Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 06 - side 185-185

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

39. ÅRGANG

Nr. 6/7 . November 1964

Redigeret af Sigurd Berg (ansvarsh.) cg Mogens Winkel Holm

INDHOLD

LEDER:

MOGENS WINKEL HOLM

Den der tier .................... 185

NIELS BJØRN LARSEN

Set fra en leders side.............. l 87

OLE WILLUMSEN

Et års balletforestillinger............ 190

ESKE HOLM

The Hound of Bournonville.......... l 92

IVO CRAMER

Kinetik — lären om rörelsekonsten .... 195

ELVI HENRIKSEN

Om »takt og tone« i ballet.......... l 96

SET FRA EN DIRIGENTS SIDE

af en samtale med Ole Schmidt...... 201

LIZZIE RODE

Set fra en dansers side............. 202

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN

Løst og fast om Cunningham-balletten . . 203

ESKE HOLM

Et andet syn på Cunningham-balletten . . 205

NYT VÆRK AF VAGN HOLMBOE____ 207

MUSIKKALENDER................ 209

(Nyt fra universiteter, konservatorier og Det kgl. Teater - Fødselsdage - Dødsfald — Legatansøgninger — Udlandet — Udenlandske tidsskrifter)

DEN STORE BALLETMESTER ....... 218

MUSIKPÆDAGOGEN .............. 219

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, tlf. BYen 726. Kontortid: kl. 11-14,30