Grammofon

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 08 - side 334-335

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

GRAMMOFON

HANS EKLUND: Musik for orkester (I960). -ALLAN PETTERSSON: Mesto for strygeorkester (1956/57)-Det svenske radioorkester, dir. Stig Westerberg. - LT 33158, Telefunken.

Pladen er ikke af helt ny dato, men er først nu importeret her til landet af Telefunken. Eklunds værk er indspillet i I960, Petters-sons i 1961.

Begge værker - og indspilninger - er resultat af bestillinger fra Sveriges Radio. I 1959 påbegyndte den svenske radio sine årlige prisuddelinger og værkbestillinger til svenske komponister - en aktivitet, man i Danmark ikke længere behøver betragte med så stor misundelse efter at Danmarks Radio i dette efterår både har bestilt en TV-opera og udskrevet en kompositions-konkurrence. Med de svenske bestillinger er dog forbundet ekstra fordele: Værkerne trykkes i partitur (af Gehrmans Musikforlag) og indspilles på grammofon (af Swedish Soc. Disc). Det sidste kan lade sig financiere, fordi det svenske radioorkester har påtaget sig at medvirke med optagelserne uden honorar.

Hans Eklund (f. 1927) og Allan Petters-son (f. 1911) blev de udvalgte i de to første bestillingsår. Ingen af dem er kendt i større grad uden for deres hjemland, men med denne plade er der en mulighed for at komme dem på nærmere hold, da de to værker må formodes at være repræsentative for begge.

Der er store lighedspunkter mellem de to. Ingen af dem benytter seriel teknik (Petters-son skønt han har været elev af René Leibo-witz), eller nogen anden form for kompositorisk fremgangsmåde, der kan kaldes traditionel . . . traditionelt opfattet som, hvad der strukturelt og klangligt ikke går ud over det, der er karakteristisk for et værk som f. eks. Bartoks koncert for orkester. Hans Eklund er elev af Lårs-Erik Larsson og det spores i den rytmiske vitalitet, tematiske koncentration og brillante instrumentation. Det er et værk, der virker, mere gennem den dygtighed end den originalitet, der ligger i det.

Mens Eklunds musik for orkester har en ganske direkte appel til lytteren - der derfor også hurtigt trættes - er Petterssons »Mesto« mere kompliceret, men også langt mere gi-vende. Håndteringen af den begrænsede strygerbesætning er ganske vist langt fra kompliceret - det er det tankemættede, konfliktfyldte forløb, der holder lytteren fast. Der er noget dybt personligt, bekendende i denne musik. Allan Pettersson synes at være en en-spænder i svensk musik, en komponist, der har valgt at sende helt personlige meddelelser gennem almindelige udtrykskanaler. * C-D-H

VAGN HOLMBOE: Primavera, fløjtekvartet. -NIELS VIGGO -BENTZONi Mosaique musicale, fløjtekvartet. Eyvind Rafn, fløjte. Arne Svendsen, violin. Pierre René Honnens, cello. Niels Viggo Bentzon, klaver. - TDLP 207, TRIOLA.

Med prisværdigt initiativ har Triola, hvis udgivelser ellers er helliget det mere populære repertoire, som den anden af sine klassiske publikationer valgt at udgive to værker fra vor egen tid, nemlig Vagn Holmboe's kvartet: PRIMAVERA (1951) for fløjte, violin, cello og klaver. Og Niels Viggo Bent-zon's kvartet: MOSAIK MUSICALE (1948), for samme besætning.

Værkvalget må både for Vagn Holmboes og Niels Viggo Bentzons vedkommende siges at være udmærket, idet begge kvartetter nu ca. 14 år efter deres tilblivelse stadig viser sig at besidde den bæreevne og aktualitet, som til enhver tid er kendetegnet på et godt værk.

Udførelsen er lagt i hænderne på Eyvind Rafn (fløjte), Arne Svendsen (violin), Pierre René Honnens (cello) og Niels Viggo Bentzon (klaver). Også her må Triolas valg roses, idet der på begge pladesider musiceres med en kunnen og indlevelse, som man kun kan glæde sig over; især hæfter man sig ved Rafn's varme klang og Bentzons fremragende klaverspil.

Også i teknisk henseende må indspilningen siges at være vellykket, kun skæmmes Bent-zon-siden af en del pré-ekko.

Alt i alt en plade som man kun kan anbefale, j, w.p.

Komponistkonkurrence

Danmarks Radio har udsat en pris på kr. 5.000 for et dansk orkesterværk for mindre besætning og af 5-10 minutters varighed. Indsendte værker må være Danmarks Radio i hænde senest den 31. juli 1964.

Detaillerede oplysninger om orkesterbesætning og konkurrencebetingelser i øvrigt fås ved henvendelse til Danmarks Radio, Rosenørns Allé 22, V.

Indbydelsen til Brødr. Jørgensen's musikkonkurrence i klaverspil, der afholdes i anledning af firmaets 50 års jubilæum er blevet mødt med stor interesse.

Fristen udløber imidlertid først den 15. januar, så De kan nå det endnu.

Tilmeldelseskort kan frit rekvireres hos Brødr. Jørgensen, Østergade 15, K. Desuden i Sønderborg, Åbenrå, Haderslev og Herning.

Til stor glæde og opmuntring for redaktionen har DM's november nummer været en stor succes.

Ny Musikk i Oslo har bedt om 50 ekspl., Kungl. Akademiens bibliotek i Stockholm om 8 ekspl. Desuden har et stort antal ikke-abonnenter på Dansk Musiktidsskrift bestilt dette nummer, så restoplaget er nu meget lille.