uden titel

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 07 - side 249-249

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

38. ÅRGANG Nr. 7 . November 1963

Redigeret af Gregers Dirckinck-Holmfeld (ansvarsh.) og Sigurd Berg

INDHOLD

LEDER:

Hvad skal vi med det tidsskrift ............ 249

JENS BRINCKER:

Musikalsk analyse. En historisk oversigt ...... 250

PER NØRGAARD:

Messiaen: MODE og myten. Bidrag til en ny

analyse ................................. 256

JAN MAEGAARD:

Om musikalsk analyse .................... 262

SVEND WESTERGAARD:

Analyse, øre, musikalsk oplevelse, kunstnerisk

værdi .................................. 263

POUL NIELSEN:

Tematisk analyse, substansfællesskab, struktur 266

OLE WILLUMSEN:

Liszt og Danmark........................ 274

REDAKTIONEN:

Dansk Komponist-Forening 50 år............ 277

MUSIKKALENDER ........................ 278

Von Biel-koncerten - Kagels »Sur Scène« -Berios »Differences« - Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige institut og Den kgl. Opera — Udenlandske tidsskrifter, m.m.

MUSIKALIER ............................ 283

(Ib Bindel)

LITTERATUR ............................ 284

(Morten Levy, Poul Rovsing Olsen)

GRAMMOFON ........................... 286

(Gregers Dirckinck-Holmfeld)

MUSIKPÆDAGOGEN ...................... 293

(red. Henning Bro Rasmussen)

FORSIDEN: Partiturside fra Karlheinz Stockhausens »Zyklus für einen Schlagzeuger«.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726 (kl. 11-13), lørdag lukket