Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1964

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 06 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1964

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds vil i 1964 blandt abonnenterne rundsende følgende 13 musiktidsskrifter:

MUSIKPÆDAGOGIK

1. Music in Education (engelsk), 6 gange årligt, ca. kr. 5,-, behandler problemer i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. Musik im Unterricht - Almindelig udgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 10,-, behandler alle områder af musikpædagogisk virksomhed.

3. Musik j m Unterricht - Skoleudgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 10,-, har i udstrakt grad stoffællesskab med den alm. udgave (se 2), men rummer i særlig grad stof af interesse for skolefolk.

4. Kontakte (tysk), 6 gange årligt, ca. kr. 6,-. Tidsskrift for ungdommens musiske liv. K. er meddelelsesorgan for Arbeitskreis Junge Musik og for forbundet af ungdoms- og folkemusikskoler.

5. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 7,50. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse. Til medarbejderne hører Preuss-ner, Rinderer og Werba.

6. Musik och S kola (svensk), 5 gange årligt, ca. kr. 6,-. Behandler aktuelle spørgsmål om musikundervisningen i skolen.

7. International Music Educator, 2 gange årligt, ca. kr. 6,-. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikpædagogik over hele kloden.

MUSIKLIV

8. Schweizerische Musikzeitung, månedsskrift, ca. kr. 7,-. Alment musiktidsskrift med særlig henblik på schweiziske forhold, men med et righoldigt internationalt artikel- og referatindhold.

9. Musica (tysk), 6 gange årligt, ca. kr. 10,-. Stort tidsskrift med musikoriente-rende artikler og referater fra musiklivet i Vesttyskland. Musica er meddelelses-organ for Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik, hvis »Practica«-del i Musica særlig henvender sig til musikpædagoger og korledere.

10. Tempo (engelsk), kvartalsskr., ca. kr. 6,-.

11. Nutid a Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 6,-. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

12. The World o f Music (internationalt), 6 gange årligt, ca. kr. 5,-. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikalsk aktivitet på alle felter over hele kloden.

KIRKEMUSIK

13. Musik und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 10,-. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret. De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement. Der sættes mindst 4 og maximalt 7 abonnenter på hver serie. Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage. Det bedes bemærket, at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives Mp Fs kontor meddelelse om afbestilling. Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden 31. oktober til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds

Til tidligere og nuværende abonnenter! Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds har nu i snart mange år rundsendt musiktidsskrifter blandt musikinteresserede. Efter endt cirkulation deponeres tidsskrifterne på Statens pædagogiske Studiesamling, for at de til sin tid kan indgå i et planlagt Musikpædagogisk Centralbibliotek. Da vi gerne vil kunne aflevere komplette årgange, og da vi desværre ikke har modtaget samtlige udsendte eksemplarer af musiktidsskrifterne fra de tidligere årgange retur, sender vi Dem høfligst denne opfordring til at returnere os eksemplarer af cirkulationstidsskrifterne} hvis ""De skulle have sådanne liggende. De glemte numre kan sendes til den sidste adresse, som er angivet på forsendelseskuverten, eller kan indsendes til Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Årgang 38/1963, nr. 06