uden titel

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 38. ÅRGANG Nr. l . Februar 1963 Redigeret af Gregers Dirckinck-Holmfeld (ansvh.) og Sigurd Berg INDHOLD: LEDER: Århus-musikken ....................................... l GUSTAV ALBECK: Århus By-Orkester .................................... 2 BENT LORENTZEN: Det Jydske Musikkonservatorium .................. 3 GERHARD SCHEPELERN: Den Jydske Opera .................................... 4 JENS PETER JAKOBSEN: Kammermusikken, korene og kirkemusikken — S JETTE TIKJØB: Århus Folkemusikskole .............................. 9 GREGERS DIRCKINCK-HOLMFELD: Af en samtale med Per Dreier ..................... 11 ERLING WINKEL: Statsbibliotekets Musiksamling ..................... 13 NIELS VIGGO BENTZON: Bonjour Max Ernst. Aktuelle kantate og oratorieproblemer ................................. 14 FINN MATHIASEN: Musikvidenskab i Århus ............................ 16 MUSIKKALENDER ................................. 21 Bl. a.: Odense-koncerter i foråret - Nyt fra Det kgl. Teater, Musikkonservatoriet i København og Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut - Legater - Ny musik i radio — DUT's koncerter - Udlandet GRAMMOFON ....................................... 27 (Jan Maegaard og Gregers Dirckinck-Holmfeld) LITTERATUR ........................................ 30 (Tage Nielsen, Hans Riis-Vestergaard og Birgit Nielsen) MUSIKALIER ........................................ 32 (Henning Bro Rasmussen) MUSIKPÆDAGOGEN .............................. 33 FORSIDEN: Max Ernsts maleri »Bonjour Satanáš«, der inspirerede Niels Viggo Bentzon til korværket »Bonjour Max Ernst«. Se side 19 Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. B Yen 726 (kl. 11-13), lørdag lukket FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, Kbhvn. K.

Årgang 38/1963, nr. 01