Legatansøgninger

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 03 - side 100-101

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Legatansøgninger

(April, se DM nr. 1) MAJ

Inden 15/5: Arthur og Ellen Ander ss ons legat. Hrs. Franz Biilow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Minna Kokkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker eller fraskilte døtre af kongelige embedsmænd) . Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

AUGUST

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

- : Ingeborg født Schotts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S.Wagner, Højbro Plads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/8: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER

Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaver-lærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andres's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

- : Jutta Bojsens-Moller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

- : Particulier Carl Olav Møller's legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldg. 10, op. N, Kbh. K. (Skema).- : Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere el. komponister). Undervis-ningsmin., Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 29/9: Det danske Institut i Rom. Studieophold i 1. halvår 1964. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 30/9: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh. V.

- : Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

- : Enkefru Alette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Overauditør Julius Skrike's stiftelse, Svalevej 24, Hellerup.

- : Kaptajn O. Testmann og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

Runde fødselsdage

(April, se DM nr. 1).

MAJ

4. Organist Johanna Gade, 85 år.

5. Guitaristen Jytte Gorki Schmidt, 50 år. 12. Komponisten Richard Lindebro, 60 år.

— Koncertsanger Franz Grabowski, 50 år.

14. Kapelmester Ove Peters, 60 år.

25. Operasanger Borge G abri el s en, 50 år.

JUNI

2. Operasanger Richard Kroll, 60 år.

4. Kgl. kammersangerinde Ingeb. Steffensen, 75 år. 9. Pianistinde Ellen Nielsen, 50 år.

10. Mag. art. Sven Lnnn, 60 år.

17. Pianistinden Grete Kordt, 50 år. 25. Violinisten Wandy Tworek, 50 år.

JULI

9. Solodanserinde Gerda Karstens, 60 år. 12. Sangpædagogen Vagn Reblin g, 50 år.

AUGUST

5. Kapelmester Otto Lington, 60 år.

15. Organist Holger Schmidt, 60 år.

18. Openasangerinde Kirsten Engquist, 60 år.

19. Komponisten Ejnar Emborg, 75 år.

25. Musikpædagogen Margrethe Levinsen, 70 år. 28. Operasangerinde Lykke Slott-Moller, 70 år.

SEPTEMBER

1. Solodanser Sv. Erik Jensen, 50 år.

2. Dirigenten Georg Madsen, 70 år.

3. Komponisten, kammerherre Har din g Sonne, 80 år.

14. Operarepetitør Povl Ingerslev-Jensen, 60 år. 17. Komponisten, pro f. Jörgen J er s ild, 50 år.

24. Komponisten Edvard Brink, 80 år.

25. Organist Peter Thomsen, 70 år. 27. Kapelmester Kat Julian, 70 år.

- Operettesangerinden Amelie Kierkegaard, 75 år.