Foreningerne

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 07 - side 280-282

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

• Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K. Telf PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Tlf. B Yen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Lavard Friisholm. Telf. 8901 01.

Teaierielejon: BE 3512 forestillingsdagen kl. 15-15,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter. Udenlandske tidsskrifter

ved Alex Waldorf}

• MUSIK UND GESELLSCHAFT, Berlin DDR, Jg. 13, Heft 8, Aug. 1963. - Hans Bentzien, Das Wollen in die Tat umsetzen. Walther Siegmund-Schultze, Zum Qualitätsproblem sozialistischer Musik. Werner Scholz, Einsats für neue Werke, Günter Hauk, Zur Ausbildung des Komponistennachwuchses. Siegfrie Köhler, Verfremdung in der Musik.

• NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK, Mainz, Jg. 124, Heft 7/8, Juli/Äug. 1963. -Dorothée Solle/Wolf gang Seifert, In Dresden und in Atlantis - E. T. A. Hoffmann und die Musik. Milos Fiala, »Hoffmanns Erzählungen« aus Prag - Auf der Bühne und der Leinwand der Laterna Magica. Karl Wes-seler, Das Singspiel des 18. Jahrhunderts.

• ÖSTERREICHISCHE MUSIKZEITSCHRIFT, Wien, 18. Jg., Heft 5, Mai 1963.-Egon Hubert, Zur Idee der Wiener Festwochen. Dezzö Haj äs, G.v.Einems »Dantons Tod« nach 16 Jahren. 50 Jahre Wiener Konzerthaus (Kurt Blaukopf, Rudolf Klein). Erich Graf, Die Bedeutung von Richard Strauss' »Intermezzo«. Richard Wagner zum 150. Geburtstag: »Das Wiener Hofoperntheater«. Ludwig K. Mayer, Richard Wagner in der Literatur. Leopold Nowak, Franz Schalk zum 100. Geburtstag.

o ÖSTERREICHISCHE MUSIKZEITSCHRIFT, Wien, 18. Jg., Heft 6, Juni 1963. -Hans Sittner, Musiziergesinnung und Stil. Paul Badura-Skoda, Einige persönliche Anmerkungen zur Beethoven-Interpretation. Norbert Scherlich, Zur Frage der Gesangsappog-giatur. Erik Werba, Der Mozart-Gesangsstil der Gegenwart.

• ÖSTERREICHISCHE MUSIKZEITSCHRIFT, Wien, 18. Jg., Heft 7/8, Juli/ August 1963. - Friedrich Lodewig, »Zauber-flöten«-Motive in bildender Kunst und Literatur. Christopher Raeburn, »Le Nozze di Figaro« - Libretto und Vorbild. Otto Erich Deutsch, Mozart und Mathilde Ludendorff. 10 Jahre Akademie Mozarteum (Eberhard Preussner, Friedrich Neumann, Cesar Bres-gen, Carl Orff, Anton Dawidowicz, Josef Schabasser, Kurt Prestel, Gerhard Wimber-ger, Hans Werner Henze, Theodor Müller, Heinz Scholz, Franz Gerstendörfer, Paul von Schilhawsky, Géza Rech, Hilde Weissner, Franz Tenta, Heinz Bruno Gallée, Eberhard Preussner). Walter F. Goebel, Das »Consort für alte Musik« der Akademie Mozarteum. Géza Rech, Die Internationale Stiftung Mo-zartheum. Otto Schneider, Mozart-Literatur.

Legatansøgninger

(November—december, se DM nr. 5)

JANUAR (1964)

Inden 15/1: Direktør T h. T Inane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Danmark-Amerika-f ondet, Nytorv 9, Kbh. K.

Inden 31/1: Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hem-mingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhussstræde l, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 15/2: Andreas Arenboltz Dænkes arvingers

legat (for unge fra Odense og omegn). Odense

byråd. (Skema).

- : Simon Aron Eibescbütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emanuela S c bro der s legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Tb. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Livgarden.

— : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut Français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings un-

derstøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kon-gensgade 49, Kbh. K.

- : Emmerich Jacob Müllers legat (kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

- : Egmont H. Petersens fona til unges uddannelse. Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

Runde fødselsdage

f November—december, se DM nr. 5)

JANUAR 1964

11. Musikforfatteren T h. Wellejus, 75 år.

13. Kgl. kapelmusikus Knud Ewald Olsen, 50 år.

16. Operainstruktør Johannes Fonss, 80 år.

19. Organist Knud Malmstrom, 70 år.

23. Visesangeren Torben Meyer, 85 år.

FEBRUAR

4. Sangpædagogen/i/r//* Garde, 75 år.

7. Pianisten Sejr Volmer-Sorensen, 50 år. 10. Violinisten Henry Jensen, 50 år.

23. Sangpægagogen Agnete Zacharias, 75 år.

24. Violinisten Ejvin Andersen, 50 år.

26. Kapelmester Richard Johansen, 60 år.

Dødsfald

Kapelmester Svend Holm Jensen, (anm. 17/8) Musiker Sven Holm, 14/8, 44 år Komponisten Peder Moller, Vejle, 21/8, 57 år Musiker Anders D. Parsbæk, (begr. 27/8) Musiklærerinde Ingeborg J. W Urner, 2/9 Musiker Knud Vald. Svendsen, (anm. 17/9) Koncertsangerinden Paula Andersen, 4/10, 86 år Musiker Andreas Nielsen (begr. 5/10) Musiker Robert Tabben, 3/10 Kapelmester Anker Albech, 7/10, 69 år Musiker Karl J. Baumgarten (anm. 10/10 Musiker Anton Laursen (anm. 11/10) Violinistinden Ketty Bloch (Faber.), 17/10 Balletdanseren Arne Melchert, 19/10, 47 år