Mp Fs Tivolikoncert i anmeldernes pen

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 06 - side 246-246

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Mp Fs Tivolikoncert i anmeldernes pen

Så lukkede Tivoli -

og den sidste eftermiddag havde Musikpædagogisk Forening traditionen tro sin elevopvisning i koncertsalen. Her hørte vi klaver-spillere i forskellige størrelser, men klaveret har ikke længere monopol som hjemmeinstru-ment, så vi hørte både sang, guitar, tvær- og blokfløjte og strygere og blæsere i forskellige sammenstillinger. Det er godt sådan, for det viser, at den morsomste og fineste form for musik, sammenspillet trives blandt vore amatører. Man lagde mærke til, at nutidig musik er ved at vinde indpas i undervisningen, og det er også godt. Vi hørte værker lige fra Schönbergs og hans danske discipel Jørgen Plaetners byggeklods-stil over Hindemiths, Bartoks og Prokofievs djærve musik for ungdommen til Jaques Iberts letbenede og sjove blæserkvintet.

Fælles for alle de optrædende var den sikkerhed, der trods et og andet uheld prægede dem. Det skyldes, at de ikke alene lærer at bruge fingre og læber, men også lærer at forstå musikkens sprog, er helt klare over, hvad de foretager sig og hvorfor - der under-vises godt i Danmark. mher Zacharia St

(Land og Folk, 17. 9. 63).

Niveauet er hævet

De statsprøvede musikpædagogers årlige elevkoncert i Tivoli på sæsonens sidste dag har i løbet af de senere år ændret sig - til det væsentlig bedre. Tidligere dominerede klaverspillerne, nu er en række andre musikalske instrumenter repræsenteret - i går hørte man f. eks. et udmærket guitarspil, et par fortræffeligt blæste satser af Hindemiths fløjtesonate og en blæserkvintet med en amatør-indtagende udgave af Iberts »Trois pièces breves«. Og blandt de pianister, der var kommet igennem juryens nåleøje, var niveauet så højt, at man f. eks. ikke tør fraråde de to unge mænd, der spillede Bartok og Schönberg, at gå musikervejen; begges talent var åbenbart, sansen for væsentligheder i de to komponisters værker overraskende sikker og de spilletekniske færdigheder af imponerende format.

Men eftermiddagens egentlige oplevelse var Leif Svendsens fremførelse af et par satser af Jørgen Plaetners serielle komposition »Penta-stikon« for alt-blokfløjte. Han spillede nemlig med nøjagtig samme selvfølgelighed denne specielle form for musik - udenad endda -som andre klarede Chopin og Beethoven! Her

var altså et bevis for, at det moderne ikke er helt så utilgængeligt, som det er blevet gjort til... H. V.

(Aktuelt, 16. 9. 63).

Tiden blev godt udnyttet

Det var en god koncert, som Mp F afholdt i Tivolis Koncertsal den 15. september. Tiden udnyttedes i år til fulde af musicerende elever og programmet var alsidigt. Der var ingen professionelle musikstuderende blandt de optrædende (hvad der heller ikke bør være), der var heldigvis igen flere børn og også flere solister, og hermed var de vægtigste indvendinger efter koncerten ifjor imødegået.

En kritisk bemærkning med hensyn til koncerten i år kan kun dreje sig om det store blæserensemble, som diverterede os med Jac. Iberts kvintet. Det ville have været heldigere at afslutte med den end med septetten af Beethoven, fordi strygerne her var for svage.

Den helt ideelle, virknings f ulde form for denne årlige begivenhed har vi vist endnu ikke fundet. Vi må aldrig glemme, at problemet og opgaven er, at skabe kontakt med den tilfældige Tivoli-gæst, som vi ikke blot skal lokke indenfor, men også helst skal fængsle og orientere, ikke så meget om musik, som om vort arbejde.

For at det kan debatteres i god tid før den næste koncert, tillader jeg mig at fremsætte et forslag: Programmet - som der for øvrigt meget gerne måtte ofres meget mere på (annoncer kan mildne på omkostningerne!) -kunne måske formes således, at eleverne -uden hensyn til alder - grupperes efter udviklingstrin, lad os sige f. eks. i 3 grupper. Hver gruppe skal altså kunne vise, hvad man efter henholdsvis f. eks. 3 års, 5 års, 7 og flere års undervisning kan præstere, det være sig solistisk eller i ensemble, instrumentalt eller sangligt. Hver gruppe kan levende udformes i et disponeret tidsrum, og gruppens art skal naturligvis meddeles på programmet.

Forslaget lyder måske noget skematisk, men er dog ikke helt urealistisk. Vi véd jo alle, hvor svært det er at løse denne vigtige opgave på en tilfredsstillende måde og vi er i hvert fald bestyrelsen megen tak skyldig for denne årskoncert. Ilse Meyer.

Musikpædagogisk Forening

Puggårdsgade 13, København V Telefon BYen 4021. Postgiro 26284 Kontortid: mandag til fredag kl. 9-13.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 38/1963, nr. 06