Musikkalender

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 02 - side 71-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser


MUSIKKALENDER
Hjælp til nordisk musiksamarbejde

Den nordiske kulturkommission har som bekendt også tænkt lidt på musikken. Kulturmyndighederne i Danmark, Finland, Norge og Sverige har for hvert lands vedkommende stillet et beløb til rådighed for nordisk musiksamarbejde og nedsat hver sit udvalg, som skal fordele midlerne. I Danmark sorterer udvalget under Kulturministeriet, og under et fællesnordisk møde på Hässelby slott den 24. oktober 1963 vedtog man nogle retningslinier for den støtte, man vil kunne yde et sådant udvekslende musiksamarbejde.

Der vil således kunne gives støtte til gæsteoptræden i nabolandene af solister, dirigenter og mindre ensembler, især til yngre, anerkendte kunstnere, som endnu ikke er så kendte i de øvrige nordiske lande, at koncerter kan gennemføres uden støtte. Man håber, at der senere også kan gives hjælp til orkester- og operaensembler samt kor, men hertil er der i øjeblikket ikke midler nok. -Der kan også søges støtte til kortvarig forelæsnings- og kursusvirksomhed på nordisk plan, samt til komponisters rejse til betydningsfulde opførelser af egne værker i andre nordiske lande. Også den musikkulturelle udveksling, der kan etableres gennem grammofonplader, lydbånd og andre publikationer, vil være berettiget til støtte, ligeledes møder af betydning for nordisk musiksamarbejde.

Der stilles krav om professionel kvalitet på alle områder - og om at gæstebesøget sætter ind på at øge kendskabet til hjemlandets musik. - Indtil videre vil de disponible midler dog kun kunne dække rejse- og leveomkostninger. I det snart afsluttede finansår er rådighedssummen 10.000 kr. men vil være betydelig større næste år.

Ansøgninger om støtte skal sendes til UDVALGET FOR NORDISK MUSIKSAMARBEJDE, Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, København K.

175 års violinbygning

På en ældre københavner virker det aldeles meningsløst, at det 175 år gamle violinbyg-gerfirma Emil Hjorth & Sønner nu vil forlade sin smukke gamle butik i Frederiksberg-gade, hvor det har haft hjemsted i 75 år og hørte med i det fortrolige gadebillede. Det er en underlig måde at fejre jubilæet på.

Men en mening må der vel være med, at firmaet efter 1. april i år vil være at finde et godt stykke fra den gamle, smalle og fashionable strøgpassage, nemlig i Ny Vestergade ved hjørnet af Frederiksholms Kanal over for broen til ridebanen ved Christiansborg slot.

Men alle det gamle, ansete firmas mange venner og forbindelser skal nok finde frem til det nye sted. Begrebet Emil Hjorth & Sønner er noget centralt i dansk musikliv.

Grundlæggeren, Andreas Hansen Hjorth, kom fra Haderslev. Han var 37 år gammel, da han slog sig ned i København i revolutionsåret 1789 med legitimt borgerbrev som »Forfærdiger af Strygeinstrumenter«. Da han døde i 1834, 82 år gammel, overtog hans søn, Johannes Hjorth, firmaet, dog mere som forretningsmand end som violinbygger, hvorimod hans søn igen, Emil Hjorth, der var født 1840, var en betydelig kunstner i faget; det var ham, der skaffede firmaet sit store ry, som førtes helt frem til vor egen tid af hans to sønner, Otto og Knud Hjorth, der døde 1950 og 1952, og som afløstes af det solide dynastis femte led, den nu 54-årige Arne Hjorth, søn af Knud Hjorth.

Jubilæet fejres i det nye domicil i Ny Vestergade l, hvor der den 1. april er åbent hus fra kl. 10-12.

Nyt fra

Det jydske Musikkonservatorium

ved Tage Nielsen

ELEVFORENINGEN

En betydelig aktivitet er begyndt at udfolde sig i elevforeningen. I efterårssemestret blev der kun afholdt tre arrangementer: et foredrag af undertegnede om rejser til udenlandske musikfester, en koncert med en af konservatoriets klaverlærere, Jørgen Thomsen, der spillede værker af Beethoven, Schumann og Liszt, og en julefest, hvor også universitetets musikstuderende deltog. Men i forårets løb bliver der bl. a. afholdt en hel række koncerter med lærere ved konservatoriet: Georg Vásárhelyi, Emil Telmányi, Else Brems, Ellen Gilberg og Jørgen Thomsen. Formålet er bl. a. at skaffe midler til en af eleverne planlagt rejse til festspillene i Salzburg.

OPERA

Århus Operagruppe, der som tidligere meddelt, tegnede sig for en særdeles vellykket opførelse af Bent Lorentzens opera »Folkevisen om stalten Mettelil« i efteråret, fortsætter i marts sin virksomhed med opførelser af to Stravinskij-værker »Le renard« og »Historien om en soldat«. Særlig interesse knytter der sig til »Ræven«, der hermed opføres første gang i Danmark; librettoen er oversat af Henrik Nyrop-Christensen. — Prøverne foregår på konservatoriet, og det er studerende ved konservatoriet og universitetet, der bestrider de instrumentale og vokale partier -foruden Peer Birch, som er sanglærer begge steder. — Poul la Cour har den musikalske ledelse og instruktionen varetages af skuespillerægteparret Vigga Bro og Fritz Bruhn.

Rettelse

Angående annoncen fra Det fynske Musik-konservatorium.

Det bemærkes, at timelønnen er kr. 35,15 og ikke som fejlagtigt anført kr. 31,15.

ISCM

Folgende værker er udvalgt af ISCM-juryen

for 1964:

Argentina: Antonio Tauriello: Ricercari (orkester)

Østrig: Karl Heinz Fussl: Concert rapso-dico (mezzo sopran + orkester)

Danmark: Per Nørgård: Fragment VI (orkester) Gunnar Berg: For violin og klaver

England: Harrison Birtwistle: The world is discovered (instrumental grup-

pe) Finland: Erik Bergman: Fåglarna (bariton,

mandskor og instrumenter) Frankrig: Jean-Claude Eloy: Equivalences

(orkester) Gilbert Amy: Alpha-Beth (seks

blæseinstrumenter) Tyskland: Günther Becker: Diaglyphen

(kammerorkester) Hans Werner Henze: Being Beau-teous (sopran+instr um ental gruppe)

Dieter Schönbach: Lyrische Gesänge II (mezzo-sopran og 2 klaverer) Israel: Yizhak Sadai: Impressions d'un

choral (cembalo) Italien: Girolamo Arrigo: Tre occasioni

(orkester)

Franco Donatoni: Movimento (cembalo, klaver+9 instrumenter)

Vittorio Fellegara: Mutazioni (orkester) Japan: Kazuo Fukushima: Hi-Kyo

(fløjte og kammerorkester) Polen: Tadeusz Band: Epiphanie

(orkester) Boguslaw Schaff er: 4 pièces

(strygetrio) Henryk Gorecki: Genesis II

(kammerorkester) Witold Szalonek: Confessions

(talestemme, kor og orkester) Spanien: Enrique Raxach: Métamorphose

(orkester) Sverige: Jan Bark/Folke Rabe: Bolos

(4 tromboner)

Ingvar Lidholm: Nausikaa ensam (sopran, kor og orkester)

Følgende værk er udvalgt blandt de værker som er indsendt uden at være i overensstemmelse med statutterne:

Ungarn: György Kurtag: Strygekvartet

Følgende værk, som blev valgt af jury'en 1963 og ikke blev spillet i Amsterdam:

Tjekkoslovakiet: Ilja Zeljenka: Kvintet Uindsendte værker (d.v.s. frivalgte værker):

Paul Hindemith:

Oliver Messiaen: Edgar Várese:

Mauricio Kagel:

Koncert for blæseorkester, opus 41

Haï-Kaï (kammerorkester)

Offrandes (sopran og kammerorkester)

Sonant (guitar, harpe og kontrabas)

Jury'ens præsident: Mogens Andersen

J ur y'ens medlemmer:

Karl-Birger Blomdahl Alexander Goehr

Eigel Kruttge Witold Lutoslawski

IS CM s vicepræsident: Claude Rostand