Indhold

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 03 - side 81-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

38. ÅRGANG Nr. 3 . Maj 1963

Redigeret af Gregers Dirckinck-Holmfeld (ansvarsh.) og Sigurd Berg

INDHOLD

BENGT JOHN5SON:

Liszt og Danmark 11............... 81

POVL HAMBURGER:

Hvad vedkom dette DUT?.......... 87

JAN MAEGAARD:

Om antikunst.................... 88

INGA GRAAE:

Vor tids harpe — dens stilling i internationalt musikliv .................. 90

JAN MAEGAARD:

Thi den har aldrig levet............ 93

SVEN LUNN:

Pop ........................... 94

Musikradio er hul i hovedet......... 96

MUSIKKALENDER................ 97

Berømte gæster i Musikpædagogisk Forening — Nyt fra Musikkonservatoriet i København — Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut— Nyt fra Århus Universitets musikvidenskabelige Institut - Tidesang — Udlandet - Udenlandske tidsskrifter - Dødsfald -Legatansøgninger — Runde fødselsdage — Foreningerne

LITTERATUR.................... 103

(Sigurd Berg, Henrik Glahn, Vagn Jensen og Poul Rovsing Olsen)

MUSIKALIER .................... 107

(Tamas Veto, Mogens Heimann, Torben Schous-boe, Henning Christiansen, Jan Maegaard og Bengt Johnsson)

GRAMMOFON ................... 112

(Mogens Andersen, Gregers Dirckinck-Holmfeld og Gerhard Schepelern)

MUSIKPÆDAGOGEN .............. 117

FORSIDEN: Instrumentaltrio fra vægmaleri i »Sejrens grav« i Theben. Ca. 1415 f. K. Afbildet efter Bess-lers og Schneiders »Musikgeschichte in Bildern«, der anmeldes på s. 103.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726 (kl. 11-13), lørdag lukket

FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, København K.