Skilsmisse

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 08 - side 297-297

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Skilsmisse

Det kan ikke regnes for god nordisk tone at henfalde til courtoisie i anledning af at det norsk-danske tidsskriftssamarbejde indstilles. Vi sender en venlig tanke til dem der indledte det, Kristian Lange, Sigurd Berg og Frede Schandorf, og anerkender den formidlende betydning det har haft, men forudsætningerne er ikke længere til stede. De økonomiske problemer var man nok kommet ud over, hvis de norske abonnenter havde været fuldt tilfreds med »Nordisk Musikkultur«, men som det ses af Nicolai Dirdals afskedsord har tilfredsheden ikke været udelt, og de danske læsere som på anden vis har kunnet følge de senere års brydninger i norsk musikliv kan næppe have fundet dem fyldestgørende registreret i det kvartårlige blad. Skilsmissen er altså velbegrundet for begge parter.

Nu er musiklivet i de nordiske lande i stor vækst, og behovet for gensidig orientering derfor påtrængende. Nye forbindelseskanaler har dannet sig, især har ISCM-sektionernes koncertudvekslinger haft en lovende start. Tidsskriftmæssigt er Sverige fint dækket ind med »Nutida-Musik« som den mest aktuelle informationskilde, Dansk Musiktidsskrift skulle gerne afspejle de musikalske tendenser i Danmark, men for de andre nordiske landes vedkommende må vi indtil videre savne en løbende orientering. Redaktionen føler nedlæggelsen af »Nordisk Musikkultur« som en tilskyndelse til at søge nye veje for at holde DMs læsere à jour med hvad der sker i Norge. Det er derfor vort håb at vi efter at have sagt farvel til den norske redaktion kan få lejlighed til at byde et antal norske læsere og skribenter velkommen i Dansk Musiktidsskrift.