere. Tilmelding inden 1. marts. Adresse: Sofia, Boulevard Stambolijski 18.

SANG OG KLAVER

Zwickau (DDR), 9.-20. oktober, »Robert Schumann«. Aldersbegrænsning: pianister født 1937-47 incl., sangere og sangerinder i årene 1937-45 incl. Tilmelding senest 1. maj. Adresse: Robert Schumann-Wettbewerb, Konservatorium Zwickau, Crimmit-schauer Strasse Ib. Zwickau.

• FØDSELARER. I november blev den tyske dirigent Eugen Jochum 60 år, i december fyldte de to komponister, svenskeren Kurt At t er b er g og østrigeren Ernst To c h hver især 75.

• GENOPTAGELSE. På 175-årsdagen for premieren på Mozarts Don Giovanni (i Praha, 29. oktober 1787) blev operaen atter vist på premiere-teatret, nemlig Tyl-teatret i Praha.

• CLEMENTI, dementi-arkivet i Wenum, Holland, er begyndt en publikationsrække helliget diverse aspekter af dementis musik og levned.

• ZIMMERMANN. 17. december uropfør-tes Aloys Zimmermanns Cinque Caprìcci di Gir olam o Frescobaldi i Köln. Samme sted

uropførtes 20. maj hans Vokalsymjoni (efter operaen »Die Soldaten«).

• SJOSTAKOVITJ. Midt i december havde Sjostakovitjs 13. symfoni urpremiere i Moskva, med Moskvafilharmonikerne ledet af Kondrasjin. Symfonien er skrevet for orkester, bas solo og mandskor. Dens fem satser er alle bygget over digte af Jevgenij Jevtusjenko.

I øvrigt er komponisten i færd med strygekvartet nr. 9, er snart færdig med musikken til en Hamlet-film og lige begyndt på musik til en film om Karl Marx.

• BESTILLINGER. Til Edinburgh-festspillene 1963 er der bestilt værker hos H. W. Henze og hos Michael Tippett.

• OPERAKONCERTER. I London er der dannet et nyt operakompagni »Opera Concerts Limited« med koncert-opførelser af lidet kendte operaer som speciale. I år afholder det seks koncerter i St. Paneras Town Hall. Bl. a. opføres den eneste komplette scene fra Beethovens ufuldendte opera Vestas Feuer, operaerne Z ai d e og L'oca del Cairo af Mozart, Pergolesis La Serva Padrona og dele af Verdis tidligste operaer.

• PROPAGANDAOPFØRELSE. Den vesttyske Deutsche Oper am Rhein har nyiscene-sat Beethovens Fidelio. Scenebilledet forestiller Berlinmuren. Pizarros soldater er klædt nøjagtig som DDR's folkepoliti.

• EGK. Werner Egks nye opera Die Ver-lobung von St. Domingo blev uropført sidst i november ved åbningen af det nye bayriske nationalteater i München.

• MAHAGONNY. I januar vistes Brechts og Weills Mahagonny både på Hamburg-operaen og på Saddlers Wells i London.• ODYSSEEN. Luigi Dallapiccola skriver på en opera med libretto efter Homers Odysseen, hvor Odysseus fremstilles som det 20. århundredes helt og menneske. Det er en større opera med talekor, drengekor, stort kor og orkester.

• KASJATURJAN. I Moskva er der blevet uropført en rapsodi for violin og orkester af Kasjaturjan.

• SCALA. Nino Sonzogno er blevet udnævnt til orkesterchef for Scala i Milano, som dermed atter, for første gang i mere end 40 år, har fået en officielt udnævnt orkesterchef.

• DE FALLA. Man har fornyligt fundet en uudgiven opera af De Falla El F u e go fatuo, komponeret mellem 1915 og 1920, der skulle have været opført i Paris 1920, men blev trukket tilbage af De Falla, fordi han ville lave noget af den om. Det fik han dog aldrig gjort.

Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K. Telf PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekeieer og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Lavar d Friisbolm. Telf. 89 01 01.

Teatertelefon: BE 3512 forestillingsdagen kl. ISIS,20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Årgang 38/1963, nr. 01