Indhold

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

38. ÅRGANG

Nr. 2 . Marts 1963

NORDISK MUSIKKULTUR

INDHOLD

LEDER:

Lov nr. 215 af 11/6 1959 om radiospredning . . 37

POUL NIELSEN:

Musik som ideologisk trøstefunktion —

Poppen set gennem Adornos briller.......... 38

PER NØRGÅRD:

Dokumentation: Fidus eller dilettantisme...... 43

KNUD BUCHARDT:

Sådan blev P 3 til......................... 46

HVAD SPILLES DER l P 3? ................ 48

ROBERT NAUR:

Hvilken helhedsløsning? .................... 49

Meninger om Musikradioen ................. 51

GREGERS DIRCKINCK-HOLMFELD:

Svensk radio - et samvittighedsanliggende .... 53

SIGURD BERG:

Lysner det for operaen - og for »Saul og David?« 55

MILDRED SELMER:

Et samvittighedsspørgsmål .................. 56

SYNOVE LOCHEN:

Om rytmisk trening og innføring av noteverdier 58

CONRAD BÅDEN:

Sparre Olsen 60 år........................ 61

JOHAN BENTZON:

Svigtende spilleglæde ...................... 62

PER NØRGÅRD:

Vagn Holmboes kvartetter.................. 65

MUSIKKALENDER ......................... 66

Nordisk samarbejde - Dansk Musik i Stockholm -Danske uropførelser - Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut — Nyt fra Musikkonservatoriet i København - Nyt fra Det kgl. Teaters opera — Norsk ensemble med norske verk til Stockholm og København — Ny musik i dansk radio — DUT's koncerter

LITTERATUR ............................. 72

(Povl Hamburger)

MUSIKALIER ............................. 74

(Sigurd Berg, Carsten E. Hatting, Conrad Båden) MUSIKPÆDAGOGEN ....................... 77

FORSIDEN: Pladeomslaget til »Telstar«, en aktuel pop-»sælger«. Kvintetten »The Tornados« har her suppleret sig med et sjette medlem, radiorådsfor-mand Peder Nørgaard.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening, Musikpædagogisk Forening og Norske Musikklæreres Landsforbund.

DANMARK: Sigurd Berg, Gregers Dirckinck-Holm-feld, ådr. Hammerensgade 3, København K. Tlf. BYen 726. Kl. 11-13, lørdag undt.

NORGE: Conrad Båden, Hampus Huldt-Nyström, Nicolai Dirdal, ådr. Schöningsgaten 42, Oslo, NV. Tlf. 76 75 43.

Forretningsfører: Odd Nersveen Musikkonservatoriet, Nordahl Brunsgaten 8, Oslo.

Ansvarlig redaktør: Gregers Dirckinck-Hoimfeld. Ekspedition: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, København.

Årgang 38/1963, nr. 02