Indhold

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 04 - side 89-89

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

39. ÅRGANG Nr. 4 . Maj 1964

Redigeret af Gregers Dirckinck-Holmfeld (ansvarsh.) og Sigurd Berg

INDHOLD

LEDER:

ISCM-festen i København .......... 89

FLEMMING WEIS:

ISCM og DUT .................. 91

Undervejs ti! i dag. En citat-mosaik . . 93 JENS W. PEDERSEN:

Fragment af en samtale............ 97

ROBERT NAUR:

Gunnar Berg — trodskunstneren...... 99

ISCM - til hvad? ................ 105

En enquete med bidrag af JOHN CAGE, HENRI POUSSEUR, MAURICIO KAGEL og MICHAEL v. BIEL

Enquete in original language........ 106

MAURICIO KAGEL:

Om tilhørerens visuelle oplevelse .... 111

WITOLD LUTOSLAWSKI:

Musik i det tyvende århundrede ..... 117

TARDEUSZ A. ZIELINSKI:

Nutidig musik i Polen ............ 119

MOGENS ANDERSEN:

Bogen om den ny musik........... 125

PROGRAM over ISCM-koncerterne .... 130

MUSIKALIER .................... 132

(Svend Nielsen, Jens Brincker, Tage Nielsen, Finn Savery, Helmer Nørgaard)

LITTERATUR ................... 137

(Jens Brincker, Poul Nielsen, Jørgen Plaetner, Gregers Dirckinck-Holmfeld)

MUSIKKALENDER ............... 141

FINN HØFFD1NG:

Leif Thybo's Markus-passion ........ 145

DEBAT efter DM's østtyske særnummer 148

MUSIKPÆDAGOGEN ............. 151

FORSIDEN: Ole Schwalbes plakat for ISCM-festen i København

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726. Kontortid: ki. 11-14,30