Indhold

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 05 - side 153-153

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

39. ÅRGANG Nr. 5 . September 1964

Redigeret af Sigurd Berg (ansvarsh.) og Herbert Rosenberg

INDHOLD

LEDER:

Interregnum .................... 153

HERBERT ROSENBERG:

Post festum ..................... 154

PRESSERØSTER .................. 156

PER-ANDERS HELLQUIST:

ISCM i organisatorisk kris.......... 1 59

BIRGITTE MOYER:

Musikundervisning ved et amerikansk

universitet ...................... 162

MUSIKKALENRER ................ 167

Nordiske musikdage — Japansk musik til Lyngby - Folkeuniversitetet - Nyt fra universiteter og konservatorier — Om Musikalsk modernisme — Hørelære-srævne — Runde fødselsdage - Legater - Dødsfald - Udlandet -Udenlandske tidsskrifter

GRAMMOFON .................. l 74

ved Sigurd Berg, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Herbert Rosenberg

LITTERATUR ................... 178

ved Jürgen Balzer, Jens Brincker, Vagn Jensen, Thomas Viggo Pedersen

MUSIKPÆDAGOGEN .............. 181

FORSIDEN: Presserøster, se artiklen side 156.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726. Kontortid: kl. 11-14,30