Et foreløbig farvel til »Nordisk Musikkultur«

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 08 - side 299-299

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Et foreløbig farvel til »Nordisk Musikkultur«

Vi som på forsk j ellig vis var med på å bringe tanken om et nordisk musikktids-skrift ut i livet, og fikk det realisert gjennom »Nordisk Musikkultur«, erfarer med sorg at det nå er inntrått en situasjon hvor det ikke lenger er mulig å fortsette.

Dette er vel ikke første gang at en nordisk tanke, så vakker den måtte være, støter på praktiske vanskeligheter når den skal realiseres. Dog: Nordisk musikk-kultur er ikke bare et begrep i gåseøyne, det er en realitet som de fleste vil aner-kjenne, selv om det nok eksisterer påviselige forsk j eller mellom karaktertrekkene hos de enkelte lands musikkliv. Institusjoner som Nordisk Musikkråd, de Nordiske Musikkdager, det gode samarbeid mellom de nordiske radio- og fjernsyns-institusjoner, manifestert bl. a. gjennom Nordvisjonen, alt dette er håndgripelige eksempler på at samfølelsen er levende hos medlemmene av den nordiske musikk-kulturkrets. Av den grunn sier jeg bare et foreløbig farvel til en felles-nordisk publikasjon, viet musikken.

De mange fruktbare meningsutvekslinger som gjennom årene har fått plass i »Nordisk Musikkultur« vil vi savne, og nettopp derigjennom vil behovet føles, og dette igjen føre til at andre tår opp tanken igjen, og forhåpentlig finner en farbar vei for å realisere den på et sunt, akseptabelt grunnlag.

KRISTIAN LANGE

musikksjef i Norsk Rikskringkasting

Norsk redaktør i »Nordisk Musikkultur« i de første 5 år.