Mp F indbyder til kursus for sangere, pianister og pædagoger

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 05 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Mp F indbyder til kursus for sangere, pianister ag pædagoger

med

ERIK WERBA7 WIEN INTERPRETATION AF LIEDER FRA HAYDN TIL HINDEMITH

Kursus finder sted i Det kgl. danske Musikkonservatoriums annekssal, Vestergade 26 D l (lige ved Rådhuspladsen) i to perioder:

23. -25». september og 19.-25. november 1964

l forbindelse med 2. kursusperiode arrangeres en offentlig koncert - en Lieder-aften -med et udvalg af kursets aktive tilmeldte sangere.

Koncerten finder sted den 23. november kl. 20 i salen på Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36.

Kurset arrangeres af Mp F i samarbejde med Det kgl. danske Musikkonservatorium og finder sted under protektion af Hans Excellence, den østrigske ambassadør, dr. Ed. Tschöp.

Pædagoger og andre interesserede indbydes til at overvære Erik Werbas undervisning af de til kurset antagne sangere og pianister. Undervisningen vil fortrinsvis komme til at ligge om eftermiddagen fra kl. ca. 15 til ud på aftenen.

De nøjagtige undervisningstider oplyses hver dag i kursustiden ved opslag på Det kgl. danske Musikkonservatorium såvel i hovedbygningen som i anneksbygningen samt oplyses ved henvendelse til Mp Fs kontor (BYen 40 21) kl. 9-13.

Priser for deltagelse i Mp Fs Erik Werba-kursus som tilhørere

Medlemmer af Mp F: Partoutkort til to uger ..................... kr. 100,-

Kort til en uge .............................. kr. 65,-

Gæstebillet pr. dag ........................ kr. 10,-

Ikke-medlemmer: Partoutkort til to uger ..................... kr. 150,-

Kort til en uge .............................. kr. 100,-

Gæstebillet pr. dag ........................ kr. 15,-

Gæstebilletter og ugekort kan ved betaling af differencen mellem de erlagte summer og ugekortets eller partoutkortets pris ombyttes henholdsvis med et uge- eller et partoutkort.

Partoutkort, ugekort og gæstebilletter bedes købt i forsalg ved henvendelse til Mp Fs kontor mandag - fredag kl. 9-13, Puggårdsgade 13st-» Kbhvn. V. Telefon B Yen 4021.

Musikpædagogen udgives ,af Musikpædagogisk Forening. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.