Indhold

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 04 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

38. ÅRGANG

Nr. 4 . Juni 1963

NORDISK MUSIKKULTUR

INDHOLD

LEDER:

Den idéforladte festival ............ 121

FINN HØFFDING:

Betænkning om nyordning af konserva-

torieforholdene................... 122

MOGENS ANDERSEN:

Musik er lyd .................... 128

HANSGEORG LENZ:

Carl Nielsen på parnasset........... 132

HELMER NØRGAARD:

l anledning af — Vagn Holmboes sjette

strygekvartet .................... 136

ALETTE GARDE:

Stemmen — det svære instrument..... 139

MORTEN LEVY:

Om dokumentation og dilettanteri .... 151

EN DUNDERTALE................ 153

MUSIKKALENDER................ 155

Oslo nye Koncerthus - Rettelse - Det jydske Musikkonservatorium - Sang, spil og bevægelse Meddelelse fra DUT - Nyt fra Københavns musikvidenskabelige Institut — Nyt fra Musikkonservatoriet i København - Udlandet -Musikkonkurrencer m.v.

MUSIKALIER.................... 163

(Bjarne Kortsen, Jan Maegaard, Conrad Båden, Henning Bro Rasmussen og Tamas Veto)

LITTERATUR ................... 167

(Tamas Veto, Jan Maegaard og Bengt Johnsson)

GRAMMOFON .................. 170

(Gregers Dirckinck-Holmfeld og Garhard Sche-pelern)

MUSIKPÆDAGOGEN .............. 173

Musikpædagogisk litteratur ......... 176

(Ethan Rosenkilde Larsen, Henning Bro Rasmussen, Mildred Seimer og Conrad Båden)

FORSIDEN: Den svenske arkitekt Gösta Äberghs model til Oslo nye koncerthus

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening, Musikpædagogisk Forening og Norske Musikklæreres Landsforbund. DANMARK: Sigurd Berg, Gregers Dirckinck-Holmfeld, ådr. Hammerensgade 3, København K. Tlf. BYen 726. Kl. 11-l 3, lørdag undt. NORGE: Conrad Båden, Hampus Huldt-Nystrom, Nicolai Dirdal, ådr. Schöningsgaten 427 Oslo, NV. Tlf. 767543.

Forretningsfører: Odd Nersveen Musikkonservatoriet, Nordahl Brunsgaten 8, Oslo. Ansvarlig redaktør: Gregers Dirckinck-Holmfeld. Ekspedition: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, København.