Musikkalender

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 03 - side 97-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Berømte gæster

î Musikpædagogisk Forening

Musikpædagogisk Forening har i begyndelsen af maj to særdeles interessante arrangementer på tapetet.

Fredag den 3. kommer den franske musikpædagog og dirigent Nadia Boulanger for at forelæse over emnet »musikalsk interpretation« i Musikkonservatoriets sal kl. 20. Nadia Boulanger, der i øvrigt har gjort sig bemærket som komponist, har i mere end en menneskealder virket i Paris og bl. a. som pædagog øvet en overordentlig indflydelse på komponister fra alle egne af verden.

Ligeledes i konservatoriets sal kan man lørdag den 11. kl. 19.30 og søndag den 12. kl. 16 møde den unge østrigske pianist Paul Badura-Skoda, der foruden at være en af tidens betydeligste kiaverspillere også har indlagt sig fortjeneste som videnskabelig kyndig specialist i den wienerklassiske musiks interpretationsproblemer. Badura-Skoda vil de nævnte dage gennemgå og spille klaverværker af Beethoven.

Musikpædagogisk Forening forsøger hermed at gentage successen fra Alfred Brendels Liszt-kursus forrige år, og ligesom dengang bliver det muligt for medlemmer af DUT at få adgang til en reduceret pris.

Nyt fra Musikkonservatoriet i København

red Jens Vilhelm Pedersen

Til årsfesten, som fandt sted den 15. marts, opførte Konservatoriets kor og orkester under ledelse af kgl. kapelmester Arne Ham-melbo Schuberts 8. symfoni og Beethovens fantasi for klaver, kor og orkester med pianistinden Astrid Moller. - I sin tale fremhævede direktør Knudåge Riisager bl. a. det paradoksale i at man samtidig med at man oprettede nye landsdelsorkestre (og -operaer), i kastatrofalt omfang forsømte at give konservatorierne mulighed for at uddanne instrumentalister og sangere, som er i stand til at bestride arbejdet ved disse institutioner, ligesom han påpegede, at dersom konservatorierne ikke snart fik tidssvarende arbejdsforhold kunne det, hvis Europatanken bliver en realitet, få en skæbnesvanger betydning for dansk musikliv.Studiekredsen for ny musik præsenterer, især takket være lederen komponisten Henning Christiansen, et meget spændende og mangesidet program. I marts er der således blevet opført værker af Gunnar Berg, Th. Koppel, Erik Norby, Per Nørgård (»Titanic« 1. gang i den omarbejdede koncertudgave), Torben Petersen og Jens Wilh. Pedersen (NB: Sven Nilsens sange til Gustav Munch-Petersens digte, som ikke kom til opførelse, er blevet opført på en soirée den 8. april) og Studenterscenen har opført Tår dieu's »Lille konversationssymfoni«. - På koncerten den 23. april blev man konfronteret med en ny opførelsespraksis, det såkaldte instrumentalteater; under medvirken af eksperimental-malerskolen og ungdomskoret opførtes værker af bl. a. John Cage og György Ligeti. -- Endelig afholdes den 6. maj en orkesterkoncert, hvor konservatorieorkestret under Arne Hammelbo's ledelse opfører: Riisagers »Lille ouverture«, Weberns »6 orkesterstykker« op. 6, Gudmundsen-Holmgreen's Improvisationer, Svend Westergaards Capriccio for violin og strygere med Henrik Sachsen-skjold som solist samt Holmboes 10. koncert for tarm, messing og træ. DEBUT. Klaver: d. 30/3 Astrid Moller, den 8/4 Kaja Bundgård, den 23/4 Boje Marstal. Sang: den 3/4 Dorrit Kristiansen.

Slotskirkekoncert den 3/4 med værker af bl. a. Buxtehude, Vaugham Williams og Britten. ----Om Konservatoriets muligheder for

at flytte til Frederiksberg Slot og derved skabe hæderlige pladsforhold for lærere og elever er der intet nyt.

Efter mundtlig eksamen afholder foreningen kandidat- og sommerfest. Tidspunktet er endnu ikke fastsat.

Nyt fra Århus Universitets musikvidenskabelige Institut1

ved Søren Sørensen

I eksamensterminen vinteren 1962/63 har en kandidat afsluttet skoleembedseksamen med musik som hovedfag, fransk som bifag: Bodil Ellerup Nielsen (speciale: Charpentiers oratorier).

Hidtilværende lektor ved Østre Borgerdydskole, komponisten Karl S. Clausen, ventes i foråret udnævnt til afdelingsleder og lektor ved Århus Universitet. Karl Clausen skal forestå afdelingen for dansk sanghistorie, herunder opbygningen af Sanghistorisk Arkiv, der er knyttet til det musikvidenskabelige institut i Århus.

Tidesang

Fra den 8.-13. juli afholdes der i Løgumkloster et sommerkonvent med dansk tidesang som emne. Både fagfolk og alment mu-sikinteresserede kan deltage. Blandt foredragsholderne er Finn Viderø, Harald Vilstrup og Ethan Rosenkilde Larsen. Interesserede kan henvende sig til domorganist Ethan Rosenkilde Larsen, GI. Hellebækvej 17, Helsingør, senest lørdag den 8. juni.

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Kam må Wedin

Eksamen. Der har til eksamen indtegnet sig 57 kandidater (2 til konferens, 3 til konferensforprøve, 5 til afsluttende hovedfagseksamen, 9 til klaver og sang, 19 til mellemprøve og 19 til forprøve). Skriftlig eksamen finder sted i slutningen af april og begyndelsen af maj, og mundtlig eksamen påbegyndes sandsynligvis mandag den 27. maj.

De musikstuderendes forening. Der afholdes generalforsamling tirsdag den 14. maj kl. 19 i Amaliegade 29 A. Efter generalforsamlingen møde kl. 20, hvor mag. art. Jürgen Balzer taler om: »Bartóks 'Hertug Blåskægs borg'«. Derefter samvær med te og hjemmebag.