Tilbageblik

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 07 - side 296-296

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Tilbageblik

To gode og velbesøgte blokfløjtekurser

Sommerkursus på Vapnagård

Fra det ganske land var blokfløjteinteresserede stævnet til Vapnagård ved Helsingør, hvor Studiekredsen for blokfløjtelærere og Musikpædagogisk Forening atter i år havde indbudt til sommerkursus. Deltagerne kastede sig med en iver og flid, der nærmest b'ev større som dagene gik, ud i de mange forskellige timer, som kurset bød på, lige fra korsang og ren instrumental-undervisning (foruden blokfløjte også guitar og viola da gamba) til gruppesammenspil og korisk sammenspil for alle.

Mange var næsten begyndere, men nodematerialet var så alsidigt, at alle kunne være med og virkelig få et grundlag at arbejde videre på, hvad der for de mange tilstedeværende provinsianere, der i det daglige ofte må rejse langt for at finde en kvalificeret lærer, havde primær betydning.

Det undrede én, at så forholdvis få musikpædagoger deltog i kurset. Med den udvikling, der for tiden er i gang inden for skolernes musikundervisning, vil musikpædagogerne i de kommende år gradvis kunne få stadig mere indflydelse på skolebørns musikopdragelse, og såvel blokfløjte som guitar er bl. a. af den grund værd at interessere sig for.

En koncert i Set. Olai kirke i Helsingør gav et storartet indtryk af, hvad gamle strygeinstrumenter kan betyde for nutidens musikamatører.

Der er god grund til at takke instruktører og ledere for det meget vel tilrettelagte kursus.

Grete Rix Forsman.

Ferdinand Conrad på Vallekilde

I efterårsferien afholdt Studiekredsen for Blok-fløj telærere i samarbejde med Mp F et kursus på Vallekilde højskole med professor Ferdinand Conrad og frue, Hannover, som instruktører.

Det var en stor oplevelse at være sammen med en så strålende kunstner, der i kraft af sin personlighed, sine eminente evner og sin vældige energi formåede at holde de 42 deltagere i ånde fra tidlig morgen til sen aften. Hver aften koncerterede ægteparret gavmildt for den interesserede tilhørerskare og viste, gennem en række perler fra blokfløjtelitteraturen, blokfløjtespillet i sin mest sublime form.

Kurset var en usædvanlig succes, hvilket bedst bevises ved, at studiekredsen allerede har sikret sig professor Conrad til næste efterårskursus.

Carl Larsen — Knud Kehlet.

Engelsk klaverpædagog på besøg

Weekenden 7.-8. september havde Musikpædagogisk Forening indbudt sine medlemmer og andre interesserede til at overvære den engelske klaverpædagog, professor Joan Lasts to foredrag om elementær klaverunder-visning. Forelæsningerne fandt sted i Det kgl. danske Musikkonservatoriums festsal og en del klaverpædagoger var mødt frem.

Joan Last gennemgik på en charmerende måde en række problemer vedrørende den allertidligste børneundervisning og gav en række interessante oplysninger om, hvorledes hun indover de simpleste stykker med eleverne. Hun nævnede tillige gruppeundervisning, et forhold, som vist desværre ikke dyrkes alt for ofte herhjemme, når det drejer sig om instrumentalundervisning. På en letfattelig måde redegjorde den engelske musikpædagog for, hvorledes en holdundervisning kan gøres spændende for eleverne, og hvorledes man kan nå en del stof igennem, hvis flere er sammen til en lektion. Dette naturligvis kun med henblik på elever, der står på samme trin. I sin søndagsforelæsning nåede Joan Last frem til lidt mere avancerede elever og gav bl. a. gode anvisninger for pedalbrug. Hver forelæsning afsluttede Joan Last med at fremføre en række af sine små klaver-satser, der i flere tilfælde var vældig godt lagt til rette, navnlig gjaldt dette stykkerne for den tidligste børneundervisning. Hendes afsluttende gennemspilning af sin suite over rumskipperen John Glenns himmelspræt afslørede ingen særligt interessante momenter. For de lidt mere modne elever bør pædagogerne nok i stedet sysle med Bartoks Mikrokosmos og lignende kvalitetssatser fra nyere


tid.

Bengt John s s on.

Professor Joan Last holdt også kursus i Jylland. Den 5.-6. september talte professoren på Det jyd-ske Musikkonservatorium Ì Aarhus om sine undervisningsprincipper og om sine publikationer.

Der var såvel Aarhus som i København god tilslutning til kurserne.

Musikpædagogisk Forening

Puggårdsgade 13, København V Telefon BYen 4021. Postgiro 26284 Kontortid: mandag til fredag kl. 9-13.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.