uden titel

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 01 - side 40-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf


musikpædagogen

medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 18. årgang 1963

Udgivet af bestyrelsen for Mp F

Redaktionsudvalg: Bellis Stedstrup, Harald Bjerg Emborg, Chr. Fr. Biilmann-Petersen og Henning Bro Rasmussen (ansvarshavende)

INDHOLD

Nr. l JANUAR (8 sider)

Indkaldelse til generalforsamling 22. februar Bilag til dagsordenen Mp F-regnskaber Stemmeseddel

Om »Carte d'Identité Culturelle« Kort meddelelse vedr. weekendkursus »Bach på klaver« med Liselotte Selbiger

Nr. 2 FEBRUAR (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. l, s. 33-36

Chr. Fr. Biilmann-Petersen: Tilgang til faget Bestyrelsen: Appel til konservatorierne Nye statsprøvede musikpædagoger i 1962 Elevkoncert i Tivoli til september Liselotte Selbiger: Besøg af Jürgen Uhde Gudrun Eising: Karla Lembek (d.) Kort meddelelse om ISME-kongres i Tokyo

Nr. 3 MARTS (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2, s. 77-80

Henning Bro Rasmussen: Konservatoriebetænkning

Inge Rützou: Weekendkursus med Liselotte Selbiger

Ekstraordinært tilbud

Legater

Meddelelser om weekendkursus med Paul Badura-Skoda, ekstraordinær generalforsamling og om demonstration af musikalsk legestue

Nr. 4 APRIL (8 sider + 2 sider indlagt)

Årsberetning for Musikpædagogisk Forening Referat af den ordinære generalforsamling Referat af den ekstraordinære generalforsamling Benthe Ettrup: Lohmann-kurset i januar Meddelelser om møder og kurser med Paul Badura-Skoda og Nadia Boulanger

Nr. 5 MAJ (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 3, s. 117-20

Indbydelse til årsfest 30. maj

Ulla Højby: Fra troens overdrev

Kr. Weinholt Petersen: Anmeldelse af Sv. Erik

Tarp »Takt og Tone« Meddelelser om møder og sommerkurser Bestillingsblanket til tryksager

Nr. 6 JUNI (3 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 4, s. 173-75

Alette Garde: Svar til Ulla Højby Mette Konow: Nadia Boulanger Anne-Karin Høgenhaven: Musikalsk legestue Korte meddelelser vedr. Lohmann-kursus i Oslo, elevkoncert i Tivoli, musikpædagogisk eksamen, generalprøvekort og om efterårskursus i blokfløjte

Nr. 7 SEPTEMBER (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 5, s. 213-16

Ulla Højby: Til Alette Garde Bengt Johnsson: Paul Badura-Skoda Vagn Hedemann: Mp Fs årsfest Meddelelse fra Danmarks Radio Meddelelse om Bachkursus med Jörg Demus

Nr. 8 OKTOBER (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6, s. 245-48

Harald Krebs: Musikpædagoger ønskes til Nordjylland

Mp Fs Tivolikoncert i anmeldernes pen Alette Garde: Lusene i skindpelsen Meddelelse fra Københavns Skoledirektion Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds 1964

Nr. 9 NOVEMBER (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 7, s. 293-96

Henning Bro ""Rasmussen: Rejselærer i Nordjylland Esther Birch: Jörg Demus' Bachkursus Ulla Hojby: Slutord i Lohmann-diskussionen Grete Rix Forsman: Sommerkursus på Vapnagård Carl Larsen og Knud Kehlet: Ferdinand Conrad på Vallekilde

Bengt Johnsson: Engelsk klaverpædagog på besøg Indbydelse til kursus for sangere og sangpædagoger med Paul Lohmann

Nr. 10 DECEMBER (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s. 337-40

Meddelelser om NMPU- og ISME-kongresser i sommeren 1964

Hæderspris til Københavns Strygekvartet

Lohmann-kurset aflyses

Liselotte Selbiger: Jörg Demus, et flygel og - Bach

Viv'î-Ann Bundgaard og Niels Aage Bundgaard: Hvad er meningen

Chr. Fr. Biilmann-Petersen: Statsprøvede musikpædagoger 1963-64

Årgang 39/1964, nr. 01