uden titel

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 06 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

38. ÅRGANG

Nr. 6 . Oktober 1963

NORDISK MUSIKKULTUR

INDHOLD

HARALD KREBS:

Ny norsk ballet................... 217

PER-ÅNDERS HELLQUIST:

Bristfällig organisation ............. 219

BJARNE KORTSEN:

Schönbergs opera »Moses og Aron« .... 222

HELMER NØRGAARD:

Avantgarden konsoliderer........... 225

JOHAN BENTZON:

Musikalske værdinormer............ 227

MUSIKKALENDER................ 229

MUSIKALIER.................... 239

(Conrad Båden)

GRAMMOFON ................... 240

(Gregers Dirckinck-Holmfeld)

LITTERATUR.................... 242

(Jan Maegaard, Svend Nielsen)

MUSIKPÆDAGOGEN .............. 245

FORSIDEN:

Fra en af prøverne på Den Norske Operas opsætning af Arne Nordheims ballet »Katharsis«. - Se artiklen side 217.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening, Musikpædagogisk Forening og Norske Musikklæreres Landsforbund.

DANMARK: Sigurd Berg, Gregers Dirckinck-Holmfeld, ådr. Hammerensgade 3, København K. Tlf. BYen 726. Kl. 11-13, lørdag undt.

NORGE: Conrad Båden, Hampus Huldt-Nystrom, Nicolai Dirdal, ådr. Schöningsgaten 42, Oslo, NV. Tlf. 76 75 43.

Forretningsfører: Odd Nersveen Musikkonservatoriet, Nordahl Brunsgaten 8, Oslo.

Ansvarlig redaktør: Gregers Dirckinck-Holmfeld.

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726 (kl. 11-14), lørdag lukket.

Årgang 38/1963, nr. 06